На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Реферати > Правознавство > МОНАРХІЧНА ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

3. Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 504с.

4. Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії,

теорії, практики – Запоріжжя – Дике поле, 2005. – 540с.

5. Зайчук О.В., Оніщенко К. М. Теорія держави і права. Академічний

курс: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688с.

6. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома К.М. Загальна теорія держави і

права: Підручник. – Львів – Новий світ, 2003. – 584с.

7. Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крижанівський А.Ф.

Основи правознавства України: Навчальний посібник: Видання 7-ме, доп. та перероб. – Х.: «Одісей», 2007. – 440с.

8. Коломієць Ю.М. «Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. Pravoznavec. com. ua / index – 123. htm # chlist.

9. Копєйчиков В.В., А.М Колодій: Правознавство: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

10. Котюк В.О. Основи держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2001. – 432с.

11. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн – Київ: Атіка, 2004. – 616с.

12. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: ученик. – М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003. – 506с.

13. Окунькова Л.А. Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 1 – М.: НОРМА, 2001. – 824с.

14. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те; зі змінами. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2001. – 176 с.

15. Ріяки В.О. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник: Видання 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544с.

16. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник. Харків: Консул, 2006. – 656с.

17. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Начальний посібник для студентів вищих закладів освіти – К.: «Каравела», Львів: «Новий світ – 2000», «Магнолія плюс», 2003. – 480с.

18. Цвік М.В., В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина Загальна теорія держави і права. – Харків: Право, 2002. – 432с.

19. Чайковський А.С. Історія держави і права України: Підручник. – К.:

Юрінком Інтер, 2006. – 512с.

20. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. – 622с.

21. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник.

К.: Юрінком Інтер, 2006. – 496с.

22. Шемшученко Ю.С. Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2007.– 992с.

23. Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія, Т. 3 – К.: «Укр. Енцикл.», 2001.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат