На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

Реферати > Правознавство > Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення

9. Цей договір укладається за домовленістю сторін без встановлення забезпечення.

10. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткової угоди, посвідченої нотаріально. При відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку.

В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумаченням договору чи визнання його недійсним

11. Зміст ст.ст. 167, 177, 179, 375, 376, 524-533, 536, 537, 545, 598-600, 604, 605, 610-625, 1046-1052 Цивільного кодексу України нам, сторонам за цим договором, нотаріусом роз’яснено.

12. Сторони стверджують один одному та повідомляють усім зацікавленим у тому особам, що: володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір; при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними; договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску, договір укладається за згодою другого з подружжя кожної зі сторін.

13. Всі витрати, пов’язані з укладанням та нотаріальним посвідченням цього договору, несуть сторони у рівних частинах.

Цей договір складено та нотаріально посвідчено у двох примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса, а другий – у Позикодавця, який зобов’язується після повного виконання Позичальником зобов’язання за цим договором передати цей примірник Позичальнику з відміткою про одержання грошей, а у випадку неможливості повернення боргового документа – вказати про це у розписці, яку він повинен видати Позичальнику відповідно до вимог статті 545 Цивільного кодексу України.

Підписи:

Позикодавець _

Позичальник

Дванадцятого вересня дві тисячі восьмого року цей договір посвідчено мною, Чижовою Н.А., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особу сторін встановлено, дієздатність їх перевірено

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати за домовленістю, згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус Н. А. Чижова

Додаток 5

Приватний нотаріус Іванова Світлана Миколаївна

Україна, Київ, вул. Червоноармійська, 23а, тел. 288-03-07, 278-20-02

П О П Е Р Е Д Н І Й Д О Г О В І Р

Місто Київ, дві тисячі року.

Ми, гр. _,ідентифікаційний номер ,,ідентифікаційний номер , мешкають за адресою: м. Київ, вул. _, буд. _, кв. ,- (надалі – Продавці), з однієї сторони та _, ідентифікаційний номер _,яка мешкає за адресою: область, район, с. , пров. _, буд. _, (надалі – Покупець), склали цей договір про таке:

1. За цим Попереднім договором сторони зобов’язуються в строк до « _» 200 року укласти договір купівлі-продажу (далі - Основний договір) квартири номер _ ( _), що знаходиться в будинку пiд номером ( _) по вулиці в місті Києві на умовах і в порядку встановлених цим Договором.

2. Істотні умови Основного договору:

2.1. Продавці- ,ідентифікаційний номер , _,ідентифікаційний номер _, Покупець- _,ідентифікаційний номер

2.2. Об’єкт купівлі-продажу - квартира номер ( ), що знаходиться в будинку пiд номером _ ( _) по вулиці в місті Києві право власності Продавців на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на житло, виданим 200 року Комунальним підприємством «Управління житлового господарства» _ району м. Києва, згідно з розпорядженням № від 200 року, зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єктів нерухомого майна 200 року за реєстровим № .

2.3. Продавці гарантують відсутність будь-яких прав та претензій третіх осіб, судових справ стосовно Об’єкта купівлі-продажу, а також те, що право на об’єкт купівлі-продажу не перебуває в податковій заставі.

2.4. Ціна – визначається сторонами у сумі в гривнях ( _) гривень, що, згідно курсу НБУ на день укладення Основного договору, повинно бути еквівалентно ( _) доларів США. В разі зміни НБУ курсу долара США до гривні, сторони домовилися про те, що ціна об’єкта продажу в гривнях буде еквівалентна _( ) доларів США.

2.5. Сторони домовилися, що витрати по укладенню Основного договору несуть за домовленістю.

2.6. Сторони повинні виконати взаємні обов’язки за основним договором (Продавці – передати майно, а Покупець – сплатити відповідну грошову суму) під час укладення Основного договору.

2.7. Продавці зобов’язуються на день укладення Основного договору сплатити заборгованість по комунальних платежах, за спожиту електроенергію, за телефонні переговори. Погашення заборгованості проводиться до оформлення договору купівлі-продажу під час підписання якого пред’являються квитанції, що підтверджують погашення заборгованостей.

2.8. Інші умови Основного договору, які не встановлені цим договором погоджуються сторонами в основному договорі.

2.9. Продавці гарантують, що до укладення Основного договору квартира буде збережена в її теперішньому стані.

3. Я, передаю _, _ гроші в сумі _ ( ) гривень, що, згідно курсу НБУ на день укладення цього договору, еквівалентно ( ) доларів США на доказ укладення та забезпечення виконання договору купівлі-продажу квартири номером _ ( _), що знаходиться в будинку пiд номером _ ( ) по вулиці _ в місті Києві, з належних до сплати _ ( _) доларів США. Сума _ ( _) гривень, що, згідно курсу НБУ на день укладення цього договору, еквівалентно ( _) доларів США буде вважатися завдатком і буде врахована при здійсненні розрахунку при укладенні Основного договору як частина коштів, що сплачена попередньо за Об’єкт купівлі продажу, зазначеного в п.2.2 .

4. У разі, якщо одна сторона ухиляється від виконання зобов’язань за цим договором (тобто ухиляється від укладення Основного договору) інша сторона вправі звернутися до суду з вимогою про примушення укласти Основний договір на умовах визначених Попереднім договором.

5. У випадку ухилення від укладення Основного договору купівлі-продажу гр.гр.,та/або _ нимимає бути повернуто суму ( ) гривень, що згідно курсу НБУ на день укладення цього договору еквівалентно _ ( ) доларів США, на день виконання зобов’язання гр. _.

У випадку ухилення від укладення Основного договору гр. гроші в сумі ( ) гривень, що, згідно курсу НБУ на день укладення цього договору, еквівалентно ( ) доларів США, залишаються у громадян, _.

6. Зміст ст. 526, 635 Цивільного кодексу України, та ст. 65, 67 Сімейного Кодексу України сторонам роз’яснено.

7. Сторони домовилися, що укладення Основного договору відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.23»а», офіс 22.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат