На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Негативний вплив нафти та нафтопродуктів

Реферати > Екологія > Негативний вплив нафти та нафтопродуктів

розробка та впровадження нових методів інтенсифікації видобутку нафти і газу та підвищення нафтогазоконденсатовіддачі продуктивних горизонтів з метою більш повного і ефективного використання розвіданих запасів нафти і газу;

реалізація програми "Високонадійний трубопровідний транспорт".

Технічне переозброєння галузі передбачає:

продовження технічної реконструкції нафтопереробних заводів щодо поглиблення переробки нафти;

подальше розгортання промислових досліджень з метою підвищення віддачі нафтопромислових пластів як старих, так і нових родовищ;

діагностичні обстеження технічного стану лінійної частини магістральних нафтогазопроводів, їх ремонт та реконструкція, заміна газоперекачувальних агрегатів на більш сучасні з підвищеним коефіцієнтом корисної дії і забезпечення на цій основі ефективності і надійності їх експлуатації.

Але фінансування вказаних науково-технічних програм не забезпечено.

Департаментом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості був проведений аналіз стану охорони праці на підприємствах галузі за 2000 рік місяців п.р., визначені найбільш вразливі місця в профілактиці виробничого та невиробничого травматизму, аварій та пожеж, зроблено аналіз виконання на підприємствах галузі "Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996 - 2000 роки" та розроблені заходи щодо покращання роботи по виконанню зазначеної програми.

В галузі проводиться певна робота по організації охорони праці та пожежної безпеки відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку" та "Про дорожній рух" спрямована на профілактику виробничого травматизму, поліпшення умов праці, підвищення рівня пожежної безпеки, попередження аварій та надзвичайних ситуацій на об'єктах підприємств Держнафтогазпрому.

Продовжується впровадження заходів попередження дорожньо-транспортних пригод згідно з "Комплексною державною програмою запобігання дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму, іншим нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996 - 2000 роки". На виконання доручення КМУ від 02.09.99р. № інд. 33 було опрацьовано "Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів", яке розроблене в рамках спільної Європейської програми ЕМЕП. Пропозиції та зауваження по цьому питанню були надіслані в Мінекобезпеки листом від 10.01.2000р. №30-2-01-25.

На виконання доручення Міненерго України фахівці Департаменту розглянули першу редакцію Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на 2000 - 2003 роки.

В Україні особливо гостро стоїть питання безпеки морських перевезень нафти та нафтопродуктів. Тому усім суднам у період їхнього перебування у портових водам, а також підприємствам і організаціям, розміщеним у припортових територіях (або мають скиди у акваторію), заборонено скидати у воду речовини, шкідливі для здоров'я людей або живих ресурсів моря, зокрема:

нафту, нафтопродукти, залишки нафти, а також суміші із вмістом їх у будь-якій концентрації, у тому числі очищені в суднових пристроях, баластові води з паливно-баластових і нафтових танків, чистий баласт;

хімічну сировину і продукти хімічного виробництва після прибирання та миття палуб, вантажних трюмів і танків.

неочищені стоки, а також стічні води після суднової установки фізико-хімічноі обробки. Фанова система переводиться на накопичувальні ємкості, забортні клапани пломбуються;

будь-які інші стоки, якщо при цьому змінюються колір, запах, прозорість води або їхнє скидання призводить до появи видимих плаваючих часточок;

сміття чи харчові відходи, залишки будь-яких вантажів та сепарації, що використовувалася при їхньому перевезенні.

Всім суднам заборонено використовувати для очищення акваторії препарати, що опускають нафту на дно або розчиняють її у воді.
За аварійних разливів нафти або нафтопродуктів судно, що потрапило в нафтове поле, не повинно починати рух до спеціального дозволу керівника операції з ліквідації аварійного розливу.

Власники суден і керівники підприємств, які допустили порушення Обов'язкових постанов по порту в сфері охорони навколишнього середовища, відшкодовують усі витрати порту з ліквідації забруднення і його наслідків за встановленими тарифами, витрати порту на оренду залученого обладнання, плавзасобів і персоналу інших підприємств і сплачені портом суми штрафів за забруднення.

Отож, як бачимо, нафтова і нафтопереробна галузь перспективно розвивають і у подальшому. Однак їх ріст все більше породжує проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища. Транспортні аварії у Світовому океані, аварії на міжнародних нафтомагістралях, викиди відходів переробки нафти у атмосферу, грунтові води – все це призводить до забруднення довкілля, змушує частіше звертатися до питання доцільності такого “перспективного” прогресу, підвищення безпеки даної галузі.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат