На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття, ознаки, передумови виникнення та соціальна сутність держави

Реферати > Правознавство > Поняття, ознаки, передумови виникнення та соціальна сутність держави

Отже, правова держава постає за умови високого рівня правосвідомості і наявності у народу розвиненого почуття політичної відповідальності. У своїй роботі «На захист права» Б.Кістяківський аналізує правосвідомість російського суспільства початку ХХ ст. і приходить до висновку, що найбільшим недоліком юридичних норм є те, що вони виражають лише зовнішню форму права і не виражають правових переконань народу, а отже і не стимулюють його до поваги і до виконання закону. Тому, вважав він, криза юриспруденції спричинена кризою правосвідомості суспільства.

Аналізуючи праці Б.Кістяківського, можна вказати на ряд ідей його теорії правової держави:

— по-перше, держава гармонізує відносини між суспільством та особою і ні в якому разі не ускладнює їх;

— по-друге, у кожній державі люди втілюють певну культурну мету як щось життєво необхідне і таке, що їм притаманне;

— по-третє, політична влада повинна позбутися будь-яких проявів насильства і сваволі;

— по-четверте, кожна людина повинна мати можливість забезпечити собі гідне існування не силою соціального милосердя, а силою наявних у неї соціальних, політичних та економічних прав і свобод.

Висновок

Нині ми стоїмо біля витоків процесу створення правової держави, для якої головним є захист особи, свободи і прав людини, у тому числі національних меншин, додержання законів і державності. Характер цієї держави мають визначати такі принципи:

1) верховенство закону в усіх сферах соціального життя;

2) обов’язковість закону для всіх державних органів, громадських організацій, офіційних осіб і громадян;

3) захист і гарантії свободи особи, її прав, інтересів, честі й гідності;

4) взаємна відповідальність особи і держави;

5) контроль і ефективний нагляд держави за додержанням законів та інших нормативних актів.

Політичні процеси, які зараз відбуваються в Україні, спрямовані на побудову правової держави. Це являється для цивілізованого світу ще одним доказом прагнення України до втілення в життя принципів гуманізму і демократії, найвищою метою якої є забезпечення прав і свобод людини, основою нашої державності.

Література

1. Алексеев С. С. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов.

2. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права: Підручник. – Львів: "Новий світ-2000", 2003. – 584 с.

3. Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. – Стер. вид. – К.: .Юрінком інтер, 2000. – 320 с. – Бібліогр.: с. 312.

4. Конституція України. – Харків: Веста: Видавництво "Ранок", 2004. – 48 с.

5. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. загально освіт. шк. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 400 с.

6. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. загально освіт. навч. зал. / За ред І.Б. Усенка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. – 416 с.: іл

7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. З рос. – Харків: Консул, 2001. – 656 с.

8. Статут ООН

9. http://www.andrusiak.com.ua/teoria_derzhavy_i_prava.html

10. http:// enbv.narod.ru/text/pravo/theory/gos_i_pr/str/05.html

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат