На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податкова політика

Реферати > Державне регулювання > Податкова політика

Ефективна діяльність держави та реалізація її основних функцій немож­ливі без налагодженої соціально-економічної політики, одне з чільних місць у якій належить саме фіскальній політиці. Акумулюючи з допомогою податко­вих надходжень значні фінансові ресурси, держава таким чином стимулює розвиток господарської діяльності, опікується малозабезпеченими верствами населення, забезпечує трудовий потенціал, а також суттєво впливає на стан і розвиток науково-технічного прогресу суспільства.

Із проголошенням незалежності Україна стала на шлях радикальних еконо­мічних реформ. Це був період становлення податкової системи, в основу якої було покладено класичну схему оподаткування, характерну для економічно роз­винутих країн. Застосування такого шаблону в умовах перехідного періоду в Ук­раїні призвело до виникнення низки суттєвих проблем: збільшення кількості збиткових підприємств, зростання безробіття, ускладнення соціально-економіч­ної ситуації в країні. Це зумовлене тим, що акцент у податковій політиці робить­ся на фіскальній функції, а її регулювальна та стимулювальна функції мінімізо­вані. Тому проблема оптимізації податкової політики залишається однією з найактуальніших у процесі становлення ринкових відносин і побудови фунда­менту для економічного зростання України.

Як свідчить практика, сьогодні немає інших аспектів економіки, які б настільки серйозно критикувалися суб'єктами господарської діяльності. Від­так теоретично доведено, що податкові вилучення в розмірі 30—40% реальних доходів платника — це межа, при перевищенні якої починається процес скорочення його заощаджень та інвестицій в економіку.

Якщо ж ставки податків і їхня кількість досягають такого рівня, що зму­шує платників віддавати понад 40% своїх доходів, то втрачається стимул до ефективнішої господарської діяльності і розширення виробництва.

Розглянемо деякі показники, що відображають динаміку надходжень до бюджету за обмежений термін (див. табл.).

Таблиця. Динаміка податкових надходжень і податкових платежів за період із 1996 до 2001 року (млрд. грн.)*

Роки

Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Усього

å

%

å

%

å

%

å

%

å

%

å

%

21,37

100

24,14

100

23,56

100

28,54

100

31,93

100

36,3

100

Непрямі податки

Податок на додану вартість

5,8

27

6,7

28

5,9

25

7,6

27

6.4

20

6.6

18

Акцизний збір

-

-

-

-

1,0

4

1,6

6

1.9

6

1.9

5

Інші

6,67

31

7,54

31

6,16

26

7,54

26

8,33

26

11,0

30

Прямі податки

Податок із прибутку підприємств

5,5

26

5.7

24

5,9

25

6.3

22

7.7

24

6,2

17

Прибутко­вий податок із громадян

2,6

12

3,2

13

3,5

15

4,4

15

6,3

20

9,1

25

Плата (податок) за землю

0.8

4

1,0

4

1,1

5

1.1

4

1,3

4

1,5

5

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат