На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підстави припинення діяльності суб'єктів господарювання: загально-правова характеристика

Реферати > Правознавство > Підстави припинення діяльності суб'єктів господарювання: загально-правова характеристика

Ліквідація господарського товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру. Ліквідація суб'єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником (власниками) майна суб'єкта господарювання чи його (їх) представниками (органами), або іншим органом, визначеним законом, якщо інший порядок її утворення не передбачений ГКУ. Ліквідацію суб'єкта господарювання може бути також покладено на орган управління суб'єкта, що ліквідується.

Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію суб'єкта господарювання, вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені ГКУ чи спеціальним законом строки [91, с.172].

Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості суб'єкта господарювання, який ліквідується, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта господарювання. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

Претензії кредиторів до суб'єкта господарювання, що ліквідується, задовольняються з майна цього суб'єкта, якщо інше не передбачено ГКУ та іншими законами. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до закону. Претензії, що не задоволені через відсутність майна суб'єкта господарювання, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою власника [92, с.104].

Підприємства - учасники об'єднання можуть вийти з його складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими суб'єктами господарювання. Вихід підприємства із складу державного (комунального) господарського об'єднання здійснюється за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Припинення об'єднання підприємств відбувається в результаті його реорганізації в інше об'єднання або ліквідації. Реорганізація господарського об'єднання здійснюється за рішенням підприємств-учасників, а реорганізація державного (комунального) господарського об'єднання - за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Ліквідація господарського об'єднання провадиться за рішенням підприємств-учасників, а ліквідація державного (комунального) об'єднання - за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Ліквідація об'єднання підприємств здійснюється в порядку, встановленому ГКУ щодо ліквідації підприємства. Майно, що залишилося після ліквідації об'єднання, розподіляється між учасниками згідно зі статутом об'єднання підприємств чи договором.

Прийняття рішення про ліквідацію підприємства – важливий крок для його власника, адже реалізація цього кроку потребує здійснення повного аналізу господарської діяльності підприємства, звільнення всіх працівників та проведення остаточних розрахунків з кредиторами. Схематично процедура припинення діяльності підприємства за бажанням власника зображена ниже у таблиці 2.1 [93, с.92].

Таблиця 2.1 Процедура припинення діяльності підприємства за бажанням власника

Етап

Строк виконання

Примітки

1

2

3

4

1

Прийняття рішення засновниками щодо ліквідації

Оформлюється протоколом, в якому зазначається склад ліквідаційної комісії. Зазначаються паспортні дані та коди членів комісії.

2

Подача документів до Районної державної адміністрації

У триденний строк з моменту прийняття рішення

Подається нотаріальна копія протоколу, чек про оплату публікації повідомлення, довіреність на представника.

3

Подача документів до районної ДПІ

У триденний строк з моменту подачі документів до РДА

1. заяву про зняття з обліку платника податків за ф. № 8-ОПП; 2. оригінал довідки за формою № 4-ОПП; 3. копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, вповноваженого на те установчими документами про ліквідацію; 4. ліквідаційну картку органів державної статистики (для кожної філії за їх наявності в платника податків – юридичної особи); 5. копія опису документів, яки були прийняті в РДА. Для анулювання св-ва платника ПДВ – подається заява ф. №3-ПДВ і саме свідоцтво.

4

Закриття рахунків у банку

 

Для проходження процедури ліквідації використовується один рахунок, для цього подаються: 1. Нотаріальна копія рішення про ліквідацію 2. Картка із зразками підписів голови комісії і печаткою (нотаріально завірена) 3. Заява про закриття інших рахунків

5

Проведення податкової перевірки

Протягом місяця з дня отримання відомостей від РДА

Це найважливіший етап. Для його проходження, по можливості, необхідно замовити попередній аудит підприємства, адже виявлення порушень самої податковою може призвести до значних штрафних санкцій. По закінченню перевірки видається довідка про відсутність заборгованості, яка діє протягом 30 днів. Якщо строк дійсності довідки сплив, видається нова довідка протягом місяця. (можлива нова перевірка)

6

Зняття з обліку в пенсійному фонді

 

Заява та копія розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

7

Зняття з обліку в ФССзТВП

 

1. Подача заяви 2. Оригінал довідки про взяття на облік 3. Протокол рішення про ліквідацію 4. Відомості про нарахування зп 5. Касова книга 6. Форма 1-ДФ (з податкової) 7. Звіт про нарах. Внесків до фонду 8. Податковий розрахунок сум доходу

8

Зняття з обліку в ФССвНВнВтПЗ

 

Заява, опис від держ реєстратора, протокол про ліквідацію. Відомості про нарахування зп. Форма 1ДФ Кассовая книга Довідка про закриття рахунку Оригінал довідки про постановку на облік

9

Зняття з обліку у ЦЗ

Протягом 10 днів з підписання протоколу

Подається заява та копія протоколу. Протягом 15 днів проводиться перевірка 1ДФ Відомості про зп Касова, чекова книга

10

Передача документів у держ архів

 

До архіву здаються накази по особовому складу та розрахунково-платіжні відомості по з/п.

11

Знищення печатки

 

Здійснюється в дозвільній системі шляхом подання клопотання про знищення печатки, 2х примірників її відбитків та чеку про сплату послуг.

12

Складання акту ліквідаційної комісії

 

В зазначеному документі описуються всі етапи, які були здійснені ліквідаційною комісією.

13

Подача документів до РДА

 

1. заяву (рішення) власника (власників) або вповноваженого ним (ними) органу чи рішення господарського суду у випадках, передбачених законодавством; 2. акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженим органом, що призначив ліквідаційну комісію; (нотаріально посвідчений) 3. довідку аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу; 4. довідку установ банків про закриття рахунків; 5. довідку органу державної податкової служби про зняття з обліку платника податків за ф. № 12-ОПП; 6. підтвердження про опублікування оголошення про ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності в друкованих засобах масової інформації; 7. довідку архіву про прийняття документів, що підлягають довгостроковому зберіганню; 8. довідку органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів; 9. оригінали установчих документів (статут, установчий договір); 10. свідоцтво про державну реєстрацію. 11. Довідку з ПФ 12. Довідку з ЦЗ 13. Довідку з ССнВТВП 14. довідку з ССвНВнВ 15. Картка на ліквідацію

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат