На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

Реферати > Правознавство > Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

14. набувач майна свідчить, що до підписання цього договору квартира ним оглянута, інженерні комунікації та засоби обліку електроенергії, газу, води знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням. Недоліків, які перешкоджають використанню квартири за її цільовим призначенням та які не застережені Відчужувачем, на момент огляду набувачем майна не виявлено.

15. Відчужувач свідчить, що квартира є його особистою власністю, і набувачУ майна цей факт відомий.

16. набувач майна свідчить той факт, набуває квартиру ні з ким не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі та не проживаючи фактично однією сім’єю

17. Всі витрати, пов’язані зі складанням цього договору та його нотаріальним оформленням, в тому числі зі сплатою суми (плати) в розмірі державного мита платить набувач майна.

18. У разі смерті НАБУВАЧА МАЙНА обов’язки за договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейде відчужена за цим договором квартира. При відсутності у НАБУВАЧА МАЙНА спадкоємців або при відмові їх від цього договору довічного утримання квартира, що відчужена з умовою довічного утримання, повертається відчужувачеві.

19. Зміст ст.ст. 565, 567, 569, 744-758 Цивільного кодексу України, 60, 61 Сімейного Кодексу України, а також зміст ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, п. 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 572 від 08 жовтня 1992 р. в редакції від 24.01.2006 р. №45, за № 572, сторонам за цим договором, нотаріусом роз’яснено.

20. Ми, сторони, підтверджуємо, що на час укладання договору ми: розуміли значення своїх дій і керували ними; не визнані судом недієздатними або обмеженими у своїй дієздатності; нас не примушено укласти цей договір на вкрай невигідних для себе умовах в наслідок збігу тяжких обставин; уклали цей договір не внаслідок помилки, без наміру приховати інші угоди.

21. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін, а у разі невиконання його умов та відмовлення від добровільного розірвання однією із сторін договір довічного утримання може бути розірвано за рішенням суду:

- на вимогу Відчужувача у разі невиконання або неналежного виконання Набувачем своїх обов’язків, незалежно від його вини;

- на вимогу Набувача.

Договір довічного утримання припиняється зі смертю Відчужувача.

22. Набувач стає власником майна, переданим йому за договором довічного утримання з моменту нотаріального посвідчення цього договору та державної реєстрації.

23. Цей договір складено і підписано в двох примірниках, з яких перший примірник зберігається у справах приватного нотаріуса, а другий видається набувачу майна.

Підписи:

Відчужувач //

набувач майна //

Десятого березня дві тисячі дев’ятого року цей договір посвідчено мною, Чижовою Н.А., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. Іванову Івану Івановичу відчужуваної квартири № 87 (вісімдесят сім) в будинку № 67 (шістдесят сім) по вулиці Ленінградська в місті Харкові, перевірено.

У відповідності до статті 210 Цивільного кодексу України цей договір підлягає державній реєстрації.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати за домовленістю, відповідно до Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус Чижова Н.А.

Заборона відчуження

місто Харків, десятого березня дві тисячі дев’ятого року.

Мною, Чижовою Н.А., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, на підставі ст. 73 Закону України “Про нотаріат” та в зв’язку з посвідченням цього договору довічного утримання накладається заборона на відчуження квартири № 87 (вісімдесят сім) в будинку № 67 (шістдесят сім) по вулиці Ленінградська в місті Харкові, належної Іванову Івану Івановичу до припинення договору довічного утримання.

Зареєстровано в реєстрі

Стягнуто плати за домовленістю згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат»

Приватний нотаріус Н.А. Чижова

Додаток 4

Договір позики грошових коштів

м. Харків, дванадцятого вересня дві тисячі восьмого року.

Ми, що нижче підписані: гр. Іванов Іван Іванович, ІдН: 1111111111, що мешкаю за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 111, кв. 1, далі по тексту “Позикодавець”, з однієї сторони, та гр. Петров Петро Петрович, ІдН: 2222222222, що мешкаю за адресою: м. Харків, вул. Центральна, 222, кв. 2, на момент підписання цього договору ніде не працюю, далі по тексту “Позичальник” з другої сторони, перебуваючи при здоровому глузді, ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, обізнані із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно власного вільного волевиявлення, котре відповідає нашій внутрішній волі, склали договір про таке:

1. Позикодавець передає у власність Позичальникові грошові кошти у сумі 17280 (сімнадцять тисяч двісті вісімдесят) гривень, а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів на умовах, визначених цим договором.

2. грошові кошти, які є предметом цього договору, передані Позикодавцем та одержані Позичальником до підписання цього договору.

3. В разі девальвації протягом строку дії цього договору національної грошової одиниці України Позичальник зобов’язується повернути суму грошей у гривнях, що еквівалентна 3600 (три тисячі шістсот) доларам США за офіційним курсом Національного Банку України на день платежу.

4. Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому Позикодавцем) згідно умов цього договору у строк до дванадцятого березня дві тисячі десятого року.

5. Повернення позики повинно бути здійснено у місті Харкові шляхом особистої передачі Позичальником грошей Позикодавцю. За домовленістю сторін сплата часток позики підтверджуватиметься відповідними розписками Позикодавця про одержання грошей, які останній видаватиме Позичальнику щоразу після відповідних платежів

6. Позика вважається повернутою в момент отримання Позикодавцем грошей від Позичальника.

7. Якщо позичальник своєчасно не поверне Позикодавцю суми позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, тобто несплачену у строк суму основного боргу та три проценти річних від простроченої суми.

8. В разі прострочення повернення позики згідно п. 4 цього договору, а також при порушенні Позичальником умов сплати Позикодавець вправі буде пред’явити цей договір до стягнення в порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат