На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Реферати > Правознавство > ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Також слід зосередити увагу на такому проблемному питанні, як поділ спадщини між спадкоємцями, адже за загальним правилом, частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець сам не розподілив спадщину між ними. Але існує інша, спеціальна, норма, яка дещо відкориговує зазначене правило – ст. 1267 ЦК України. В ній вказується, що спадкоємці мають право відступити від рівності часток на свій розсуд.

Проте, закон не зазначає тих меж, до яких спадкоємці за законом можуть відступити від розміру спадкових часток. І відповідно до цього автор виділив позитивну й негативну сторону цього питання.

Отже, ця норма сама по собі нібито є досить позитивною, адже дозволяє спадкоємцям виявляти ініціативу при укладанні договору про поділ, що повною мірою узгоджується з принципом свободи договору як основної засади цивільного права і законодавства. Водночас ця норма може бути використана одним із спадкоємців як елемент тиску на інших (особливо на престарілих, осіб з фізичними вадами та інших осіб, які не можуть повною мірою захищати свої права). Тому варто було б встановити ту межу, понад яку спадкоємці не мають права поділяти спадщину на свій розсуд

Список використаних джерел

Нормативна база

1. Закон України «Про державні нагороди України», №1721 від 16.03.2000 р.//Відомості Верховної Ради – 1993-№21 – ст.9;

2. Закон України «Про реєстрацію актів громадського стану» №2046 вiд 18.10.2000 р.//Відомості Верховної Ради – 1993 - №3 – ст. 17;

3. Інструкція «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» №39 від 02.09.1993 р.; //Відомості Верховної Ради – 1993 - №3- ст.187

4. Правила реєстрації актів громадського стану в Україні №2046-І від 18.10.2000 р.//Відомості Верховної Ради – 1993- №7- ст21;

5. Цивільний кодекс України за станом на 09.02.2010 р./Верховна Рада України. – Офіц. вид. – С. : ФОП Соколик Б.В., 2010. – 324 с.;

6. Сімейний Кодекс України: за станом на 01 жовтня 2010 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. Вид-во, 2010. – с. 307.(Бібліотека Офіційних видань).;

Основна література:

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2-х томах/За відп. Ред. О.В. Дзері, Н.С. Кузнецової, Т.2. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – с. 608;

8. Ветрова Н. Спадкування за заповітом»// Закон і бізнес – 2005.№ 13 – с.75;

9. Гелич А. «Про поняття склад спадщини за ЦК України»// Підприємство господарство і право; - 2010. №2 – с. 102;

10. Дідух Г. «Загальні положення про спадкування»// Праця і зарплата; - 2010. №29. – с. 93;

11. Достдар Р. «Принципи спадкового права»// Підприємство господарства і права; - 2008.№112. – с. 75;

12. Євтушенко І. «Реалізація права на спадщину»// Юридичний журнал – 2008. - №9 – с. 65;

13. Зубович І. «Особливість посвідчення спадкового договору»// Праця і зарплата – 2010 №35- с.76;

14. Заїка Ю. «Здійснення права на спадкування»// Підприємство господарство і право - 2004 №8 – с.49;

15. Кравець А. «Оформлення права на спадщину»// Урядовий кур’єр. – 2007.№170 – с.45;

16. Ільнецький Ю. «Спадкування за законом»//Урядовий кур’єр.- 2008 №.111 – с. 58;

17. Майданик Р. «Поняття і правова природа договору за цивільним законодавством»// Біл. Мінюста України – 2008 - №6 – с.56;

18. Нелін О. «Теоретичні основи спадкування»// Підприємство господарства і права України – 2008 № 5 – с.34;

19. Павлова Л. «Спадкування за новим Цивільним кодексом України»// Урядовий кур’єр – 2005№177 – с.54;

20. Панченко М.І. Спадкове право України/ - К.: Знання, 2010. – 76;

21. Харітонов О., Цивільне право України: Підручнк. – К.: Істина. 2003. – с.324;

22. Чуйкова В.Правова характеристика спадкового договору»// Підприємство господарство і право – 2005.№4 – с. 43

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат