На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економічні зв’язки, оплата праці і ринок праці

Реферати > Економіка підприємства > Економічні зв’язки, оплата праці і ринок праці

Суперечливі тенденції формування засад оплати праці в умовах сучасної національної економіки вимагають удосконалення підходів щодо ефективних норм її регулювання. Як відомо, макроекономічні підходи до здійснення регулювання ринкової економіки не містять елементу оплати праці як динамічної регульованої компоненти. Категорія оплати праці розглядається економічними теоріями як елемент ВНП щодо потоку доходів і відноситься до системи мікроекономічного регулювання. Проте, умови української перехідної економіки вимагають з’ясування проблем оплати праці з точки зору їхньої ролі у формуванні споживацьких витрат і забезпеченні переходу від макроекономічної статики (оплата праці) до макроекономічної динаміки (споживацькі витрати). На наш погляд, основу цього переходу слід шукати у формуванні стабільних секторів економіки, які охоплюють певні категорії працівників.

Процес сегментації ринку праці є об’єктивно обумовленим, але суперечливим. Тенденції і напрями його розвитку сьогодні піддані достатньому аналізу. Проте вимагає більш детального розгляду система взаємозалежностей ринок праці-оплата праці.Розглянемо цей аспект більш конкретно.

У сучасній ринковій економіці виділяються такі форми зайнятості:

-працівники за наймом у державних, колективних, приватних установах;

- працівники, власники засобів виробництва;

- працівники трудового колективу;

- працівники, зайняті за сумісництвом;

- самостійні працівники;

- працівники, зайняті одночасно в офіційній і неофіційній економіці.

Слід зазначити, що види доходів кількісно диференціюються залежно від категорій зайнятих. Збільшується диференціація заробітної плати у її традиційних формах: галузевій і регіональній. Коефіцієнти міжгалузевої диференціації заробітної плати стосовно середньої в економіці, за нашими розрахунками, коливаються у межах 0,5-2,7 , міжрегіональної - 0,5-1,3.

Крім того, становлення різних форм власності посилює диференціацію в доходах за критерієм видів. У економіці сьогодні формуються такі види доходів:

доходи від праці за наймом;

доходи від праці в особистому підсобному господарстві;

доходи від індивідуальної трудової діяльності;

особисті доходи від власності у вигляді дивідендів, процентів, ренти;

трансфертні платежі;

платежі з соціального страхування;

доходи зі сфери неофіційної економіки.

Можна зазначити, що частка доходів окремих груп (4-7), хоча і не є вагомою, але визначає загальну тенденцію формування альтернативних форм, не зв’язаних безпосередньо з оплатою праці.

Визначальною в сучасних умовах є тенденція диференціації доходів різних соціальних груп, яка є досить глибокою (10-20 разів), що приводить до поділу на найбагатші і найбідніші верстви населення. Ця економічна векторна спрямованість не завжди пояснюється рівнем освіти, кваліфікації, індивідуальною трудовою віддачею та ін.

Сукупна дія існуючих тенденцій на ринку праці об’єктивно обумовлює тенденції становлення і розвитку альтернативних форм оплати праці і доходів. Їх врахування необхідно для координації праці, її оцінки, пошуків способів залучення індивідуальної праці до сукупної на мікрорівні, а також для оцінки подальших можливостей розвитку різних форм власності в національній економіці на макрорівні.

Як бачимо, основні тенденції формування сучасного ринку праці поєднані з процесами формування доходів зайнятих в господарстві. Наслідками такого поєднання є те, що значна питома вага доходів припадає на джерела неофіційної економіки, що не стимулює ефективність праці, не зв’язана з нею безпосередньо, не відповідає завданням формування ринкового механізму.

Свідченням нерівномірності ринкових перетворень є повільне зростання приватного сектора економіки і чисельності зайнятих у ньому (див. табл.).

Таблиця

Розподіл працівників за роками, зайнятих у різних галузях економіки за формами власності, тис.чол.

Зайнятість

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Зміни чисельності у 1992-1997рр.

Всього

18122

17300,3

16206,5

15361,2

14242,4

13099,1

- 5022,9

в тому числі у підприємствах різних форм власності

Приватної

20,4

34,2

29,8

28,0

+28,0

Колективної

3082,7

3386,0

3938,5

4530,1

5256,4

5126,1

+2043,4

Державної

15027,4

13902,3

12235,7

10785,9

8944,1

7934,1

-7093,3

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат