На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

Реферати > Економіка підприємства > Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

Стисла історія підприємства

Коломийська друкарня ім. Шухевича утворилася в січні 1994 року. 23. 12. 94р. на загальних зборах трудового колективу було прийнято рішення про приватизацію. Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від 28 04. 95року відбулося перетворення державного підприємства "Коломийська друкарня ім. Шухевича" у відкрите акціонерне товариство виконуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" №680 від 07. 12. 92р

Інформація про організаційну структуру підприємства

На підприємстві використовується безцехова структура. Виробнича частина ділиться на такі підрозділи:

— дільниця підготовки до друку;

— дільниця друку;

— палітурна дільниця.

Керівництвом друкарнею займається адміністрація на чолі з головою правління.

Крім цього є відділ технічного та експлуатаційного забезпечення і адміністративно-господарська група.

Опис обраної, облікової політики

Фінансова звітність підприємства була підготовлена шляхом трансформації бухгалтерських звітів, що складені за 2000 рік відповідно до Наказу Міністерства фінансів України щодо складу та порядку заповнення річного звіту підприємства дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацій з транформапії бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій у фінансову звітність бухгалтерський облік організований і ведеться по журнально-орендні формі відповідно де Положення про організацію бухгалтерського обліку І звітності в Україні затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03. 04. 94р. №250 з наступними змінами та доповненнями та Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні від 07. 05. 93р. N^25.

Господарські операції відображені в обліку методом с\ цільного і безперервного документування.

Основні Засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання . доставку, встановлення, спорудження і виготовлення Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. До 01. 07. 1997 року нарахування амортизації проводилось прямолінійно з єдиними встановленими державою нормами.

З 01. 07. 1997 року амортизація нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду

Об'єктами нематеріальних активів підприємства було визначено комп'ютерне програмне забезпечення, зі строком корисного використання до 10 років та прямолінійною амортизацією.

Запаси включають сировину та матеріали, паливо, запасні частини, готову продукцію, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання, доставку. Грошові кошти включають суму грошей в касі і р/р в банку.

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з вирахуванням оцінених сумнівних боргів

Записи в облікових регістрах проводиться на підставі первинних документів згідно вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24. 05. 95р. №88.

Бухгалтерський облік всіх господарських операцій і калькулювання собівартості продукції проводиться із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи пропонує підприємство

Основні види діяльності: випуск газет, книжково-журнальної, бланкової, етикеткової, плакатної і буклетної продукції а також послуги до друкарської підготовки видань у вигляді фотовиводу.

Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів

Збут продукції здійснюється на території України, переважно Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Тернопільська області Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва , в якій здійснює діяльність підприємство

Поліграфічна промисловість дуже перспективна галузь, особливо в розвинутих країнах. В Україні з наростанням промислового виробництва настає потреба в високоякісних поліграфічних послугах по виробництву етикеткової та пакувальної продукції Постала необхідність впровадження нової високотехнологічної поліграфічної техніки, яка забезпечить високу якість продукції

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) підприємства.

В поліграфічній промисловості України справжньої конкуренції не спостерігається, бо ще не вистачає сучасної техніки на підприємствах, яка коштує дуже дорого.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають па діяльність підприємства.

Проблемою нашого підприємства, як і кожного промислового підприємства України є загальна криза країни, неплатоспроможність замовників, несвоєчасність розрахунків за отриману продукцію, непосильний тягар податків, велика їхня кількість і основне часті зміни податкової політики.

Політика щодо фінансування діяльності

Фінансування діяльності підприємства базується на нові госпрозрахунку. Також використовуються банківські кредити.

Прогнози та плани

В планах підприємства провести оновлення виробничого обладнання, також придбання нової техніки для розширення номенклатури поліграфічної продукції із збільшенням обсягу виробництва.

Інша інформація

Слід також зауважити, що керівництво друкарні велику увагу приділяє оздоровленню працівників.

На підприємстві до послуг колективу спортивний та тренажерний зали, проводяться спортивні змагання.

Заходи по проведенню інноваційної діяльності на підприємстві на 1999-2000 рр.

п/п

Напрям заходу

зміст заходу

Термін виконання

1

Нарощення обсягів промислового виробництва та товарів народного споживання, виробництва основних видів продукції

Нарощення обсягів промислового виробництва основних видів продукції

постійно

2

Освоєння нових видів продукції

а) освоєння виготовлення книжкових блоків способом скріплення - термоклей з обжимом;

б) виготовлення кольорової продукції (етикетки, коробки, календарики), яка потребує спеціальної висічки

II -III кв. II -ІІІ кв.

3

Зняття з виробництва застарілих та неконкурентоспроможних видів продукції

4

Удосконалення та впровадження у виробництво нової тех- ніки, технології, меха- нізації та автоматизації виробництва

а) впровадження в дію торшувального станка для підвищення міцності книжкових блоків

б)шестисекційний друк

в) впровадження в дію термоклеючої машини ВІG -600;

І-ІІ кв. ІІ-ІІІ кв.

5

Розширення та перепрофілювання виробництва; реконструкція та створення дочірних підприємств

Розширення виробництва за рахунок введення в дію офсетного станка ADAST ROMAYOR 314

ІІ-Ш кв.

6

Розробка інвестиційних проектів (бізнес-планів) співпраця з іноземними партнерами

Співпраця з програмою технічної допомоги Європейського Співтовариства (ТАСIS)

І кв.

7

Удосконалення організації та управління виробництвом

Впровадження нової комп'ютеризованої системи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

І кв.

8

Зайнятість працівників підприємства, робота з кадрами, створення нових робочих місць

а)Підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів;

б) перекваліфікація двох робітників палітурної дільниці для роботи на термобіндері ВІG -600;

в) перекваліфікація двох робітників палітурної дільниці для роботи на торшувальному станку;

г) перекваліфікація одного друкаря для роботи на станку ADAST ROMAYOR 314

постійно І-ІІ кв,

1-Й кв. І-ІІІ кв.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат