На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державні символи

Реферати > Державне регулювання > Державні символи

Державні символи — це закріплені в законодавстві країни офі­ційні знаки (зображення, предмети) чи звукові вираження, які в ла­конічній формі виражають одну або декілька Ідей політичного чи іс­торичного характеру та символізують суверенітет держави.

В атмосфері національного піднесення, викликаного Актом проголошення незалежності, 4 вересня 1991 р. було ухвалено істори­чне рішення про підняття над будинком Верховної Ради України на­ціонального синьо-жовтого прапора. Подібні рішення ухвалювалися багатьма місцевими радами. А 28 січня 1992 р. синьо-жовтий прапор було визнано Державним прапором України. 19 лютого 1992р. після гострих дискусій Верховна Рада України затвердила малий герб України— тризуб. Ще раніше, 16 січня 1992р., державним гімном України було затверджено написану в 1863р. українським компози­тором М. Вербицьким пісню «Ще не вмерла Україна» на слова П. Чубинського. Незалежна держава відмовилася від імперських державних символів і прийняла свої, що відбивали її національні та історичні традиції.

Дані державні символи використовувалися в українських дер­жавних утвореннях XX ст. УНР, ЗУНР, Карпатській Україні. Після відновлення державної незалежності українські національні символи затверджені як державні символи України (січень - лютий 1992р.). Конституція України 1996р. своїми положеннями підтвердила вве­дення в ранг державних символів української традиційної національної символіки, ст. 20 Основного Закону України визначає державними символами України Державний прапор України, Державний герб України та Державний гімн України.

Державний прапор України — стяг із двох рівновеликих гори­зонтальних смуг синього та жовтого кольорів. У всьому світі жовтий і синій кольори символізують основу людського буття — вогонь і воду; чоловіче й жіноче начало. Для українців ці кольори чистого неба і пшеничного лану.

Конституцією України передбачено наявність великого і мало­го Державних гербів України. Малий Державний герб — золотий Тризуб (знак княжої держави Володимира Великого) на синьому щи­ті — затверджено Постановою Верховної Ради «Про Державний герб України». Великий Державний герб повинен містити головний елемент — малий Державний герб України, а також зображення гер­ба Війська Запорозького — козака з мушкетом. Тризуб як геральди­чний знак широко використовували у Київській Русі, зокрема на ко­штовних прикрасах, предметах побуту, на грошових знаках, зокре­ма, монетах Володимира Великого. Як державний знак він символі­зує соборність (єдність) усіх українських земель. Законодавством бу­де передбачено окреме використання зображень як великого, так і малого Державних гербів України. Конституцією України також під­тверджено конституційне закріплення мелодії Національного гімну «Ще не вмерла Україна» як мелодії Державного гімну України.

Історія використання символіки України сягає глибокої давнини. Ще на монетах київського князя Володимира Святославовича знаходимо тризуб як символ князівської влади. Використовували державну символіку і в період існування Запорозької Січі. У 1918 р. після проголошення незалежності України Центральна Рада затвер­дила Державним гербом УНР зображення золотого тризуба на си­ньому тлі. Автором проекту був відомий художник В. Кричевський. Упродовж 1918-1920 рр. тризуб лишався державним гербом Україн­ської держави П. Скоропадського, а після проголошення акту злуки УНР та ЗУНР став Державним гербом об'єднаної республіки.