На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Реферати > Правознавство > ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

2) заборонити згадування свого імені, якщо він, як автор, бажає залишитися анонімним:

3) вибирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;

4) протидіяти будь-якому викривленню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора;

5) на обнародування твору [14, ст. 151].

Будь-яке використання твору може бути лише за дозволом автора або його правонаступників. Автору чи іншому власнику авторського права належить виключне право дозволяти чи забороняти:

– відтворення творів;

– публічне виконання творів;

– переклади творів;

– будь-яке повідомлення в ефірі та інше.

Закон “Про авторське право і суміжні права” охороняє також суміжні права виконавців, виробників фонограм і організацій радіомовлення (суміжні права).

Виконавці здійснюють свої права при умові дотримання ними прав авторів творів, які виконуються. Виробники фонограм і організації радіомовлення повинні дотримуватися прав авторів і виконавців.

Захист особистих і майнових прав авторів здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

РОЗДІЛ 2. ТВОРИ В УКРАЇНІ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Об'єкти авторського права - будь-які твори, незалежно від матеріальних носіїв, на яких вони розташовані, та способу їх відтворення (літературні, аудіовізуальні, музичні, картографічні твори, фотографії, твори архітектури тощо), крім наступних:

- будь-які офіційні символи: державні символи України, державні нагороди, символіка територіальних громад; символи підприємств, установ, грошові символи;

- фольклорні твори;

- повідомлення про новини дня чи поточні події, якщо вони мають характер звичайної прес-інформації;

- розклади руху транспорту, програми телепередач і подібні бази даних, які не є оригінальними.

Але проекти офіційних і грошових символів до їх затвердження є об'єктами авторського права.

Об’єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, що має певні, встановлені Законом, ознаки:

а) творчий характер;

б) вираження в об’єктивній формі.

Об’єктом авторського права може бути лише твір, який є результатом творчої праці автора. Не вважається об’єктом авторського права суто технічна робота (наприклад, передрук на друкарській машинці чужого твору або навіть його літературна обробка - редагування, коректура тощо) [13, ст. 150].

Твір може бути виражений у будь-якій об’єктивній формі, але обов’язково придатній для відтворення, сприймання. Сама об’єктивна форма може бути усною, письмовою (ноти, креслення, схеми, запис на платівку, магнітну плівку, фотографії тощо). Задум письменника чи композитора, який у свідомості автора вже склався у закінчену форму, образ, певне сполучення звуків, але не виражений зовні у будь-якій формі, не визнається об’єктом авторського права.

Об’єктами авторського права є твори науки, літератури, мистецтва, зокрема:

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп'ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва;

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

13) сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори;

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

17) інші твори [6, ст. 8].

Твір – це результат творчої праці автора, комплекс ідей, образів, поглядів тощо. Твори можуть бути усні (промови, лекції), письмові (літературні, наукові), музичні твори тощо.

Об’єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, який є результатом творчої діяльності і виражений у певній формі, яка є придатною для відтворювання, сприймання (рукопис, ноти, картина тощо).

Авторське право охороняє як весь твір, так і його частину, якщо остання може використовуватись відокремлено від твору.

Авторське право виникає після того, як твір створено, і не потребує додаткової реєстрації, але суб'єкт авторського права для засвідчення свого авторства у будь-який час може офіційно зареєструватися і отримати відповідне свідоцтво.

Автором вважають особу, зазначену на примірникові твору чи його оригіналі як автор, якщо неможливо довести інше (презумпція авторства).

Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом, що не може ідентифікувати автора, то представником автора вважають видавця твору, доки автор твору офіційно не розкриє свою особу.

Щоб сповістити про авторське право, автор використовує таку познаку:

© ім'я автора, рік опублікування твору (© Іваненко А., 2009)

Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, у якому втілено твір, не залежать один від одного. Власник матеріального об'єкту не може перешкоджати автору заявити про своє авторство та не має права руйнувати цей об'єкт без попереднього пропонування його авторові за ціну, не вищу вартості матеріалів, використаних для його створення (це стосується творів архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва). Якщо зберегти цей об'єкт неможливо, то власник має дозволити авторові створити копію твору (чи сфотографувати, якщо це архітектурний твір). При передаванні твору образотворчого мистецтва у власність іншій особі, автор має право доступу до твору для виготовлення копій, слайдів, переробок, але не має права вимагати від власника доставки твору.

Співавтори володіють рівними правами на створений ними твір. Якщо частини твору можна використовувати окремо, то співавтори можуть розпоряджатися ними на свій розсуд, а якщо неможливо - не мають права без достатніх на те підстав перешкоджати іншим співавторам використовувати твір. Інтерв'ю - це також твір, створений у співавторстві, і його не можна оприлюднювати без згоди особи, що дала це інтерв'ю, і особи, що його взяла.

У разі порушення спільного авторського права кожен співавтор може доводити своє право в судовому порядку.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат