На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація та проведення виборів

Реферати > Правознавство > Організація та проведення виборів

Розрізняють кілька стадій (етапів) виборчого процесу. Перша стадія - проголошення або призначення виборів. Новою Конституцією України передбачаються як передумови проведення виборів - проголошення відповідно до календарної дати та призначення виборів залежно від їх виду. Скажімо, відповідно ст.77 Конституції чергові вибори до Верховної Ради відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради. А позачергові вибори до Верховної Ради призначаються Президентом і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень верховної Ради. У разі дострокового припинення повноважень Президента вибори Президента проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень. Як правило, в Україні день виборів призначається на вихідний день.

Друга стадія - затвердження або утворення виборчих одиниць. Ними виступають виборчі округи і виборчі дільниці. Територіальними та національно-територіальними. Якщо в основу формування представницьких органів закладені не територіальні, а інші принципи, наприклад, виборчий, то виборчими одиницями можуть виступати трудові колективи або їхні об’єднання.

Відповідно до Закону, місцевості, в яких компактно проживають національні меншини, не мають виходити за межи одного виборчого округу. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межи та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія. Не допускається утворення виборчих округів з територій, які не межують одна з одною. Повідомлення про утворення одномандатних виборчих округів із зазначенням їх номера, центру, територіальних меж та кількості виборців у кожному виборчому окрузі публікується Центральною виборчою комісією у державних ЗМІ не пізніше як за 120 днів до дня виборів.

Для проведення виборів Президента Центральна виборча комісія утворює 27 виборчих округів, відповідно по одному в Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополя.

Виборчі дільниці - це виборчі одиниці, що об'єднують виборців за загальним місцем голосування. Виборчі дільниці для всіх видів виборів в Україні мають однакову кількість показників - від 20 до 3000 виборців.

Третя стадія - утворення виборчих органів, на який закон покладає керівництво всім виборчим процесам. Створення систем виборчої комісії завжди залежить від виду виборів і адміністративно-територіального устрою. Відповідно до Закону “Про вибори народних депутатів України" для організації і проведення виборів народних депутатів створюється Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії.

Відповідно до Закону “Про вибори Президента України" для організації і проведення виборів Президента створюється Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії по виборах Президента.

Відповідно до Закону “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" для проведення виборів депутатів і голів рад утворюються: територіальні виборчі комісії (сільські, селищні, районні, міські, обласні виборчі комісії по виборах депутатів та голів рад; окружні виборчі комісії (по виборах депутатів обласних, Київської і Севастопольської міських рад.

Види виборів депутатів та порядок їх призначення.

Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними та проміжними. Чергові вибори депутатів проводяться у зв’язку з закінченням конституційного строку повноважень верховної ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України. Повторні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, в разі визнання виборів депутатів у цьому окрузі не дійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такої, яка відмовилася від депутатського мандата. Проміжні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі вибуття депутата обраного в цьому окрузі.

Строки проведення виборів.

Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. Початок виборчого процесу чергових виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує за 90 днів до дня виборів. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю 60 денного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Повторні виборі депутата відбуваються в одномандатному окрузі в останню неділю 60 денного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією не пізніш як у 30 денний строк з дня прийняття рішення про визнання виборів у цьому окрузі не дійсними або таким, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандату. Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі відбуваються в останню неділю 60 денного строку з дня опублікування рішення про їх призначення. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у 30 денний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі. Початок виборчого процес у повторних та проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі оголошується Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після опублікування рішення про їх призначення. Повторні та проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі протягом одного року до дня проведення чергових виборів не проводяться.

Порядок складання списків виборців.

Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних в місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті, на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит відповідно сільського, селищного, міського голови районної у місті ради. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім дільниць, зазначених у частинах третій - п'ятій статті 17 цього Закону) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніш як за 3О днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів перебувають у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових частин (формувань) не пізніш як за 20 днів до дня виборів. До списків виборців на виборчих дільницях, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, включаються працівники цих представництв, установ та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави, за їх письмовою заявою із зазначенням місця постійного проживання або поданням відкріплювального посвідчення, передбаченого частиною четвертою статті 31 цього Закону, а також поданням закордонного паспорта громадянина України, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу. У разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у частині четвертій цієї статті закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових частин (формувань). До списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу та які на день складання списків постійно проживають (для дільниць, утворених відповідно до частини другої статті 17 цього Закону) або в день виборів перебуватимуть на території відповідної виборчої дільниці (для дільниць, утворених відповідно до частин третьої - п'ятої статті 17 цього Закону). У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат