На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Реферати > Правознавство > Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

(реферат)

План

1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні дії

3. Суб'єкти розвитку стосунків

4. Узагальнені дії з боку сторін

5. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав

6. Нормативно-правові акти Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав

7. Стратегічні напрями інтеграції у галузі авторського права і суміжних прав

8. Наближення законодавства України до норм і правил ЄС у галузі авторського права і суміжних прав

9. Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав

10. Розвиток та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження

1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Основними напрямами і пріоритетами розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав є:

розвиток і вдосконалення національного законодавства шляхом:

а) підготовки нових законопроектів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства;

б) введення кримінальної та адміністративної відповідальності, що існує в країнах-членах ЄС, за порушення норм авторського права і суміжних прав;

в) використання в національному законодавстві норм і положень директив ЄС з охорони інтелектуальної власності;

здійснення кадрового забезпечення системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепідготовки спеціалістів у галузі охорони літературних і музичних творів, аудіо - і відеозаписів, комп'ютерних програм, програм телерадіомовлення;

створення громадських організацій з управління майновими правами авторів на колективній основі;

застосування новітньої техніки і прогресивних технологій у галузі автоматизованої обробки інформації, системи збирання, розподілу і виплати авторської винагороди, створення комп'ютерних каталогів.

2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні дії

Головною метою співробітництва у галузі авторського права і суміжних прав є гармонізація національного законодавства із законодавством країн-членів ЄС. Йдеться про створення системи виключно правомірного використання на території України творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм, виконань, фонограм, програм телерадіомовлення - системи, яка б гарантувала рівень захисту, аналогічний тому, що існує у Співтоваристві.

У стратегічному плані, керуючись вимогами Конституції України, нормами законів України "Про авторське право і суміжні права", "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про видавничу справу", "Про кінематографію", положеннями відповідних указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, забезпечувати інтеграцію законодавства України до міжнародної системи охорони об’єктів авторського права і суміжних прав, створення ступеневого режиму визнання і захисту інтелектуальної власності.

Забезпечувати виконання вимог Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971 рік), Всесвітньої конвенції про авторське право, членом яких є Україна.

Продовжувати роботу щодо приєднання України до багатосторонніх конвенцій про права на інтелектуальну власність. Забезпечити вступ України до Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і органів радіомовлення (Рим, 1961 рік), Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Женева, 1971 рік), Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми (Женева, 1996 рік).

У тактичному плані:

а) впроваджувати у систему законодавчих актів України (стосовно охорони об'єктів авторського права і суміжних прав) вимоги директив Європейського Союзу "Про правовий захист комп'ютерних програм" (1991 рік), "Про права на оренду і прокат та права, пов'язані з авторським правом у галузі інтелектуальної власності", 1992 рік), "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав, застосовуваних до радіомовлення через супутник і до трансляції по дротовому зв'язку" (1993 рік), "Про узгодження строків захисту авторського права і суміжних прав" (1993 рік), "Про правовий захист баз даних" (1996 рік);

б) укладати двосторонні угоди про взаємне представництво інтересів з авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС;

в) вивчати і впроваджувати досвід країн-членів ЕС у нормотворчій роботі, системі охорони об'єктів авторського права і суміжних прав (практика досудового і судового розгляду конфліктних справ, боротьба з піратством), управління майновими правами на колективній основі, у створенні фондів матеріальної допомоги членам авторсько-правових товариств;

г) створювати цілісну систему охорони об'єктів авторського права і суміжних прав із врахуванням досвіду європейських країн.

3. Суб'єкти розвитку стосунків

Встановлювати і підтримувати ділові контакти з відповідними підрозділами ЄС з проблем інтелектуальної власності, а також а авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС: Ей-Сі-Бі (Королівство Бельгія), КОДА, Ей-Сі-Бі (Королівство Данія), ГЕМА, БІЛЬД-КУНСТ (Федеративна Республіка Німеччина), СОПЕ (Грецька Республіка), СГАЕ, СТЕФ (Королівство Іспанія), СА-СЕМ, СДЕМ, СКАМ, САКД (Французька Республіка), ІМРО (Ірландія), СІАЄ (Італійська Республіка), БУМА (Королівство Нідерландів), СПА (Португальська Республіка), ДАКС, Пі-Ер-Ес (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Загалом, Концепція спрямована на забезпечення цілісного і гармонійного розвитку стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав.

4. Узагальнені дії з боку сторін

В умовах глобалізації та лібералізації світової економіки посилюється взаємозалежність країн світу та здійснюється поступовий процес інтеграції ринків, зокрема інтелектуальної власності. Важливою складовою частиною ринку інтелектуальної власності є індустрія авторського права і суміжних прав, яка в країнах ЄС є джерелом національного збагачення.

Проголошений Україною курс на інтеграцію в ЄС ставить цілу низку проблем у сфері авторського права і суміжних прав.

Для їх вирішення Україна має виконати дуже жорсткі умови, закріплені в офіційних документах ЄС:

мати дієздатну національну систему охорони авторського права і суміжних прав у рамках спільного ринку ЄС;

дотримуватися правил та регулюючих принципів, встановлених в рамках ЄС.

Курс України на інтеграцію до ЄС за умови виконання вимог ЄС ставить перед нашою державою завдання створення ефективної системи охорони інтелектуальної власності. Вирішення цього завдання перебуває в прямій залежності від розробки чітко визначеної політики у сфері авторського права і суміжних прав, спрямованої на забезпечення прав і законних інтересів вітчизняних і зарубіжних авторів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат