На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Успадкування: поняття та види

Реферати > Правознавство > Успадкування: поняття та види

Водночас для відповіді на поставлене питання необхідно зазначити, що джерела трудового права локального рівня повинні містити в собі норми трудового права. В нашому випадку наказ ректора про відрахування студента не містить встановлення певної норми права. Вона встановлюється у договорі між студентом та університетом про навчання або в статуті університету, правилах внутрішнього розпорядку. Саме вони будуть джерелами трудового права на локальному рівні, а наказ ректора про відрахування студента буде лише актом застосування норм локальних джерел права.

Список використаної літератури

1. Конституція України від 1996 р.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971

5. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 року

6. Правознавство / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.

7. Сімейне право України / За ред. В.С. Гопанчук. – К.: Атака, 2004. – 349 с.

8. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.

9. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С Д. Русу та ін. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448 с.

10. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776 с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат