На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Застосування частинних похіднних до аналізу бізнеса

Реферати > Економіка підприємства > Застосування частинних похіднних до аналізу бізнеса

Валові витрати (згідно із Законом України № 283/97-ВР, ст. 5) - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Паралельно з "новим" бухгалтерським обліком суб'єкти господарювання, як і раніше, зобов'язані згідно з діючим законодавством вести і податковий облік.

Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

№ 283/97-ВР від 22 травня 1997 р. підприємство одночасно з бухгалтерським обліком організовує податковий облік, який відрізняється визначенням сум валових доходів та валових витрат, датою збільшення доходів і витрат для здійснення цілей оподаткування, яка не збігається з моментом отримання прибутку від реалізації в бухгалтерському обліку; сума витрат на виробництво не відповідає сумі валових витрат.

Об'єктом оподаткування стала величина, що не збігається з одержаним фінансовим результатом виробничо-господарської діяльності підприємства. Об'єктом оподаткування є валовий прибуток, визначений у податковому обліку. Ведення подат­кового обліку підтверджується Рекомендаціями № 168 з використанням рахунків № 18 "Валові витрати" і № 48 "Валові доходи" (у новому Плані рахунків ці рахунки не передбачені).

Відповідно до Указу Президента "Про деякі зміни в оподаткуванні" № 857/98 від 07.07.88 p., який набув чинності з 01.10.98 p., реалізація продукції (робіт, послуг) відбувається з попередньою оплатою та без оплати. Згідно з цим Указом термін дати визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту з дати одержання (сплати) коштів переноситься на дату відвантаження (одержання) продукції, товарів (робіт, послуг). Дата виникнення податкових зобов'язань визначаєть­ся пунктом 7.3, а дата виникнення податкового кредиту -п. 7.4 та п. 7.5 Закону України про податок на додану вартість.

Згідно з Указом Президента України, який набрав дії з 01.10.98 p., автором запропонована методологія кореспонденції рахунків за подіями (табл. 1) стандарту 1, з урахуванням Закону № 996-XIV від 16.07.99 p.:

І. Реалізація при попередній оплаті.

II. Реалізація після відвантаження (без оплати).

III. При попередній оплаті постачальникові за продукцію, товар, матеріали, послуги.

IV. При оприбуткуванні товарно-матеріальних цінностей без оплати.

Нижче наведена методологія кореспонденції рахунків за подіями.

Вихідні дані: загальний оборот 120 грн., у т.ч. ПДВ -20 грн., собівартість реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) тощо - 50 грн.

Рішення.

Таблиця 1

І. Реалізація при попередній оплаті

№ пор.

Зміст операції

За Планом

до 2000 р.

Сума

грн.

За новим Планом

Дебет

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

1-ша подія

Надходження грошових

КОШТІВ

51

62

120

311

361

Розрахунки з податкових зобов'язань з ПДВ

67-1

68-1

20

643

641

2-га подія

Відвантажені товарно-мате­ріальні цінності

62

46

120

361

701

Списана фактична собівар­тість

46

40, 41

50

901

26, 28

Списана сума ПДВ

46

67-1

20

701

643

Результат від реалізації

46

80

50

-

-

Списання в порядку закрит­тя рахунка № 90

-

-

50

791

901

Закриття рахунка № 70

-

-

100

701

791

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат