На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Ухвала підприємства

Реферати > Діловодство > Ухвала підприємства

УХВАЛА РАДИ ПІДПРИЄМСТВА від ”__”________19__р.

№________

Про дострокове розірвання контракту з директором підприємства

1. Контракт на управління підприємством від ''__''________ 19__ р., укладений радою підприємства з директором _________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові)

розірвати достроково з ''__'' ________ 19__ р. за підставою, передбаченою підпунктом _______пункту ______контракту, у зв'язку з тим, що директор без поважних причин не забез­печив досягнення підприємством заданого на 19__ р. рівня рентабельності, яка склала ________ відсотків замість ______ відсотків.

2. Відділові кадрів підприємства згідно з пунктом контракту у трудовій книжці директора як підставу для звільнення з посади зазначити пункт 1 статті 29 Кодексу законів про пра­цю, тобто угоду сторін.

3. На підставі пункту _____ контракту виплатити дирек­торові вихідну допомогу у розмірі ___________ Крб.

4.______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності,

_______________________________________________________________________________

інші положення стосовно розірвання контракту)

Голова ради підприємства _______________________________________________

(підпис, його розшифрування)

печатка

З ухвалою ради про дострокове розірвання контракту оз­найомлений.

З ухвалою _____________________________________________________________________

(директором зазначається: згоден, не згоден)

“__”________19__ р.

Директор ___________________________

(підпис і його розшифрування)