На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

Реферати > Економіка підприємства > Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – це тільки перший крок на шляху до підприємництва. Необхідно пам’ятати, що дата одержання свідоцтва про державну реєстрацію є початком відліку інших видів реєстрацій, передбачених законодавством. Що ж необхідно зробити далі?

Стати на облік в управлінні статистики

Стати на облік в органах податкової служби

Стати на облік як платник ПДВ

Зареєструватися в Пенсійному фонді

Зареєструватися в фондах соціального страхування

Одержати дозвіл на виготовлення печаток і штампів

Відкрити рахунки в банку

Стати на облік в управлінні статистики

Суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи в 10-денний термін після їх державної реєстрації (перереєстрації) зобов’язані звернутися до відповідного органу державної статистики для включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ). Для цього необхідно подати такі документи:

облікову картку встановленого зразка (її ви отримаєте і заповните в управлінні статистики);

копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію (її одержують за місцем державної реєстрації)

Заповнена облікова картка проходить в статуправлінні контроль на повноту і відповідність нормативним та установчим документам, і її дані заносяться до бази даних Державного реєстру. Довідка про включення до ЄДРПОУ видається органом державної статистики суб’єкту господарської діяльності за його запитом у 5-денний термін.


Стати на облік в органах податкової служби

Суб’єкти підприємницької діяльності після одержання свідоцтва про державну реєстрацію зобов’язані звернутися до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання (місцезнаходженням) для взяття на податковий облік.

Для цього фізичні особи в 5-денний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію подають до районної податкової адміністрації такі документи:

заяву за встановленою формою;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

документ, що посвідчує особу (паспорт).


Юридичні особи у 20-денний термін подають такі документи:

заяву за встановленою формою;

завірені в нотаріальному порядку копії статуту (якщо це потрібно для створюваної організаційної форми підприємства), установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

копію довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом.

якщо власниками, засновниками платника податків є юридичні особи, що перебувають на обліку в інших органах державної податкової служби – копію довідки з органу державної податкової служби за місцезнаходженням про взяття їх на облік як платників податків;

якщо ця юридична особа – нерезидент, то подається документ, що свідчить про його реєстрацію в державі місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений у країні видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі, або засвідчений в посольстві держави в Україні та легалізований в МЗС.

Усі документи подає особисто власник, засновник або уповноважена ним особа (заявник), або призначений керівник, або головний бухгалтер. Документи приймаються лише за наявності паспорта особи, яка подає документи, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера з ДРФО власників, засновників (фізичних осіб), директора та головного бухгалтера.

Термін взяття на облік суб’єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби, за наявності всіх документів, не повинен перевищувати 2 днів.

Після взяття платника податків на облік орган державної податкової служби ставить на примірнику статуту платника податків відмітку про взяття його на податковий облік за підписом відповідальної особи і видає йому довідку про взяття на облік платника податків.

Стати на облік як платник ПДВ

Суб’єкти підприємницької діяльності, що підпадають під визначення платників податку на додану вартість, зобов’язані зареєструватися як платники такого податку в органі державної податкової служби за їх місцезнаходженням (місцем проживання).

Особи, які, згідно з чинним законодавством, не є платниками податку на додану вартість, та особи, які здійснюють імпорт товарів і сплачують податок на додану вартість при ввезенні цих товарів, але не підпадають під визначення платників податку, не повинні проходити таку реєстрацію.

Для реєстрації особи як платника податку на додану вартість потрібно, щоб вона була взята на облік в органі державної податкової служби за її місцезнаходженням або місцем проживання.

Реєстрація здійснюється за заявою встановленого зразку, до якої додається платіжний документ про сплату встановленої суми за Свідоцтво.

При включенні до Реєстру платників податку на додану вартість будь-якої особи, діяльність якої підлягає оподаткуванню, їй присвоюється індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Орган державної податкової служби в 10-денний термін видає чи надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника Свідоцтво платника податку на додану вартість, яке виготовлене на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки, або письмову відмову у видачі Свідоцтва у випадку подання недостовірних даних.

Зареєструватися в Пенсійному фонді

Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні и фізичні особи зобов’язані в 10-денний термін з дня одержання Свідоцтва про державну реєстрацію зареєструватися в органах Пенсійного фонду за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) як платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Для реєстрації в органах Пенсійного фонду суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи подають:

заяву за встановленою формою;

завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

завірену копію довідки про внесення до ЄДРПОУ, присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики для юридичних осіб.

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності для реєстрації в органах Пенсійного фонду подають:

заяву за встановленою формою;

завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

завірену копію угоди про наймання на роботу фізичної особи (для платників, які використовують працю найманих працівників).

Після реєстрації суб’єктам підприємницької діяльності видаються повідомлення про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України за встановленою формою та довідка для пред’явлення в банк при відкритті рахунків.

Зареєструватися в фондах соціального страхування

Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, а також фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, зобов’язані зареєструватися як платники страхових внесків у районному або міському відділенні наступних фондів:

Фду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (центрі зайнятості);

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які не використовують найману працю, реєструються як платники страхових внесків до зазначених фондів за власним бажанням (на добровільних засадах).

Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи реєструються в зазначених фондах за місцем свого знаходження у 10-денний строк з дня отримання ними Свідоцтва про державну реєстрацію, а суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які використовують найману працю, – за місцем їх проживання у 10-денний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.

Для реєстрації до кожного з зазначених фондів подають такі документи:

заяву за встановленою формою;

завірені відповідальною особою відділення фондів копії:

свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб);

додатково до Фонду соціального страхування від нещасних випадків – копію угоди про наймання на роботу працівника (для фізичних осіб).


Після реєстрації суб’єкту підприємницької діяльності видаються:

у Фонді соціального страхування на випадок безробіття й у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – повідомлення, в яких проставляються його реєстраційні номера;

у Фонді соціального страхування від нещасних випадків – страхове свідоцтво.

Одержати дозвіл на виготовлення печаток і штампів

Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб’єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає міському або районному органу внутрішніх справ такі документи:

заяву, де вказується: кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити; уперше чи ні виготовляються печатки та штампи (при виготовленні печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення); місцезнаходження; прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані особи, відповідальної за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів, і керівника або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ;

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат