На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація та проведення виборів

Реферати > Правознавство > Організація та проведення виборів

Виборча компанія - це сукупність заходів і дій, які проводяться державними органами і громадянами та їх об’єднаннями в процесі підготовки і проведення виборів.

Виборча система базується на певних принципах. Такими принципами виборчої системи України є територіальність, загальність, рівноправність, безпосередність виборів при таємному голосуванні, гласність виборів і несумісність статусу народних депутатів із службовим положенням. Територіальність виборів означає, що вибори Президента України і народних депутатів України проводиться на відповідній території в одномандатних виборчих округах.

Вибори в Україні є загальними: право обирати мають усі громадяни України, які досягли 18 років. Право бути обраним народним депутатом України має громадянин України не молодше 25 років, які проживає на території України не менш двох останніх років, а Президентом України - особа, яка досягла 35 років.

Здійснення громадянами України право обирати і бути обраними не залежить від їх походження, соціального і майнового стану, національної приналежності, статі, ставлення до релігії, політичних переконань і роду занять.

Рівноправність виборів означає, що кожен виборець має один голос, виборці беруть участь у виборах на рівних заходах, жінки і чоловіки мають рівні виборчі права.

Безпосередність виборів значить, що кожний громадянин України бере участь у виборах прямо і особисто.

Голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців не допускається.

Порядок організації проведення виборів в Україні регулюється Конституцією України і Законом “ Про вибори народних депутатів України" від 18 жовтня 2001 року.

В сучасному політичному процесі вибори мають багатоманітне соціально призначення, яке виражається через наступні суспільні функції: по-перше, вибори є важливим інструментом реалізації народного суверенітету, легітимізації влади взагалі й конкретно такого чи іншого представницького органу у межах його законодавчої компетенції; по-друге вибори виступають водночас однією з форм здійснення права національного суверенітету (прикладом цього може бути Закон України “Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим”, який передбачає як загальний, так і спеціальний порядок участі громадян кримськотатарської, болгарської, вірменської, грецької та німецької національностей у виборах депутатів місцевих рад в Автономній Республіці Крим”, який передбачає як загальну так і спеціальний порядок участі громадян кримськотатарської, болгарської, вірменської, грецької та німецької національностей у виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим); по-третє, через вибори як демократичну форму обрання представників народу забезпечуються стабільність, поступовість і наступовність існування влади; по-четверте через вибори як через форму відносно якісного відбору або своєрідного фільтру складу представницьких органів забезпечуються основна для ефективного фунціювання державного механізму та органів місцевого самоврядування: саме періодичні вибори дають змогу позбутися непопулярних, хто скомпрометував себе, політиків; по - п’яте, вибори є одним із найважливіших способів формування і вираження суспільної думки.

Список використаних джерел

1. Закон “Про вибори народних депутатів України" від 18.10.2001 року.

2. Закон “Про вибори Президента України" від 05.03.1999 року.

3. Закон “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14.01.1998 року.

4. Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Друге видання, виправлене і доповнене.

5. Реферативний огляд чинного законодавства України - 1998 року.

6. Кравченко В.В., Пухтинський М.О. Закон України “Про вибори народних депутатів України”. Науково - практичний коментар. - К.: Ін Юре. - 1998.

7. Погорілка В.Ф. “Конституційне право України”. - К.: Наукова думка. - 2000.

8. Копейчиков В. В, “Основи конституційного права України”. Підручник, видання друге. - К.: Юріком Інтер. - 1998.

9. Корнієнко М.І. “Виборче законодавство для органів місцевого самоврядування”;

10. Маклаков В.В. “Конституційне право”

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат