На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Установчий договір про створення асоціації

Реферати > Діловодство > Установчий договір про створення асоціації

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

закритого акціонерного товариства

______________________________________________________

____________________ "____"__________199__р.

____________________________________________________________________________ та ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, які є засновниками Товариства, далі - "Засновники", погодились створити закрите акці­онерне товариство ___________________________________________ ________________________________________________________, далі - "Товариство".

Місцезнаходження Товариства: ___________________________________________________

1. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Ціллю Товариства є задоволення потреб суспільства у науко­во-технічній продукції та послугах.

1.2. Предметом діяльності Товариства є:

надання інформаційних послуг населенню;

розробка програмної продукції;

виробництво апаратно - програмних комплексів;

надання науково - технічних, консультаційних, посередницьких та інших послуг;

маркетинг та рекламна діяльність.

1.3. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачена чинним законодавством.

1.4. Товариство зобов'язане одержати дозвіл на початок робіт в органах державного нагляду за охороною праці.

1.5. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва.

1.6. Діяльність товариства, проектування і розміщення обладнання та виробничих потужностей здійснюються відповідно о санітарними вимогами, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами і по узгодження з відповідними державними органами.

2. МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Майна Товариства становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостій­ному балансі Товариства.

2.2. Товариство є власником:

майна, переданого йому Учасниками у власність;

одержаних ним доходів;

майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством;

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.3. Товариство самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, що залишаються після внесення платежів, установлених чин­ним законодавством.

Відрахування до бюджету проводяться у порядку і розмірах, перед­бачених чинним законодавством.

2.4. Товариство створює страховий фонд, до якого щорічно відра­ховує не менш як 5 % від чистого прибутку ,поки він не досягне 25 % від розміру статутного фонду.

2.5. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і Учасни­ків, а держава і Учасники не відповідають по зобов'язаннях Това­риства. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для фінансового оздоровлення, Товариства може бути визначено банкрутом за рішенням суду або ар­бітражного суду.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат