На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз затрат на виробництво

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз затрат на виробництво

Питомі затрати на окремі вироби в свою чергу залежать від кількості (маси) витрачених матеріалів на одиницю продукції і середньої ціни одиниці матеріалів. Розрахунок впливів даних факторів проводиться способом ланцюгових підстановок.

Аналогічним чином вивчаються затрати по статті "Заробітна плата". Загальна сума прямої зарплати залежить від об’єму виробництва товарної продукції, її структури і рівня затрат на окремі вироби, які, в свою чергу, залежать від працемісткості і рівня оплати праці на одну людину.

Рисунок. Блок- схема факторної моделі зарплати на виробництво продукції.

Сума зарплати на виробництво

продукції

Об’єм виробництва продукції

Структура виробництва

Питома зарплата на одиницю продукції

Працемісткість продукції

Рівень оплати праці на одну

людино- годину

Для розрахунку впливів даних факторів на зміну суми прямої зарплати по видах продукції використовується спосіб ланцюгових підстановок.

Отримані результати показують, по яких видах продукції має місце перевитрата по засобів на оплату праці, а по яких- економія і за рахунок чого. В основному перевитрата зарплати виправдовується збільшенням випуску продукції.

3.Аналіз непрямих затрат на виробництво продукції.

Непрямі затрати в собівартості продукції представлені наступними комплексними статтями: витрати на утримання і експлуатацію обладнання, загальновиробничі і загальногосподарські витрати, комерційні витрати. Аналіз цих витрат проводиться шляхом порівняння фактичної їх величини на гривню товарної продукції в динаміці за 5- 10 років, а також з плановим рівнем звітного року. Таке співставлення показує, як змінилась їх доля в вартості товарної продукції в динаміці та в порівнянні з планом, і яка спостерігається тенденція- росту чи зниження. В прцесі подальшого аналізу виясняють причини, що викликали абсолютні і відносні зміни витрат.

Витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання включають:

-амортизацію машин і технологічного обладнання;

-затрати на їх утримання (включають затрати на проведення капітальних, поточних і профілактичних ремнтів- залежать від об’єму ремонтних робіт, їх складності, степені спрацьованості обладнання, вартості запасних частин і ремонтних матеріалів);

-затрати на їх експлуатацію (залежатьвід кількості об’єктів, що експлуатується, часу їх роботи і питомих витрат на одну верстато-годину роботи);

-витрати по внутрішньозаводському переміщенню грузів (залежать від виду транспортних засобів, що використовуються, повноти їх використання, ступеня викорстання виробничої прграми, економного використання засобів);

-спрацювання МШП;

-інші.

Загальновиробничі і загальногосподарські витрати:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат