На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація та проведення виборів

Реферати > Правознавство > Організація та проведення виборів

КУРСОВА РОБОТА

З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

НА ТЕМУ: “Організація та проведення виборів”

КИЇВ - 2002 рік

План

І. Вступ

ІІ. Організація виборів: складання списків виборців, утворення виборчих округів і виборчих дільниць

ІІІ. Виборчі комісії

ІV. Висування і реєстрація кандидатів у депутати

V. Голосування та встановлення результатів виборів депутатів

Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців.

VI. Повторне голосування повторні вибори перезаміни народних депутатів

VII. Висновок

Список використаних джерел

І. Вступ

.

Проголошуючи народ носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні (ст.5 Конституції), Конституція України надала безпосередньому волевиявленню пріоритетного значення, що стало об’єктивним відображенням суспільно-політичної практики незалежної України. Вищими формами безпосереднього здійснення народом влади визначено вибори і референдуми, на основі яких забезпечується формування інтересів у суспільстві, узгодження й координування цих інтересів, прояв волі народу як через формування представницьких органів держави та органів самоврядування і прийняття ними відповідних рішень, насамперед у формі законів, так і через прийняття рішень безпосередньо громадянами.

Природно, що основне конституційне регулювання прямого народовладдя міститься у спеціальному, окремо виділеному ІІІ розділі Конституції України “Вибори. Референдум”. Найбільш поширеною формою прямого народовладдя є вибори, шляхом виборів формуються різні органи публічної влади, як державні інституції - парламенти (Верховна Рада), посади глав держав (Президент), іноді уряди, судові органи і представницькі органи місцевого самоврядування. У загальному вигляді вибори можна визначити як волевиявлення народу з метою формування органів народної влади або місцевого самоврядування шляхом голосування. За умов демократичного суспільства вибори за своєю суттю - це прояв реальною волі народу, процес виявлення і здійснення такої волі.

Зміст виборів як політично-правового інституту полягає в тому, що саме волею народу здійснюється конституювання та відтворення органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Це дає підстави характеризувати вибори як державну функцію народовладдя. За формою здійснення вибори можна розглядати як специфічну, врегульовану законом діяльність уповноважених органів і громадян, спрямовану на формування органів народної влади та органів місцевого самоврядування. Здійснення виборів з юридичної точки зору треба розглядати як процес, найважливішою стадією якого є голосування.

Основні принципи виборів - це засади, на основі яких здійснюються вибори і відповідно до змісту яких вибори можна вважати реальним волевиявленням народу, форму прямого народовладдя. У ст.71 Конституції визначається, що вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Принципи загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні визнані універсальними принципами демократичних виборів в Україні.

Принцип загальності виборчого права означає що активне виборче право громадян мають усі громадяни України які на день голосування досягли 18 років, за винятком осіб, визнаним судом недієздатним. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі. Виборче право є універсальним для всіх виборів в Україні.

Принцип рівності виборчого права передбачає, що всі громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах. Це означає, що всі виборці мають однакову кількість голосів і кожний має рівну з іншому вагу, тобто кожний виборець впливає на результати виборів однаково.

Рівність голосів на виборах в Україні забезпечується, зокрема, утворення виборчих округів з приблизною однаковою кількістю виборців, тобто за єдиними нормами представництва окремо для кожного виду виборів, створення рівних можливостей для кандидатів під час їх реєстрації виборчими комісіями, при проведенні передвиборчої агітації тощо.

Принцип прямого виборчого права - визначає право визначає право громадян обирати кандидатів на виборах безпосередньо. Конституцією передбачаються прямі вибори народних депутатів України, Президента України, депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад та сільських, селищних, районних, міських, обласних рад та сільських, селищних, міських голів.

Принцип таємності голосування - означає, що контроль за волевиявленням виборців не допускається.

Залежно від підстав можна розрізняти кілька класифікацій, видів виборів.

За територіальною ознакою вибори бувають:.

загальнонаціональні (вибори до Верховної Ради, Президента);

місцеві (вибори до органів місцевого самоврядування);

За об’єктом, що передбачає органи або посади, до яких входять або на які обираються представники народу, вибори можна класифікувати як:.

вибори парламенту - вибори до Верховної Ради України;

вибори на посаду Президента України;

вибори представницького органу територіальної автономії - вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

вибори представницьких органів самоврядування;

вибори на посади сільських, селищних, міських голів.

За часом проведення вибори поділяють на:.

чергові (вибори передбачені Конституцією і законами України для функціонування певного виду виборчого органу або посаду;

повторні (вибори, що проводяться у випадках, коли вибори у виборчому окрузі визнані недійсними або такими, що не відбулися;

вибори замість депутатів голів які вибули;

вибори що проводяться у разі утворення нової адміністративної територіальної одиниці.

За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають:.

загальними, коли в них за законом мають право брати участь всі виборці держави;

частковими, в разі дострокового вибуття де яких депутатів, або визнання виборів недійсними.

За порядком визначення результатів вибору розрізняють такі виборчі системи:.

мажоритарна;

пропорційна;

змішана;

В Україні парламент обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Усього обирається 450 депутатів. Із них 225 - в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 225 за списком кандидатів у депутати від політичних партій, у багатомандатному загально-державному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва. На виборах Президента України застосовується мажоритарна система.

ІІ. Організація виборів: складання списків виборців, утворення виборчих округів і виборчих дільниць

Виборчий процес - це врегульована законом специфічна діяльність уповноважених органів і громадян, спрямована на формування якісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат