На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві

Реферати > Екологія > Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві

Згідно лісорослинному районуванню територія держлісгоспу відноситься до лісостепу. Покутсько-Дністровський округ – Придністрянське, Чернелицьке, Шепарівське, Отинівське. Заболотівське лісництва, Передкарпатський округ – Печеніжинське і Слобідське лісництва.

1.2. Кліматичні умови.

Клімат району розташування лісів держлісгоспу – помірно континентальний. Температура повітря середньорічна рівна –7,6 градусів за Цельсієм, максимальна +330С, мінімальна – 300С, кількість опадів за рік становить 641,5 мм, тривалість вегетаційного періоду – 205 днів, останні весняні заморозки – 10.05, а перші осінні заморозки починають з 26.09. Сніговий покрив сягає 27-70 см, глибина промерзання ґрунту 3 см; переважаючі вітри Пн 3 напрямку із середньою швидкістю 4 м/с; відносна вологість повітря становить 78%.

В цілому клімат лісорослинних районів досить сприятливий для успішного осту основних лісоутворюючих порід: сосна звичайна, ялина європейська, дуб звичайний, береза бородавчата, та інші.

До кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст та розвиток лісових насаджень відносяться різні весняні та ранні осінні заморозки.

1.3. Гідрологічна та геологічна характеристика території.

Територія ДЛТ за характером рельєфу являє собою хвилясту рівнину за винятком Пече ніжинського і Слобідського лісництв, рельєф яких гірський. Згідно з умовами, рельєфу рівнинна частина займає 69%, гірська – 31%.

Територія держлісгоспу розташована в басейнах рік Дністер та Прут. Рівень грунтових вод коливається в межах 2-4 м в горах і 4-5 м на рівнині. На частку земель з надмірним зволоженням припадає 13% площі вкритих лісовою рослинністю земель. Болота займають площу 6 га. Гідролісомеліоративні роботи на території держлісгоспу проводились на початку 70-х років (Шепарівське лісництво).

1.4. Типи грунтів та лісорослинні умови.

Ґрунтовий покрив в гірських лісах держлісгоспу представлений опідзомними буроземами. В гірських долинах формується дерново-опідзомні ґрунти. В рівнинній частині держлісгоспу комплекс грунтів представлений, в основному, опідзомленми грунтами, з яких переважать опідзомні чорноземи і темно-сірі опідзолені суглинки. За ступенем вологості зустрічаються ґрунти від свіжих до вологих.

Під лісорослинним районуванням слід розуміти поділ земель лісового фонду на однорідні за природними умовами територіальні одиниці, які відрізняються між собою складом деревостанів, типом лісу та лісівничими особливостями. Для лісорослинних районів характерне певне поєднання геоморфологічних, грунтових і кліматичних факторів. Лісорослинний район визначає основні напрями господарської діяльності. Для даного господарства характерні буково-дубові Припрутські ліси, лип лісу (лісорослинних умов) – свіжі і вологі грабові судіброви, грабово-ялицева і ялицева судіброва.

Розділ 2. Аналіз та оцінка стану захисних лісонасаджень.

2.1. Характеристика лісокультурного фонду.

Головний напрямом лісогосподарської діяльності є нарощення державного лісового фонду за рахунок як інтенсивних (підвищення продуктивності лісових площ), так і екстенсивних (розширення площ лісів) форм ведення лісового господарства.

За екологічним та господарським значенням ліси Шепарівського лісництва представлені двома групами.

Ліси першої групи представлені п’ятьма категоріями захисності, а ліси другої групи – однією категорією захисності (табл. 2.1).

Таблиця 2.1.

Групи та категорії захисності лісів.

Групи і категорії захисності лісів

Площа за даними нинішнього лісовпорядкування

га

%

Ліси, що виконують захисні функції

в тому числі

584

11

- захисні смуги вздовж залізниць

419

8

- захисні смуги вздовж автомобільних доріг державного значення

165

3

- ліси що виконують переважно санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції

в тому числі

641

12

- лісопаркові частини лісів зелених зон

366

7

- лісогосподарські частини лісів зелених зон

275

5

Усього лісів І групи

1225

23

Ліси ІІ групи

Усього лісів ІІ групи

4286

77

Ліси першої групи виконують грунто-захисну і водоохоронну, оздоровчо-санітарну й естетичну функції. Вони замають третину площ держлісфонду. Ліси другої групи теж мають захисні і водорегулююче значення і діють народному господарству основну масу ділової деревини.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат