На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз чистого прибутку

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз чистого прибутку

Довідка: Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітному періоді ста­новив 95% від торішнього.

* 1100 • 0,95 = 1045 (тис. грн.)

** 594 • 0,95 = 576 (тис. грн.)

*** 1243 • 0,54 = 671 (тис. грн.)

Якщо аналізується прибутковість одного виду реалізованої продукції, то визначають дію лише трьох факторів. Такі розрахунки їхнього впливу рекомендується здійснювати на підставі внутрішньогосподарської інформації, яка до того ж містить планові дані. Вихідну інформацію для розрахунків наведено в табл. 4.

Таблиця 4.

Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на валовий прибуток

Показник

За

планом

Фактично

Абсолютне відхилення

Реалізація продукції:

тис.грн.

штук

Ціна за одиницю продукції, грн.

Собівартість реалізованої одиниці продукції, грн.

Прибуток на одиницю продукції, грн.

Валовий прибуток

(рядок 1б · рядок 4), тис. грн.

800

10 000

85

70

15

150

8 000

8 000

100

75

25

200

+40

-2000

+15

+5

+10

+50

Розрахунок впливу факторів на величину прибутку від реалізації товарної продукції

1. Вплив обсягу реалізації продукції в натуральному вира­женні:

(-2000) • 15 грн. = - 30 000 грн.

або

2. Вплив зміни собівартості реалізованої продукції:

- (+5 грн.) • 8000 = -40 000 грн.

3. Вплив зміни цін:

+15 грн. • 8000 = +120 000 грн.

_______________________________________________________________

Разом +50 000 грн.

Негативний вплив на прибуток з боку собівартості реалізо­ваної продукції може бути повністю або частково пов'язаний з таким незалежним від роботи даного підприємства чинником як інфляція. В нашому прикладі непередбачене в плані зро­стання ціни на продукцію підприємства становило 17,6% (15 : 85 • 100), а собівартості одиниці реалізованої продукції 7,1 % (5 : 70 • 100).

Два фактори негативно впливали на суму прибутку і разом зменшили його на 70 тис. грн., але резерв — лише 30 тис. грн.

Аналіз інших доходів і витрат

До складу цих фінансових результатів належать численні суми, пов'язані з загальним управлінням підприємством, фінан­совими та інвестиційними операціями, а також сумами, що сто­суються надзвичайних подій.

Під час аналізу доходів і витрат від операційної діяльності не­обхідно зіставляти фактичні дані з планом (кошторисом) або ана­логічними сумами за попередній період. Далі визначають причи­ни їх появи або відхилень. Особливу увагу слід приділити аналізу незапланованих збитків. У більшості випадків ці суми доцільно включати до складу резервів зростання прибутку підприємства.

Передусім слід дослідити суми адміністративних витрат і витрат на збут та проаналізувати їх вплив на фінансові результа­ти, що стосуються операційної діяльності підприємства (табл. 5).

Таблиця 5.

Інші операційні доходи і витрати підприємства, тис. грн.

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення фактичних даних

За рисом

Фактично

від минулого року

від кошторису

сума

%

сума

%

1. Інші опера­ційні доходи

17

10

36

+ 19

+111,8

+26

+260

2. Адміністративні витрати

179

175

173

-6

-3,4

-2

-1,1

3. Витрати на збут

50

48

55

+5

+10,0

+7

+14,6

4. Інші операційні

40

20

12

47

15

48

16

+8

-4

-12

+20,0

-20

-100

+1

+ 16

-15

+2,1

X

-100

витрати із них:

- визнані штрафи, пені, неустойки

- витрати на

дослідження і розробки

Разом

[1 - (2 + 3 + 4)]

-252

-260

-240

+12

+4,8

+20

+7,7

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат