На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз беззбитковості проекту

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз беззбитковості проекту

Проект рекомендується до фінансування:

якщо значення ІRR проекту для приватних інвесторів більше за існуючу ставку рефінансування банків;

а для держави — за нормативну ставку дисконту;

і більше за ІRR альтерна­тивних проектів з урахуванням ступеня ризику,

Викорис­тання ІRR завжди веде до використання одного й того самого проекту, натомість вибір за NPV залежить від вибраної ставки дисконту.

Труднощі при застосування IRR:

- неможливо дати однозначну оцінку IRR проектів, у яких зміна знака NPV відбувається більше одного разу.

- при аналізі про­ектів різного масштабу ІRR не завжди уз­годжу­ється з NPV.

- застосування ІRR немо­жли­ве для вибору альтерна­тивних проектів відмінного масштабу, різної тривалості та не­однакових часових проміжків.

Коефіцієнт вигід/витрат (BCR)

BCR є відношенням дисконтова них вигід до дисконтованих витрат.

Формула розрахунку має такий вигляд:

Критерій відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проекти з коефіцієнтами BCR, більшими або рівними одиниці.

Недоліки ВСR:

- може давати неправильні ранжирування за перевагою навіть незалежних проектів;

- не годиться для користування при виборі взаємовиключних проектів;

- не показує фактичну величину чистих вигід.

Варіанти розрахунку BCR

1. при жорстких обмеженнях на капітал:

BCR = (В-O)/К,

де: О — поточні витрати;

R — капітальні витрати.

2. за наявності дефіцитних або унікальних ресурсів:

BCR = (В-С)/К,

де: R — вартість дефіцитних ресурсів.

Критерій ВСR. може бути використаний для демонстрації того, наскільки можливе збільшення витрат без перетворення проекту на економічно непривабливий.

Індекс прибутковості (РІ) є відношен­ням суми наведених ефектів (різниця вигід і поточних витрат) до величини інвестицій

РІ > 1 - проект ефективний; РІ < 1 — неефективний.

Модифікована внутрішня норма рентабельності (MIRR) дорівнює ставці дисконту, при якій чиста вартість капітальних витрат дорівнює майбутній вартості вхідних грошових потоків, що реінвестуються за ціною капіталу.

, де Х — значення МВНР, яке потрібно знайти.

Строк окупності проекту (РВР) вказує кількість ро­ків, потрібних для відшкодування капітальних витрат проекту з чистих сумарних доходів проекту. Грошові потоки після строку окупності не враховуються.

Критерій найменших витрат (НВ) - ви­бирають той, який при найменших витратах забезпечує най­кращі результати.

Тести до теми “Аналіз беззбитковості проекту”

1. До якого виду поточних витрат не можуть відноситися витрати на оплату праці:

а) прямих витрат;

б) умовно-змінних витрат;

в) загальнозаводських витрат;

г) загальних витрат;

д) витрат на персонал.

2. Амортизація відноситься до:

а) експлуатаційних витрат;

б) непрямих витрат;

в) матеріальних витрат;

г) операційних витрат.

3. Витрати на сировину становлять 100 одиниць, на оплату праці з відрахуваннями – 60 од., амортизація – 30 од., виплата процентів за борговими зобов’язаннями – 10 од., витрати на рекламу – 40 од., витрати на обслуговування виробничого процесу – 30 од. Непрямі витрати становитимуть:

а) 160;

б) 1104

в) 90;

г) 70;

д) 60.

4. Змінні витрати становлять 16 грн. на одиницю продукції. Ціна – 36 грн. за одиницю. Постійні витрати – 600 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює:

а) 40;

б) 60;

в) 80;

г) 400.

5. З річних поточних витрат фірми $ 3,6 млн. постійні витрати становлять $ 1,6 млн. Продається один вид продукції по ціні $ 100 за тонну. При якому обсязі реалізації (в млн.. дол.) точка беззбитковості дорівнюватиме 80 тис. т.:

а) 8;

б) 10;

в) 16;

г) 36;

д) 80.

6. Найчастіше неуживаними критеріями є:

а) чиста поточна вартість;

б) внутрішня норма рентабельності;

в) коефіцієнт вигід/витрат;

г) критерій прибутку в перший рік експлуатації.

7. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:

а) менша нуля;

б) більша нуля;

в) дорівнює нулю;

г) більша одиниці;

д) менша одиниці.


Контрольні запитання

Наведіть класифікацію витрат проекту.

Як впливає зміна окремих видів витрат на ефективність проекту?

Як впливає стабільність попиту, його еластичність та динамічність ціни на величину беззбитковості?

Що таке операційний важіль та яка його роль у відборі проектів?

Які основні критерії ефективності проектів, їх недоліки та переваги?

Порівняйте різні критерії ефективності інвестиційних проектів.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат