На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Загальна частина характеристика підприємства

Реферати > Економіка підприємства > Загальна частина характеристика підприємства

Загальна частина

Характеристика підприємства

а) Історична довідка про розвиток

підприємства

Будівництво “Коломийського заводу комплектних розподільчих пристроїв” почалося на основі постанови Ради Міністрів СССР №247 від 10.04.74 року .

Згідно наказу N 376 від 30.07.1982 року Міністерства електротехнічної промисловості СРСР Коломийський завод КРП був розподілений на два заводи – завод КРП і завод “Електрооснастка”.

Загальний об’єм капіталовкладень становив – 17985,18 тисяч карбованців .

В тому числі:

на промислове будівництво – 13176 тисяч карбованців;

на основні промислово-виробничі фонди – 9865 тисяч карбованців;

на житлово-громадське будівництво – 4808,68 тисяч карбованців.

У травні 1976 року – заклали фундамент головного корпусу, побутового корпусу , складу хімікатів .

У жовтні 1976 року – заклали фундамент котельні, компресорної, насосної станції, залізничного під’їзного шляху .

У квітні 1976 року - заклали фундамент адміністративного корпусу , столової , площадки під устаткування .

У березні 1994 року у зв’язку з указом президента України від 15 червня 1993 року №210/93 “ Про приватизацію державних підприємств “ завод був приватизований і перейменований у ВАТ “Коломийський завод комплектуючих розподільчих пристроїв”.

Метою діяльності підприємства, як і будь-якого комерційного, є одержання прибутків від господарської діяльності і задоволення загальнодержавних інтересів місцевих органів влади і громадськості, акціонерів товариства і наймати працівників в рамках чинного законодавства.

Основним завданням діяльності підприємства є виготовлення та реалізація продукції високовольтної і низьковольтної апаратури, товарів народного вжитку в тому числі з використання дорогоцінних матеріалів.

КОРОТКА ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОДУ

- площа території в межах загороджень - 7,9 Га;

- загальна площа критих будівель - 32,8 тис. м2;

- площа головного виробничого корпусу - 24,6 тис. м2;

площа складських приміщень - 2,4 тис. м2.

Характеристика вантажно-підйомних механізмів:

- підвісні кран-балки - 3,2 тон;

- кран-балки - 5,0 тон;

- мостовий кран - 10 тон, 5 тон;

- козловий кран - 15 тон.

На заводі діють наступні виробництва:

- розкрійно штампувальні (розкрій листового і профільного прокату, штампування листових деталей);

- зварювальна (напівавтоматичне зварювання);

- переробка пластмас (пресування і лиття деталей із пластмас);

- механічна обробка (токарні, свердлильні, фрезерні роботи);

- фарбувальне (підготовка і фарбування деталей на конвеєрі 3140 м. в зміну);

- гальванічне (покриття сріблом, нікелем, цинком, хромом);

- шинна дільниця ( виготовлення електропровідників із міді та алюмінію);

- монтажно-складальне (пластинчатий конвеєр для монтажно-складальних робіт);

- випробовувальна дільниця (випробовування виробів напругою 2 кВ, 42 кВ, 95 кВ );

- дільниця товарів народного споживання.

Допоміжні приміщення та виробництва:

- механіко-енергетичний цех;

- ремонтно-інструментальний цех;

- побутові приміщення - 1,3 тис. м2;

- адміністративно-лабораторний корпус - 976 м2;

- котельня (4 котли ДКВР -10) - 0.784 тис. м2;

- компресорна станція - 0,45 тис. м2;

- їдальня на 300 місць - 0,9 тис. м2;

- центральна заводська лабораторія.

б) Основні техніко-економічні показники

в) Структура підприємства

Відкрите акціонерне товариство “ Коломийський завод комплектних розподільчих пристроїв ” - спеціалізоване підприємство по випуску високовольтної апаратури: комплектних розподільчих пристроїв типу КМ-1М. К30-394 та роз’єднувачів РД3-35, крім того виготовляє товари народного споживання – електричну помпу “Малятко ” і щиток обліку електроенергії; надає послуги і виконує роботи стороннім організаціям, населенню.

Правління ВАТ “ Коломийський завод КРП ” складається з:

1. Голови правління

2. Заступника голови правління по виробництву

3. Заступника голови правління по економіці

4. Заступника голови правління по маркетингу і комерції

5. Головного бухгалтера

Структура підприємства складається з таких підрозділів:

1. Заготівельно-зварювальний цех (ЗЗЦ) - виконує роботи: заготівельно-штампувальні, механічної обробки, гальванічні, пресування і обробка пластмас, зварювальні і фарбувальні.

2. Монтажно-складальний цех (МСЦ) - виконує роботи по монтажу, складанню і упакуванню високовольтної апаратури.

3. Дільниця товарів народного вжитку (ДТНВ) - займається виготовленням товарів і послуг для населення.

4. Дільниця внутрішньозаводських перевезень (ДВЗП) - виконує роботи по обслуговуванню основного і допоміжного виробництва по виконанню виробничих завдань.

5. Відділ матеріально-технічного забезпечення (ВМТЗ) і відділ зовнішньої кооперації (ВЗКІК) - здійснює комплексне і своєчасне забезпечення потреб підприємства необхідними матеріалами, сировиною, напівфабрикати і комплектуючими виробами.

6. Відділ зовнішньо - економічних зв’язків і маркетингу (ВЗЕЗІМ) - вивчає ринок, укладає угоди по виконанню замовлень, здійснює реалізацію готової продукції; відділу підпорядкований “салон-магазин”, який здійснює роздрібну торгівлю виробів які виготовляє завод, виконує разові замовлення від населення.

7. Транспортний цех (ТЦ) - здійснює транспортне обслуговування підрозділів підприємства і підприємства в цілому по забезпеченню виконання виробничих завдань ,займається відвантаженням готової продукції.

8. Економічний відділ (ЕВ) - здійснює керівництво роботи з економічного планування, виявлення резервів виробництва, організації економічного аналізу діяльності підприємства, розробка оптових і роздрібних цін на продукцію яка реалізується, займається організацією праці і заробітної плати, підвищення продуктивності праці, правильне використання заробітної плати.

9. Відділ головного конструктора (ВТК) - забезпечення конструкторської підготовки виробництва і підпорядкована експериментальна дільниця - займається виготовленням взірців виробів які пропонуються для основного виробництва.

10. Ремонтно-будівельна дільниця (РБД) - здійснює замовлення на необхідне будівельне обладнання, матеріали, будівельні конструкції і арматуру, виконує всі будівельно-ремонтні роботи по підприємству.

11. Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ) - сприяє впровадженню у виробництво новітньої технології, нового технологічного обладнання, забезпечення підвищення якості і надійності продукції, що випускається, забезпечення контролю за дотриманням технологічної дисципліни.

12. Бюро стандартизації і технологічної документації (БСТД) - забезпечує впровадження стандартизації і уніфікації на підприємстві, організація роботи по впровадженню стандартів, технічних умов і інструкцій, розмноження технологічної документації.

13. Ремонтно-інструментальна дільниця (РІД) - виконує роботи по виготовленню нової і ремонту діючої технологічної оснастки.

14. Енерго - механічний відділ (ЕМВ) - забезпечення підприємства всіма видами енергоресурсів, підтримування діючого обладнання в справному робочому стані, підвищення економічності ремонтного обладнання, розроблення заходів по економії паливно-енергетичних ресурсів, підвищення коефіцієнта корисної дії обладнання.

15. Відділ інструментального господарства (ВІГ) - планування необхідності і виробничої оснастки і інструменту, забезпечення підприємства необхідними інструментами.

16. Дільниця нестандартного обладнання (ДНО) - впровадження у виробництво засобів амортизації і механізації виробничих процесів.

17. Відділ кадрів (ВК) - організація роботи по забезпеченню і підготовці кадрів для підприємства, організація обліку робочого

часу, робітників заводу.

18. Адміністративно-господарський відділ (АГВ) - господарське обслуговування підприємства, утримання в належному стані будівель, приміщень і території підприємства.

19. Їдальня - забезпечення харчування робітників підприємства у відповідності з затвердженими графіком.

20. База відпочинку “Слобода” - організація відпочинку працівників підприємства.

21. Відділ охорони праці (ВОП) - організація роботи по створенню безпечних умов праці, контроль за дотриманням діючого законодавства, інструкції, норми по охороні праці, техніки безпеки, надання робітникам встановлених пільг по умовах праці, підпорядкований медпункт - надання першої медичної допомоги, профілактика професійних захворювань.

22. Гуртожиток - забезпечення нормативних житлових умов для проживання.

23. Житловий масив - виконання робіт по утриманню житлового фонду.

24. Центральна заводська бухгалтерія (ЦЗБ) - організація обліку фінансово-господарської діяльності, здійснення контролю за зберіганням колективної власності, правильним використанням грошових і матеріальних цінностей, дотримання режиму економії на підприємстві.

25. Відділ технічного контролю - попередження випуску продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів і технічним умовам, випробування готових виробів перед їх упаковкою, підвищення відповідальності за якістю продукції, що випускається.

26. Відділ охорони заводу - забезпечення зберігання власності підприємства, попередження розкрадання матеріальних цінностей.

27. Відділ головного технолога (ВГТ) - забезпечення впровадження нових прогресивних технологій, удосконалення технологічної підготовки виробництва.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат