На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Загальна характеристика господарських товариств

Реферати > Економіка підприємства > Загальна характеристика господарських товариств

Така організаційно-правова форма підприємництва, як господарське товариство, має істотні особливості щодо створення, діяльності та юридичного статусу. Тому товариства діють на основі Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р., який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також права та обов’язки їх­ніх засновників та учасників.

Згідно з цим законом, господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними та/або фізичними особами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Існує 5 видів господарських товариств:

акціонерні товариства;

товариства з обмеженою відповідальністю;

товариства з додатковою відповідальністю;

повні товариства;

командитні товариства.

Всі господарські товариства є юридичними особами, діють на підставі уста­новчих документів, затверджених учасниками, мають власні на­зви із зазначенням організаційно-правової форми товариства. Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Вибір конкретного виду господарського товариства залежить від цілей і намірів його засновників, а також у ряді випадків передбачений законодавством. Наприклад, фондова біржа та інвестиційний фонд можуть бути створені тільки в формі закритого акціонерного товариства, довірче товариство – в формі товариства з додатковою відповідальністю, ломбард – повного товариства.

На сьогоднішній день найбільшою популярністю в Україні користуються товариства з обмеженою відповідальністю (завдяки простоті створення, обмеженої відповідальності учасників, придатності для організації як малого, так і великого бізнесу), а також акціонерні товариства.

У загальному вигляді правова характеристика окремих видів господарських товариств представлена в табл.1.


Таблиця 1

Порівняльна характеристика організаційно-правових форм господарських товариств

Характеристика

АТ

ТОВ

ТДВ

ПТ

КТ

Початковий капітал

статутний фонд, розділений на частки рівної номінальної вартості (акції)

статутний фонд, розділений на частки, будь-які за розміром

статутний фонд, розділений на частки, будь-які за розміром

капітал з виділенням часток, будь-яких за розміром

капітал з виділенням часток, будь-яких за розміром

Розмір статутного фонду (капіталу)

1250 мінімальних заробітних плат

100 мінімальних заробітних плат

100 мінімальних заробітних плат

не встановлений

не встановлений

Частка статутного фонду (капіталу), яку потрібно внести до реєстрації

50% – ЗАТ,
30% – ВАТ

30%

30%

не встановлена

кожний з вкладників – не менш 25% свого внеску

Види внесків

грошові або майнові

будь-які

будь-які

будь-які

повні товариші – будь-які внески, вкладники – тільки грошові чи матеріальні внески

Установчі документи

установчий договір і статут

установчий договір і статут

установчий договір і статут

установчий договір

установчий договір

Відповідальність учасників

обмежена: в межах суми, сплаченої за акції

обмежена: в межах внеску в статутний фонд

додаткова: учасники несуть додаткову відповідальність належним їм майном у межах, визначених установчими документами

повна: учасники відповідають по боргам товариства всім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення

є дві категорії учасників: учасники з повною відповідальністю і вкладники, які несуть відповідальність у межах внеску в статутний фонд

Керівні органи

загальні збори акціонерів, спостережна рада, правління, ревізійна комісія

збори учасників, дирекція (директор), ревізійна комісія

збори учасників, дирекція (директор), ревізійна комісія

керування здійснюється самими учасниками

керування здійснюється самими учасниками

Корпоративні права

акції

частки у статутному фонді

частки у статутному фонді

частки в капіталі

частки в капіталі

Характер відносин між учасниками

об’єднання капіталів

об’єднання капіталів + особовий елемент

об’єднання капіталів + особовий елемент

об’єднання осіб

об’єднання осіб + капіталістичний елемент

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат