На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Судова система Італії

Реферати > Правознавство > Судова система Італії

В Італії «електронне цивільне судочинство» (ЕЦС) є не новою цивільно-процесуальною процедурою, а додатковою можливістю для сторін, що беруть участь в процесі, суддів, голів судів, працювати з процесуальними документами, використовуючи електронну передачу даних. При цьому ЕЦС є саме правом, а не обов'язком сторін. Отже, ЕЦС є допоміжним електронним засобом на додаток до звичайної процедури документообігу в цивільному судочинстві. Основні технічні вимоги для ЕЦС - це цифровий підпис документів, переданих електронним шляхом, і «сертифікований електронний адрес», який повинен мати кожен користувач ЕЦС.

Відповідно до положення італійського законодавства, електронний документ, підписаний електронним підписом, має таку ж юридичну силу, як і угода, виконана в простій письмовій формі («приватний документ»). Таким чином, електронний документообіг може бути визнаний в Італії абсолютно законним.

Сертифікована система електронної пошти дає користувачам можливість посилати і приймати електронні документи. При цьому застосування ЕГС при взаємодії користувачів (юристів, органів державної влади) детально регулюється відповідними нормативно-правовими актами. Зовнішній користувач з'єднується з «Доменом Інтернет-судочинства» через «точку доступу», затверджену Міністерством юстиції. Зареєструвавшись, зовнішній користувач може працювати з системою управління електронними файлами реєстру канцелярій. Згідно з «онлайн» консультації за документами, ЕЦС працює на 90% у судах першої інстанції та апеляційних судах, але щодо застосування заходів, передбачених нормами виконавчого судочинства, ЕЦС працює на 30% у судах першої інстанції та апеляційних судах.

Цей сервіс працює за допомогою системи, яку називають PolisWeb. Вона дозволяє користувачам ЕЦС отримувати інформацію про цивільних позовах, арбітражних справах, заходи цивільного правозастосування. Таким чином, юристам не потрібно звертатися в канцелярію суду, щоб отримати необхідну інформацію[10,c.149].

Для більшого контролю за використанням інформації система управління даними щодня копіює дані кожного звернення в канцелярію і пересилає їх в центральне сховище, розташоване в Неаполі. Юристи - приблизно 120 тис. осіб (загальна кількість юристів в Італії не перевищує 200 тис.) - можуть отримати доступ до електронної інформації через 120 точок входу. При цьому доступ надається всім державним юристам.

Електронне заповнення документів та електронне повідомлення

ЕЦС може бути впроваджено шляхом обміну даними та електронними документами, що мають юридичну силу, підписаними цифровим підписом і заповненими за допомогою унікальних і зашифрованих каналів передачі даних для створення електронної процедури, альтернативної традиційної «паперовою».

Ця система використовує «відкриті» електронні стандарти (SOAP, XML та ін), які дозволяють взаємодіяти з програмним забезпеченням юридичних фірм або органів державної влади, за винятком Міністерства юстиції. Всі документи ЕЦС, в т.ч. судові рішення представлені в PDF форматі у супроводі XML файлу, що відповідає всім вимогам для електронних консультацій та електронних оновлень[10,c.158].

Висновки

Проаналізувавши судову систему Італії, можна зробити певні висновки.

Конституційні основи організації і діяльності судових установ гарантуються Конституцією 1947 року. Вона проголосила, що правосуддя здійснюється від імені народу, суддівські функції можуть бути доручені лише звичайним суддям і не можуть бути затверджені посади надзвичайних або спеціальних суддів.

Як і в більшості країн континентального типу правової системи, в Італії спостерігається розмежування судів на суди загальної та спеціальної юрисдикції. Найнижчою ланкою судів загальної юрисдикції є мирові суди, головною цілью яких є примирення сторін.

Важливе місце у судовій юрисдикції Італії відіграє магістратура. Магістрати - судді та прокурори підпорядковані загальним правилам проходження суддівської кар'єри й розрізняються включно за функціями, які вони виконують. В Італії магістрати поділяються на три категорії: магістрати трибуналів, апеляційні та касаційні магістрати. Закон містить вказівки щодо посад у судовій системі, які можуть займати магістрати вказаних категорій.

Також слід звернути увагу на електронне цивільне судочинство, яке вперше в світі було експерементально започатковано у 2005 році. Ця система дозволяє значно зекономити час суддівського процесу та в економічному плані є досить вигідною.

Список використаних джерел

1. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Под редакцией проф. Б.А. Страшун.- М., 1998, Т.3.

2. Иностранное конституционное право. Под редакцией В.В. Маклакова. Издательство "Юристъ", 1996.

3. Страшун Б.А. "Конституционные перемены в Восточной Европе 1989-1990 гг." - М., 1991.

4. Италия. Конституция и законодательные акты. - М., 1985.

5.Италия. Конституция и законодательньїе актьі / Пер. с итал. — М.: Прогресе, 1988. — 392 с.

6.Конституционное (государственное) право зарубеж-ньіх стран: Учебник: В 4-х томах. — М.: Изд-во БЕК, 1998. — Том 3./ Отв. ред. Б.А. Страшун. — 764с.

7.Судебньїе системьі западньїх государств. — М.: Наука, 1991. —240 с.

8.Васильєва Т.А. Административное право Италии // Административное право зарубежньїх стран. Гл. 5. — М.: СПАРК, 1996.

9.Уголовное право зарубежньїх государств. Общая часть / Под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. — М.: Институт международного права и зкономики имени А.С. Грибоедова, 2001. — 576 с.

10.Делла Марра Т. Гражданский кодекс Италии // Государство и право. — 1993. — № 1.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат