На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Застосування науково-технічних засобів

Реферати > Правознавство > Застосування науково-технічних засобів

Зміст

Вступ

1. Застосування науково-технічних засобів

2. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки

3. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел

4. Тактичні методи та прийоми огляду місця події

5. Протокол огляду місця злочину

6. Фототаблиця

7. Способи фіксації слідів ніг людини

8. Версія і план розслідування даної справи

9. Постанови про призначення необхідних судових експертиз

Список використаних джерел

Вступ

В умовах формування та становлення нових соціально-економічних відносин, структур законодавчої та виконавчої влади постають завдання створення правових засад зміцнення законності й удосконалення правоохоронної діяльності. У межах юридичних наук мають бути створені правові засади державності й законності правозастосовної діяльності, спрямованої на надійне забезпечення захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, громадських формувань і державних структур України.

Криміналістика забезпечує правоохоронні органи ефективними методами й засобами розкриття злочинів, що сприяють реалізації принципу невідворотності покарання, об'єктивному застосуванню кримінального закону та профілактичному впливу. Сучасний рівень розвитку криміналістики та науково-технічний потенціал природничих і технічних наук дають змогу органам прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та суду попереджувати, припиняти і розслідувати складні злочини, сприяючи розв'язанню одного з основних завдань - зміцнення законності та правопорядку в Україні.

Криміналістика - юридична наука, що сформувалась у надрах кримінального процесу XIX ст. як сукупність технічних засобів і тактичних прийомів, а також способів їх застосування з метою розкриття злочинів. Криміналістика вивчає злочин, який є також предметом пізнання інших галузей знань, що досліджують окремі специфічні аспекти, властивості та особливості злочинної діяльності - соціології, філософії, кримінального, цивільного та адміністративного права, психології, статистики та ін.

Предметом криміналістики є закономірності судового дослідження, що вивчаються з метою встановлення істини у кримінальному судочинстві.

Криміналістика - наука про закономірності механізму злочину, виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів і розроблених на ґрунті цих закономірностей спеціальних засобів і методів судового дослідження і запобігання злочинів (за Р.С. Бєлкіним).

Криміналістика є юридичною наукою і виконує соціальну функцію - сприяє державним структурам і правоохоронним органам в розбудові незалежної суверенної держави Україна, створення її правових основ, зміцнення державності та законності. В період виникнення і встановлення самостійної державності та її правової основи, формування державних структур, що розв'язують соціальні, економічні, правоохоронні задачі молодої держави нерідко супроводжуються зростанням злочинності, про що свідчить історичний досвід (в цей період боротьба зі злочинністю потребує особливих зусиль).

Сучасна криміногенна ситуація, що склалася, перетворилась "в найбільш небезпечне соціальне зло, що створює серйозну загрозу розбудові незалежної держави." Завдання правоохоронних структур - забезпечити розбудову і становлення молодої незалежної держави Україна, створити умови - правове середовище для вільного користування громадянами правами і свободами, гарантованими конституцією.

Наука криміналістика не розкриває і не розслідує злочинів. Однак вона своїми рекомендаціями, специфічними методами та засобами виявлення, фіксації, дослідження та використання доказів сприяє правоохоронній діяльності, підвищує її ефективність у боротьбі зі злочинністю і тим самим допомагає виконанню загального завдання, що стоїть перед правоохоронними державними структурами. Це завдання не тільки науки криміналістики, але й інших галузей права - кримінального, цивільного, адміністративного, а також суспільствознавчих та природничих наук, які так чи інакше, займаються вивченням злочинності.

Завдання криміналістики поділяються на загальні та часткові (спеціальні). Загальні завдання формулюються виходячи з положень Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Уряду України. Вони є основою для визначення часткових (спеціальних) завдань для кожної юридичної науки, у тому числі криміналістики.

Часткові завдання характеризують окрему юридичну науку, вони Є орієнтиром і програмою її розвитку та вдосконалення. До часткових завдань криміналістики належать:

• вивчення об'єктивних закономірностей дійсності, на яких ґрунтуються механізми вчинення злочину та виникнення джерел доказової інформації, які є складовими предмета криміналістики; розвиток теоретичних засад для розробки нових методів і створення технічних засобів судового дослідження та попередження злочинів;

• розробка нових і вдосконалення існуючих техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів, методичних рекомендацій щодо збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів;

• розробка заходів для припинення вже розпочатого злочину і попередження того, що готується;

• розробка слідчих та експертних методів і прийомів виявлення причин злочинності, визначення на їх основі основних напрямів криміналістичної діяльності;

• розробка та вдосконалення організаційних, тактичних і методичних засад попереднього та судового слідства;

• активне вивчення й узагальнення слідчої та судової практики, Я також розробка автоматизованих інформаційних баз знань для забезпечення прийняття рішень під час розслідування та попередження злочинів.

Часткові завдання криміналістики є динамічними; вони змінюються залежно від соціальних змін у суспільстві. Ці завдання призначені для потреб практики боротьби зі злочинністю, зміцнення законної и та правопорядку. Конкретні завдання визначаються за певними напрямками боротьби зі злочинністю.

Мета курсової роботи - ознайомлення з: використанням технічних засобів в конкретній ситуації при розслідуванні злочину, способами фіксації слідів ніг та пальців, потрібним складанням постанов та ін. .

Завдання курсової роботи:

Варіант І

20 вересня 200 р. до чергової частини УМВС м. Куп'янська надійшло повідомлення про квартирну крадіжку в будинку № 25 по вул. Зеленій, де мешкає Фоміна О.В. Будинок цегляний, одноповерховий, на дві квартири, що мають окремі входи з протилежних боків будинку. Кожна квартира містить дві суміжні кімнати та кухню.

18 вересня сім'я Фоміної О.В. та сім'я її сусідів Петруненків виїхали до заводського профілакторію, а вранці 20 вересня повернулися і побачили, що двері квартири Фоміної зламано. Повідомили про це міліцію, до приміщення не входили, щоб не порушити обстановку на місці події.

Після прибуття слідчо-оперативної групи і опитування мешканців з будинку Фоміної та Петруненків встановлено, що 17 вересня до їхніх квартир удень заходив молодий чоловік віком до 25 років. Він відрекомендувався як дільничий лікар-терапевт, який проводить профілактичну диспансеризацію вдома у осіб, що мешкають на його дільниці. Знявши плащ і залишившись у білому халаті, він зміряв артеріальний тиск мешканцям квартири і поцікавився, коли вони будуть вдома, щоб їх відвідав лікар-невропатолог. Йому відповіли, що 18 та 19 вересня всі будуть відсутні, тому що сім'ями відпочиватимуть у профілакторії. Він запевнив, що лікар-невропатолог відвідає їх увечері 20 вересня.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат