На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Речові докази в кримінальному процесі

Реферати > Правознавство > Речові докази в кримінальному процесі

16. Кримінально – процесуальне право України : Підручник // За загальною редакцією Ю.П.Аленіна . – Х.: ТОВ Одіссей. 2009. – 806с.

17. Кримінальний процес України Навч. Посібник. За ред. Коваленко Є.Г. – К Юрінком Інтер,2004. – 576с.

18. Новий тлумачний словник української мови Т. 4. К., 2001. – 501с.

19. Великий енциклопедичний юридичний словник // За редакцією акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво “Юридична думка”», 2007. – 992с.

[1] Кримінально0процесуальне право України Підручник За загальною редакцією Ю.П.Аленіна – Х., ТОВ «Одіссей»,2009. – С.242

[2] Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула, 2000. – С.133-134

[3] Кримінально-процесуальний кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х., ТОВ «Одіссей», 2008. – С 221, Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. – К 2007 – С.90

[4] Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України Навч. Посібник. – К Юрінком Інтер,2004. – С.121

[5] Н.І. Клименко д-р юрид. Наук, проф. КНУ ім Шевченка, Роль і значення дрібних речових доказів при розслідуванні злочинів проти життя особи в працях В.П.Колмакова // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юрид. Література, 2003. – Вип. 20 . – С.14

[6] Zakon.Rada.Gov.Ua – офіційний сайт верховної ради України

[7] Галдецька Судово-медичне дослідження речових доказів // Підприємство господарство і право 2009 № 3.С.142

[8] Кримінально-процесуальний кодекс України.// Відомості Верховної ради України 2001 №3435.-С 45

[9] Новий тлумачний словник української мови Т.2. К: - 2001 С.162

[10] Постанова Пленуму Верховного суду України “Про судову практику в справах про хуліганство” № 3 від 28.06.91 зі змінами внесеними постановами № 3 від 04.06.93 і № 12 від 03.12.97 // Постанова пленуму Верховного суду України у кримінальних справах – К., 2004. – С.177

[11] Там само. – С.178

[12] Грошевський Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. // Науково - практичний посібник. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я.,2006. – С.220

[13] Новий тлумачний словник української мови Т. 4.К., 2001. С. 258-259

[14] Кримінально- процесуальний кодекс України Відомості Верховної ради України 2001 №3435

[15] О.Андросенко Розмежування речових доказів і документів у кримінальному процесі. Правова держава в дослідженнях працівників – початківців, Матеріали 10-ї ювілейної студентської конференції ( Одеса, 18-19 травня 2007р. ) // Ред. колектив Ю.М. Оборотов та ін.- Одеса:Юрид література, 2007 С.206

[16] Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер С. 529

[17] Пункт 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р.№ 11 «Про додержання судами України процесуального законодавства,яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ» ( зі змінами, внесеними Постановами від 4 червня 1993 року № 3, від 13 січня 1995 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – К.:Юрінком Інтер, 2004. – С.43

[18] У ст. 87 КПК Росії «перевірка доказів» зазначається: « перевірка доказів виконується дізнавачем, слідчим, прокурором, судом шляхом порівняння їх з іншими доказами, що містяться у кримінальній справі,а також встановлення їх джерел, отримання інших доказів, які підтверджують чи спростовують докази, що перевіряються».

[19] Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і судами, від 18.10.89.№ 34/15 із змін. і доп. // Zakon. Rada.Go.Ua- офіційний сайт верховної ради України

[20] Закон України № 807-VI від 25.12.08 « Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України»

[21] Л.В. Бартащук, суддя Апеляційного суду м. Києва .Узагальнення судової практики вирішення питань щодо речових доказів, передачі у дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об’єктом злочинних дій, але через не встановлення законного володільця також переходить у власність держави, за 2006 р. та перше півріччя 2007 р. // Судова апеляція 2008 № 3 С.161-163

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат