На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

Реферати > Діловодство > Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

літера, знак

іншомовні

позиція

літера, знак

українською

е

Воронеж

Пенза

Федин

Кузнецбв

Мицкевич

після приголосних

е

Воронеж

Пенза

Федін

Кузнецов

Міцкевич

Евдокймов

Евгеньев

Еланский

Енисей

Елабуга

на початку слова

є

Євдокимов

Євгеньєв

Єланський

Єнісей

Єлабуга

Достоевский

Бердяев

Колгуєв

Вересаев

після голосних

Достоєвський

Бердяєв

Колгуєв

Вересаєв

Аркадьев

Васильєв

Арсеньево

Ананьев

Алябьев

Прокбфьев

Григбрьев

Барбье

після ь та апострофа

Аркадьев

Васильєв

Арсеньєво

Ананьєв

Аляб'єв

Прокоф'єв

Григор'єв

Барб'є

Лбмтев

Сергеев

Лежнево

у суфіксах -єв, -єєв

після приголос­них, крім р, ц, та шщілячих

Лбмтєв

Сергєєв

Лежнево (але в болгар­ських: Ботев, Друмев)

е

Лазарев

Рунянцев

Нехорошеє

Плегцеев

Тютчев

у суфіксах після р, ц та шиплячих

е

Лазарев

Рум'янцев

Нехорошеє

Плещеєв

Тютчев

Сербе

Зверев

Наседкин

Месткбвский

Песков

Пресняков

Железновбдск

Бєлгород

Хмелев

Каменев

якщо російське кореневе е відповідає і українському у споріднених словах

є

Сербе

Зверев

Насєдкін

Мєсткбвський

Песков

Пресняков

Желєзноводськ

Бєлгород (але Белград) (але: Хмельбв, бо хміль - хмелю,

Каменев, бо камінь - каменя)

ё

Ёлкин

Бугаёв

Окаёмов

Воробьёв

Соловьё'в

Ручьёв

на початку сл., після голосних, губних, а також після ч при роздільній вимові

йо

Йолкін

Бугайов

Окайомов

Воробйов

Соловйов

Ручйов

Королев

Алферов

Новоселовское

після м'яких приголосних, під наголосом

ьо

Корольов

Алфьоров

Новосьоловське

Семенов

Федоров

Парфенов

Артемовск

в утвореннях від спільних для обох мов імен

е

Семенов

Федоров

Парфенов

Артемівськ

Лихачев

Толмачево

Хрущев

під наголосом після ч, щ

о

Лихачбв

Толмачбво

Хрущов

э

Элиста

Эдуардов

Этуш

завжди

е

Еліста

Едуардов

Етуш

ы

Иртыш,

Сыктывкар

Чаплыгин

Черемных

завжди

и

Іртиш

Сиктивкар

Чаплигін

Черемних

и

Иогансен

Иоффе

Иордания

й

Иогансен

Йоффе

Йорданія

Иена

Иерихдн

Иерусалим

на початку слова

є

Єна

Єрихон

Єрусалим

Ильичев

Иркутск

Игарка

і

Ільічов

Іркутськ

Ігарка

Гагарин

Бакйров

Селигер

Витебск

Поти

після приголосних, крім шиплячих та ц

Гагарін

Бакіров

Селігер

Вітебськ

Поті

Жионо

Тициан

перед голосними

Жіоно

Тиціан

Чйчиков

Щиглбв

Джигарханян

Тажибаев

Шишкин

Тушино

Цинандали

після шиплячих та ц

и

Чичиков

Щиглбв

Джигарханян

Тажибаєв

Шишкін

Тушино

Цинандалі

Голиков

Ивич

Варганич

Рабинович

Игнатпбвич

у суфіксах

-ИК-, -ИЧ-,

(-ОВИЧ,

-евич),

-ИЦ-, -ИЩ-

Голиков

Івич

Варганич

Рабиноеич

Ігнатбвич

и

Тобилевич

Голицин

Радищев

Митищи

и

Тобілевич (але Гринвіч)

Голіцин

Радіщев

Митіщі

Легких

Крепкйх

Пбльских

у прізвищах, що закінчуються на -их

Легких

Крепких

Польських

Придворов

Привольное

Приволжье

у префіксі При-

Придворов

Привальне

Приволжя

Виноградов

Пивоваров

Писарев

Пирогова

Кисловодск

Кирйллов

Тимофеев

Зинбвьев

у спільних для української, російської та інших слов'янських мов слів

Виноградов

Пивоваров

Писарев

Пирогова

Кисловодськ

Кирилов

Тимофєєв

Зинов'єв

Воинов

Измайлов

Израиль

Раич

Стоич

Кайр

після голосних

ї

Воїнов

Ізмаїлов

Ізраїль

Раїч

Стоїч

Каїр

Ильйн

Гурьин

Марьино

після ь та апострофа

Ільїн

Гур'їн

Мар'їно

ио

Голембиовский

Пиотрбвский

Миодбвич

польське спо­лучення -іо після губних;

йо

Голембіовський

Пйотровський

Миодбвич

Аниблек

Генсибрский,

Козиолецкий

після м'яких приголосних

ьо

Аньблек

Генсьбрський

Козьолецький

ь

Коньков

Кольцов

Ильеску

Гомель

Октябрьск

Дамаск

Горький

Дьяков

Касьянов

Татьяничев

Мяльцев

Чайкбвский

Мозовецкий

Французский

згідно з пра­вилами написання знака м'якшення та апострофа

ь

Коньков

Кольцов

Ільєску

Гомель

Октябрськ

Гале Дамаск)

Горький — (виняток)

Дьяков

Касьяиов

Татьяничев

Мяльцев

Чайкбвський

Мозовецький

Французький

Обь

Пермь

Тверь

без ь

Об

Перм

Твер

Ковьяров

Арефьев

Гурьев

Новие Воробьй

з апо­стро­фом

Ков'яров

Ареф'єв

Гур'єв

Нові Вороб'ї

Белов

Вязьма

Ветров

Пясецкий

Репин

Рюмин

Ряхин

без апо­строфа

Белов

Вязьма

Вєтров

Пясецький

Рєпін

Рюмін

Ряхін

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат