На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз чистого прибутку

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз чистого прибутку

Аналіз показника співвідношення чистого прибутку й обся­гу продажу підприємства за кілька років досить надійно кон­статує можливі погіршення якості прибутків.

Як видно з табл. 2, протягом п'яти років коефіцієнт при­бутковості має значні коливання, і лише в останні два роки він нарешті стабілізувався. Такий характер змін має назву "згла­джування" прибутку (доходу). Він є наслідком свідомого штуч­ного збільшення (зменшення) фінансових результатів за допомогою бухгалтерських прийомів, які спотворюють картину гос­подарської діяльності підприємств. Такі самі результати мо­жуть бути при якісному складані бухгалтерських звітів, але внаслідок нестабільної роботи підприємства.

Таблиця 2.

Динаміка прибутків і обсягу продаж підприємства.

Показник

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й (звітний)

1. Чистий прибуток

118

295

156

220

260

2. Обсяг продажу

985

950

1040

1100

1243

3. Коефіцієнт прибутковості (рядок 1 : рядок 2)

0,12

0,31

0,15

0,2

0,21

Аналіз валового прибутку

Аналіз виконання плану за прибутком від реалізації товар­ної продукції починається з розрахунку впливу основних фак­торів. Для цього потрібно взяти вихідні дані з форми № 2 за звітний рік і відповідну інформацію за попередній, а також відо­мості про зміну обсягів реалізації (виробництва) в натуральних показниках або в незмінних цінах. Необхідні технічні розра­хунки виконуються в табл. 3.

Вплив факторів розраховується так:

1) вплив обсягу реалізації товарної продукції:

481 - 506= - 25 тис. грн. (негативний вплив)

або

506 · (-5) : 100 = -25,0 тис. грн.;

2) вплив зміни цін:

572 - 481 = +91 тис. грн.

У тому числі:

а) вплив зміни цін на готову продукцію:

1243 — 1045 = 198 тис. грн. (позитивний вплив); Л

б) вплив зміни ціна на сировину, напівфабрикати, енергії тощо:

- (671 - 564) = -107 тис. грн. (негативний вплив);

3) вплив собівартості продукції та асортиментно-структур­них зрушень:

580 - 572 = +8 тис. грн. (позитивний вплив).

Загальний вплив усіх факторів:

- 25 + 91 + 8 = 74 тис. грн.

Зростання прибутку порівняно з минулим роком становило:

580 - 506 = +74 тис. грн.

Таблиця 3.

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на величину валового прибутку, тис. грн.

Показник форми

№ 2

За звітом у минулому році

Реалізація у звітному році за цінами, собівар­тістю та структурою минулого року

Фактична реалізація за звітний період, за

структурою та собівартістю минулого року

Фактично

у звітному періоді

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 035)

1100

1045*

1243

1243

2. Собівартість реалізо­ваної продукції (рядок 040)

594

564**

67І***

663

3. Валовий прибуток (від реалізації товарної продукції) (рядок 050)

506

481

572

580

4. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції (2 : 1 цієї табл.), коп.

54

54

54

53,3

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат