На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Способи набуття громадянства в різних державах

Реферати > Правознавство > Способи набуття громадянства в різних державах

Слід зазначити, що в той час надання громадянства не тягло втрати і не вимагало відмови від власного (первинного) громадянства. Воно носило символічний характер і не мало якихось юридичних наслідків, зокрема, не створювало прав і обов'язків між таким громадянином і державою. Водночас такій особі не було потрібно візи для перетинання кордону держави, почесним громадянином якої він був. В даний час надання громадянства може мати місце і з інших, частіше усього політичних, причин, коли воно стає фактично єдиним громадянством, яким володіє індивід.

Список використаної літератури

1. Конституція України.- К., 1996.

2. Загальна декларація прав людини. - К.: Право, 1995.

3. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (зі змін., у новій ред. станом на 01 вересня 1999р.) // Практика Європейського суду з прав людини: Рішення, коментарі. - 1999.

4. Конвенция о статусе апатридов. - К.: Право, 1995.

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. - К.% Право, 1995.

6. Междунарожное право: Общая часть / Под ред. И.И. Лукашука, - М., 1998.

7. Международное право в документах. 2 -е издание.- М.,-1997.

8. О. Майданник. Про інститут громадянства України // Право України,-1999,-№2,-С.70.

9. Див.: Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве.-М., 1986.

10. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. - М., 1983.- С. 58.

11. 2 Цит. за: Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. –М.,1986.-С. 12.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат