На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правова поведінка

Реферати > Правознавство > Правова поведінка

На наш погляд потрібно докорінно змінити і по-новому подивитися на систему заходів, направлених на правову освіченість наших громадян.

Але, крім усього цього, ми самі повинні усвідомлювати про життєву необхідність таких знань, їхню корисність тощо, тобто повинно обов’язково відштовхуватися від власного бажання і власних потреб, адже недарма в народі говорять: «Знання – це сила».

Список використаної літератури

1. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М.: Наука, 1978. – 311 с.

2. Загальна декларація прав людини і громадянина від 10 грудня 1918.

3. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред В.В, Копєйчикова. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.

4. Конституційне право зарубіжних країн. – К., 1988.

5. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 1989.

6. Конституція України від 28 грудня 1996 р.

7. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – 1986.

8. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Юр. лит., 1982. – С. 71 – 74.

9. Лазарєв М.Н. Правомірна поведінка, як об’єкт юридичного дослідження. – К., 1992.

10. Марченко. Теория государства и права. – М., 1998. – С.154.

11. Михайленко О. Основи держава і права. – К., 1995.

12. Назимирчук Л.П. Сучасна соціологія права. – Х., 1992.

13. Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1996.

14. Право України. – 1993. - №9. – С.3.

15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник/ Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.

16. Хропалюк В.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. – М., 1998.

17. Юридический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 359.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат