На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правові підстави та порядок конвоювання затриманих та взятих під варту осіб

Реферати > Правознавство > Правові підстави та порядок конвоювання затриманих та взятих під варту осіб

План

1.Правові підстави та порядок конвоювання затриманих та взятих під варту осіб

2.Підстави та порядок застосування заходів безпеки при охороні та конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

3.Управління підрозділами і нарядами конвойної служби

Вступ

Охорона затриманих осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, і взятих під варту осіб полягає у забезпеченні їх надійної ізоляції і постійного нагляду за ними з метою виключення можливості ухилитися від слідства й суду, перешкодити встановленню істини в кримінальній справі або займатися злочинною діяльністю, а також забезпечити виконання вироку суду. Конвоювання полягає в охороні затриманих і взятих під варту осіб при доставленні (супроводі) їх до місця призначення. Охорона й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб здійснюється нарядами міліції. Для виконання цих обов'язків у порядку, встановленому МВС України, формуються підрозділи міліції або виділяються спеціальні наряди з найбільш підготовлених працівників МІЛІЦІЇ. Діяльність міліції з охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб ґрунтується на суворому дотриманні законності. Органи МВС України, підрозділи міліції і спеціально призначені наряди виконують зазначені обов'язки, спираючись на принципи неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації прав людини, інших міжнародних норм і стандартів поводження з ув'язненими та затриманими, законів України "Про міліцію", "Про попереднє ув'язнення" та інших законодавчих актів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, МВС України та Положення про службу міліції з охорони й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб.

Інструкція про роботу ІТТ ОВС України та конвойну службу ОВС, затверджена наказом МВС України № 60 дск від 20.01.2005р. визначає завдання та основи організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб органами внутрішніх справ, особливості конвоювання на різних видах транспорту, організації конвоювання в судах та під час проведення слідчих дій, заходи щодо попередження виникнення надзвичайних подій під час конвоювання, порядок управління конвойними нарядами.

1. Правові підстави та порядок конвоювання затриманих та взятих під варту осіб

Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб для проведення слідчих дій або розгляду справи в суді здійснюється на підставі письмових заявок суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів.

Заявка посадових осіб на ім'я начальника органу є підставою для виділення конвою, а заявка на ім'я начальника ІТТ, слідчого ізолятора - підставою для видачі конвою затриманих або взятих під варту осіб.

У разі відсутності в органі внутрішніх справ ізолятора тимчасового тримання, конвоювання затриманих і взятих під варту осіб із СІЗО для допитів, ознайомлення з матеріалами кримінальної справи або для проведення слідчих дій, забороняється.[5,6ст]

Слідчі дії, дозволені для проведення в органі внутрішніх справ, ведуться лише у спеціально обладнаних приміщеннях - слідчих кімнатах.

У заявках слідчих, дізнавачів і суддів зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження затриманої або взятої під варту особи, у вчиненні якого злочину ця особа підозрюється чи обвинувачується; місце тримання затриманої чи взятої під варту особи (найменування ІТТ, слідчого ізолятора),місце розгляду справи в суді чи проведення слідчої дії, строк доставки затриманої або взятої під варту особи (дата, час), вимоги до режиму тримання(ізоляції) затриманих або взятих під варту осіб на весь час їх конвоювання. У разі одночасного виклику судом (суддею), прокурором, слідчим чи органом дізнання осіб, утримуваних в ізоляторі тимчасового тримання або слідчому ізоляторі, які проходять обвинуваченими в одній справі та свідками в іншій, в обов'язковому порядку робиться відповідний запис у заявці.

Заявки на конвоювання, підписані головами судів, їх заступниками або головуючими в судових засіданнях, скріплюються гербовою печаткою.

Заявка слідчого, дізнавача чи суду на конвоювання затриманих або взятих під варту осіб надсилається за місцем їх тримання до ІТТ, слідчого ізолятора та до конвойного підрозділу з розрахунку одержання її за три доби до початку проведення слідчих дій чи судового засідання, але не пізніше ніж за добу до відправлення чергового конвойного наряду за плановим маршрутом конвоювання.

У виняткових випадках і у справах, строки розгляду яких значно скорочені, заявка на конвоювання може бути направлена з розрахунку одержання її начальником ІТТ або слідчого ізолятора, а також командиром підрозділу (начальником органу) не пізніше ніж за добу, але обов'язково з урахуванням розкладу руху конвойних нарядів на планових маршрутах конвоювання.

Якщо конвойний підрозділ відсутній і рішення про видачу з ІТТ затриманих і взятих під варту осіб приймає начальник органу, то він одночасно виділяє з цією метою і конвой. Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб з таких ІТТ для проведення слідчих дій за заявками слідчих і дізнавачів інших органів внутрішніх справ здійснюється конвоями цих органів.[5,5ст]

Крім заявок, підставою для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб є:

1. Санкціонована відповідним прокурором постанова слідчого або органу дізнання, постанова судді чи ухвала суду про відправлення етапом;

2. Постанова прокурора, слідчого чи дізнавача або ухвала суду про проведення окремих слідчих дій, наприклад, стаціонарної судово-психіатричної експертизи;

3. Закінчення строку перебування в ІТТ осіб за наявності постанови або ухвали суду про взяття під варту, а також вироку суду у виді позбавлення волі (конвоюються до слідчого ізолятора);

4. Розпорядження начальника органу внутрішніх справ про направлення затриманих або взятих під варту осіб до лікувальних установ органів охорони здоров'я, обмінного пункту планового маршруту конвоювання.

Начальник ізолятора тимчасового тримання напередодні дня відправлення затриманих і взятих під варту осіб готує на кожного з них картки конвойного маршруту.

Конвой, одержавши наказ на виконання завдання, прямує до пункту приймання затриманих і взятих під варту осіб, де начальник конвою (старший конвоїр) зобов'язаний:

Пред'явити черговому помічникові начальника слідчого ізолятора, черговому ІТТ або начальникові караулу на плановому маршруті конвоювання Припис на право прийняття і здавання затриманих та взятих під варту осіб;

Одержати підготовлені документи й перевірити правильність їх оформлення: визначити порядок розміщення затриманих і взятих під варту осіб у камерах спеціального автомобіля, інформувати конвоїрів про осіб, за якими потрібен посилений нагляд;

Провести розрахунок і розстановку складу конвою для обшуку й охорони затриманих і взятих під варту осіб на час прийняття їх для конвоювання, прийняти на тимчасове зберігання зброю конвоїрів, які виділені для проведення обшуку й розміщення конвойованих у камерах спеціального автомобіля;

Оглянути приміщення, де буде проводитися приймання затриманих і взятих під варту осіб, вилучити предмети, які можуть бути використані для втечі або нападу.[6,37ст]

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат