На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз чистого прибутку

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз чистого прибутку

Примітка: Суми в пунктах 2, З і 4 виключаються з валового при­бутку підприємства і тому мають знак (-) при складанні результатів.

Проаналізувавши дані табл. 5, можна зробити такі виснов­ки. По-перше, в цілому інші операційні доходи і витрати знахо­дяться в межах кошторису і навіть є економія 20 тис. грн.

Позитивна також їх динаміка в порівняні з минулим ро­ком. По-друге, головною причиною такого результату є суттєве зростання інших операційних доходів (в порівнянні з коштори­сом на 26 тис. грн., або 2,6 рази, і на 19 тис. грн. в порівнянні з минулим роком, або на 111,8 %). Одночасно слід констатувати певне неблагополучие становище з витратами на збут та інши­ми операційними витратами.

По-третє, деталізація інших операційних витрат розкриває суттєві недоліки в роботі підприємства. Це стосується сплати значних штрафних санкцій (в минулому році — 20 тис. грн., а в поточному — 16 тис. грн.).

На жаль повністю припинено фінансування досліджень і на­уково-конструкторських розробок, хоч в кошторисі передбача­лось для цього 15 тис. грн.

Таким чином резерви зростання фінансових результатів від операційної діяльності за даними табл. 9.5 становлять 23 тис. грн. (16 + 7).

Скористаємося даними табл. 6.

Ми уже знаємо про перевитрати коштів на збут продукції на суму 7 тис. грн. Дані табл. 6 переконливо свідчать, що голов­ною причиною цього є збільшення майже втричі в порівнянні з кошторисом витрат на транспортування продукції. Серед інших відхилень найбільш суттєві у витратах на тару і оплату праці служби маркетингу (+1,6 і 2,4 тис. грн., відповідно). З цими перевитратами слід більш детально розібратися.

Одночасно насторожує той факт, що на підприємстві відсутні такі елементи сучасного маркетингу, як реклама і страхування товарних операцій. Очевидно, в першу чергу, ще результат кошто­рисних обмежень. Адже, повертаючись до даних табл. 5, можно побачити, що фактичні витрати на збут складають 32 % від сум адміністративних витрат (55:173 • 100), а на 1 грн. реалізованої продукції за іншим розрахунком приходиться лише 4,4 коп. витрат на збут (55 : 1243 • 100). Згадаємо також, що на підприємстві резерви зростання обсягу реалізації визначені в сумі майже 190 тис. грн., або 15,3 % від фактичної виручки від реалізації. Враховуючи існуючі проблеми реалізації продукції на підпри­ємстві (план недовиконаний на 3,6 %), а також потенційні мож­ливості її зростання слід, на нашу думку, збільшити фінансу­вання маркетингової служби найближчим часом в 1,5-2 рази з відповідними структурними змінами витрат у кошторисі.

Таблиця 6.

Дані про витрати на збут продукції у звітному році, тис. грн.

Показник

За кошторисом

Фак­тично

Відхилення

%

1. Витрати пакувальних мате­ріалів, тари

5,0

6,6

+ 1,6

132,0

2. Оплата праці та комісійні винагороди торговим агентам

18,0

20,4

+2,4

1133,0

3. Витрати на рекламу та до­слідження ринку (маркетинг)

1,0

_

-1,0

4. Витрати на попередпродажну підготовку товарів

_

0,8

+0,8

_

5. Витрати на утримання складів

17,0

15,2

-1,8

89,4

6. Витрати на транспортування, перевалку і страхування гото­вої продукції в т. ч. витрати на страхування

4,0

-

11,1

-

+7,1

-

277,5

-

7. Витрати на гарантійний ре­монт і гарантійне обслуговування

-

-

-

-

8. Інші витрати

3,0

1,7

-1,3

56,7

Разом

48,0

55,0

+7,0

114,6

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат