На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

Реферати > Правознавство > Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

6. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної земельної ділянки підтверджується довідкою, виданою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _ 200 року.

7. Ми, ПродавЕЦЬ та Покупець підтверджуємо, що цей правочин відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного, удаваного, не є зловмисним, а також будь-які обставини помилки, обману, насильства, тяжких обставин для вчинення цього правочину відсутні.

8. Земельна ділянка, що відчужується, візуально оглянута мною, Покупцем, до підписання цього договору, недоліків чи дефектів, які перешкоджали б її використанню за призначенням на момент огляду не виявлено, будь-яких претензій щодо якісних характеристик земельної ділянки до ПродавцЯ я не маю.

9. Згідно вимог ст 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку виникає у ПОКУПЦЯ після одержання ним Державного акту на право власності на земельну ділянку. До цього ПродавЕЦЬ несе повну відповідальність за використання земельної ділянки відповідно до умов її надання і здійснення комплексу заходів щодо охорони землі.

10. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому порядку.

11. Відповідно до Висновку № _ про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) на земельну ділянку, виданого Управлінням земельних ресурсів у районі Київської області « » 200 року вищезазначена земельна ділянка повинна використовуватись з дотриманням обов’язків землевласників та змісту добросусідства (ст 91 Земельного кодексу України). Використовуватися за цільовим призначенням (ст 20 Земельного кодексу України), з вимогами до власників і землекористувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності (ст 35 Закону України «Про охорону земель»).

12. Невід’ємною частиною договору є:

· план земельної ділянки з визначенням її розмірів, державний акт на право приватної власності на землю;

· довідка про визначення грошової оцінки земельної ділянки (визначається згідно Закону України “Про плату за землю”);

· висновок про наявні обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок, виданий Управлінням земельних ресурсів у _ районі Київської області

13. Цей договір є підставою для видачі державного акту на право приватної власності на землю.

14. Витрати, пов’язані зі складанням цього договору несуть Покупець та ПродавЕцЬ за домовленістю.

15. Цей договір укладено за згодою дружини Продавця - _, викладеної у вигляді заяви-згоди на продаж земельної ділянки, справжність підпису на якій засвідчено Івановою С.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 200 року за реєстровим № _.

Цей договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса, а інші видаються Сторонам договору.

Підписи: _ _

200 року, цей договір посвідчено мною, Івановою С.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність земельної ділянки, що відчужується, перевірено.

У відповідності до ст 210 Цивільного кодексу України цей договір підлягає державній реєстрації.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати згідно ст 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус:

Додаток 3

Договір доВІЧНОГО УТРИМАННЯ

місто Харків, десятого березня дві тисячі дев’ятого року.

Попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому глузді, ясній пам’яті та діючи добровільно, ми, нижчепідписані: Іванов Іван Іванович, 17.06.1936 р.н., ІдН: 1111111111, що мешкаю за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 111, кв. 1 (надалі - Відчужувач), з однієї сторони і гр. Петров Петро Петрович, ІдН: 2222222222, що мешкаю за адресою: м. Харків, вул. Центральна, 222, кв. 2, (надалі – набувач майна), з другої сторони, діючи добровільно, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, склали договір про таке:

1. Я, Іванов Іван Іванович, передаю у власність гр. Петрову Петру Петровичу належну мені на праві приватної власності квартиру № 87 (вісімдесят сім) в будинку № 67 (шістдесят сім) по вулиці Ленінградська в місті Харкові, взамін чого я, Петров Петро Петрович, зобов’язуюсь надавати Відчужувачеві довічно матеріальне забезпечення.

2. Квартира № 87 складається з двох жилих кімнат, житловою площею – 27,50 кв. м., загальною площею – 45,00 кв. м.

3. Ця квартира належить відчужувачу на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 11.11.2001р. приватним нотарусом Харківського міського нотаріального округу Чижовою Н.А. за р. № 6275, зареєстрованого у КП «ХМБТІ» 1111.2001 р. та записаного в реєстрову книгу № 1 за № П-1-11853, реєстраційний номер – 111111.

4. Загальна вартість квартири № 87, яка є предметом даного договору, згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 21197149 від 16.04.2009 р., виданого КП “ХМБТІ” становить – 25874 (двадцять пۥять тисяч вісімсот сімдесят чотири) гривні.

5. Ми, сторони, оцінюємо цю квартиру у 50000 (пۥятдесят тисяч) гривень.

6. Іванов Іван Іванович залишається проживати у відчужуваній квартирі № 87.

7. За згодою сторін обов’язок набувача майна по наданню Відчужувачу довічного забезпечення визначається у вигляді:

- забезпечення його житлом шляхом збереження права безоплатного пожиттєвого проживання у відчужуваній квартирі;

- забезпечення щоденним триразовим калорійним харчуванням (сніданок, обід і вечеря). Вартість продуктів визначається виходячи з середніх цін на продукти у період їх придбання;

- забезпечення придатним для носіння одягом і взуттям;

- здійснення догляду та надання необхідної допомоги;

- надання побутових послуг (прання постільної білизни – один раз на 10 днів, ремонт побутової техніки тощо);

- забезпечення належними лікувальними засобами;

- забезпечення послугами адвокатів та нотаріусів.

8. Грошова оцінка зазначених в цьому договорі видів матеріального забезпечення на місяць за згодою сторін визначається у розмірі однієї мінімальної пенсії.

9. Відчуження вказаної квартири за життя відчужувача не допускається.

10. Випадкова загибель квартири не звільняє набувача майна від обов'язків, взятих на себе за цим договором.

11. набувач зобов’язується у разі смерті Відчужувача поховати його.

12. На цю квартиру приватним нотаріусом ХМНО Чижовою Н.А. накладається заборона відчуження.

13. Відчужувач свідчить, що на момент підписання цього договору щодо квартири не існує будь-яких прав третіх осіб (у тому числі права власності або права користування нею малолітніми, неповнолітніми дітьми, які будуть порушені даним правочином), а також відсутні будь-які обставини, які обмежують чи забороняють Відчужувачеві здійснити її вільне відчуження, зокрема, що квартира раніше не відчужена, не знаходиться у цивільно-правовій чи податковій заставі, не передана у оренду чи найм, не передана як внесок до статутного капіталу, будь-якого фонду юридичної особи, не обтяжена будь-якими іншими зобов'язаннями або речовими правами третіх осіб, у тому числі правами сервітуту, під забороною (арештом) вона не перебуває. Самовільних переобладнань та перепланувань у квартиринемає. Відчужувач свідчить, що йому не відомо про існування відносно квартири або прав на неї судового чи іншого спору.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат