На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Науковий підхід і науковий результат

Реферати > Правознавство > Науковий підхід і науковий результат

4. Онопрієнко М.В. Прикладна наука як предмет дослідження філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка – Київ, 2007. – С. 74-77

5. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології. Монографія; за ред. Ю.С. Шемшученка. — К., 2006.

6. Про українське право: часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юрид. фак.-т – Київ, 2006

7. Рабінович П.М. Наука філософії права: до характеристики предмета і методології//Проблеми філософії права: міжнародний часопис/ Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т.1. – С.22-27.

8. Тарасов Н.Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа) // Правоведение. — 2001. — № 1.

9. Філософський енциклопедичний словник / НАНУ; Ін-тут філософ. ім. Г.С. Сковороди; Ред. кол.: В.І. Шинкарук, Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін. – Київ: Абрис, 2002 – 742с.

10. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009 – 621с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 175 років)

11. Фpолов І.Т. Гнесеологічні проблеми моделювання. - М: Наука, 2008.

12. Штофф В.А. Моделювання і філософія. – Київ, Наука, 2007.

[1] Томас Кун / структура наукових революцій / Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 175 років) – С. 354

[2] Ожегов С. И. Словарь русского языка. — 6-е изд. стер. — М., 1964. — С. 536.

[3] Метод — спосіб теоретичного дослідження або практичного здійснення чого- небудь. Прийом — спосіб у здійсненні чого-небудь. Ожегов С. И. Там само. — С. 340, 580.

[4] Системные исследования: Ежегодник. — М., 1971; БлаубергИ.В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. — М., 1973; Садовский В. Н. Основа­ния общей теории систем. — М., 1974.

[5] Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. — М., 1965; Фельдман Д. И., Кудюков Г. И., Лазарев В. В. Теоретические проблемы исследования государства и нрава. — Казань, 1975; Керимов Д. А. Философские проблемы права. — М., 1972; Його ж: Философские основания политико-правовых исследований. — М., 1986.

[6] Лукич Р. Методология права. — М., 1981. — С. 29-33.

[7] Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. — Л., 1989; Тарасов Н. Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа) // Правоведение. — 2001. — № 1. — С. 31-50. В останній ро­боті докладно аналізується поняття «метод» через три аспекти його дослідження: інструментальний, системно-структурний, предметно-категоріальний

[8] Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. — Л., 1989.-С. 88.

[9] Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: пррблеми методології. Монографія; за ред. Ю. С. Шемшученка. — К., 2006. — С 9.

[10] Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. — М., 1973. - С. 74.

[11] Баксаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования. — К., 2002. — С. 8.

[12] Тарасов Н. Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа) // Правоведение. — 2001. — № 1. — С. 39; Юридический на- учно-практический словарь-справочник. Основные термины и понятия / Под общ. ред. проф. О. Ф. Скакун. — Харьков: Эспада, 2007. — С. 170

[13] Жоль К. К. Методы научного познания и логика (для юристов): Учеб. пособие. — К: Аттика, 2001. - С. 14.

[14] Тарасов И. Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа) // Правоведение. — 2001. — № 1. — С. 33.

[15] І. Котюк / Поняття і загальна характеристика засобів наукового пізнання та доказування у сфері судочинства // Про українське право: часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юрид. фак.-т – Київ, 2006 – С. 266-267.

[16] О. Шевченко / Формування сучасного наукового світогляду студентів // Про українське право: часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юрид. фак.-т – Київ, 2006 – С.- 64

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат