На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

Реферати > Банківська справа > Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

"Майже гроші" - це визначені високоліквідні фінансові активи, такі, як безчекові ощадні рахунки, строкові вклади і короткострокові державні цінні папери, що хоча і не функціонують безпосередньо як засіб звертання, але можуть легко і без ризику фінансових утрат переводитися в чи готівку чекові рахунки. Так, ви можете зажадати зняти готівку з безчекового ощадного рахунка в комерційному чи банку ощадному заснуванні.

Чи, в іншому випадку, ви можете зажадати перекладу фондів з безчекового ощадного рахунка на поточний рахунок. Строкові вклади, як припускає їхня назва, стають доступними вкладнику лише після закінчення терміну. Наприклад, вкладник може вилучити без сплати штрафу 90-денні чи 6-місячні внески тільки після закінчення зазначеного терміну. Хоча строкові вклади мають явно меншу ліквідність здатністю бути витраченими), чим безчекові ощадні рахунки.

Кредитні картки

Як же визначити гроші, ігноруючи кредитні картки - Visa, MasterCard, American Express експрес і т. д? Зрештою, кредитні картки - зручний засіб придбання покупок. Відповідь полягає в тому, що кредитні картки насправді не гроші, а скоріше засіб одержання короткострокової позички в комерційному чи банку іншім фінансовому заснуванні, що випустило картку.

Коли ви купуєте, допустимо, коробці касет по кредитній картці, що випустив її банк відшкодує суму магазину. А потім ви відшкодуєте цю суму банку. Ви будете платити щорічний внесок за зроблені послуги, а якщо ви волієте розплачуватися з банком на виплат, то будете вносити процентні платежі значних розмірів. Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок - кредитні картки призначені для того, щоб чи відстрочити відкласти оплату на короткий час. Ваша покупка касет насправді не завершується доти, поки ви не оплатите свій рахунок кредитних карток. Те, що кредитні картки - а в дійсності і всі інші форми кредиту - дозволяють індивідуумам і підприємствам "заощадити" використання грошей, нічого не значить. Кредитні картки дають вам можливість мати в розпорядженні менше готівки і чекових внесків для висновку угоди. Інакше кажучи, вони допомагають синхронізувати витрати і доходи, зменшуючи тим самим необхідність у збереженні наявних і чекових внесків.

Банки і їхня роль у фінансовій системі США

Кардинальні зміни за останню декаду

Останні 10 років (чи біля того) у фінансовому секторі нашої економіки відбувалися стрімкі зміни, і справедливості заради треба сказати, що фінансова система дотепер знаходиться в стані зміни. Законодавство, що раніше існувало, задоволено строго визначало задачі і види діяльності, дозволені різним фінансовим заснуванням. Наприклад, комерційні банки повинні були відкривати поточні рахунки і надавати позички підприємствам і споживачам. Функція ощадно-позичкових асоціацій зводилася до прийому ощадних вкладів і видачі цих заощаджень для іпотечного кредитування. Але тиск, що підсилився в останні роки, конкуренції, а також дерегулювання і нововведення, узяті в сукупності, розширили функції різних фінансових інститутів і розмили традиційні розходження між ними. Ми вже показали, яким винахідливим образом ощадні установи включилися в банківські операції комерційних банків, володіючи при цьому перевагою сплати відсотка вкладникам. Комерційні банки відповіли на це виділенням автоматичних рахунків трансферних послуг, що дозволили їм обійти юридична заборона на сплату відсотка на чекові рахунки. Банки й ощадні заснування вторглись так само в сферу діяльності маклерських фірм і страхових компаній. У свою чергу, нефінансові фірми, такі, як "Сіарс", поширили свою активність на банківську і фінансову область. Створювалися банківські холдинги-компанії, що дозволяють керувати декількома формально самостійними банками як єдиним цілим і, таким чином, обходити юридичні обмеження на систему банківських філій.

Прийняття DIDMCA. як найважливіший крок у банківському законодавстві

Прийнятий у 1990 р. Закон про дерегулювання депозитних заснувань і монетарний контроль (DIDMCA) спробував відбити ці реалії шляхом чи зменшення виключення багатьох історично сформованих розходжень між комерційними банками і різними ощадними заснуваннями. Варто сказати, що DІDМСА - найбільш важлива частина банківського законодавства, прийнята з часу "Великої депресії" 30-х років. Ми коротенько зупинимося на деяких конкретних положеннях цього документа, коли будемо розглядати різні компоненти Федеральної резервної системи. Для цілей дійсного аналізу особливо важливо, що DIDMCA дозволив усім депозитним заснуванням відкривати поточні рахунки. Але, надаючи ощадним заснуванням таку можливість, DIDMCA разом з тим наклав на них такі обмеження по створенню чекових внесків, які застосовувалися до комерційних банок. З огляду на ці вступні зауваження, давайте звернемося до аналізу загальної схеми нашої фінансової системи.

Централізація і регулювання в банківській системі

Незважаючи на сучасну тенденцію дерегулювання фінансової системи, ступінь централізації і державного контролю залишається значної. Централізація і регулювання мають історичні корені. Американська історія в борошнах довела, що централізація і суспільний контроль, подобаються вони чи ні, служать обов'язковими передумовами ефективності банківської системи. Приблизно до початку ХХ в. конгрес початків в усі більшому ступені усвідомлювати це. Децентралізація банківської справи через різнорідність паперових грошей, поганого грошового регулювання і грошової пропозиції, що не відповідає нестаткам економіки, незручна і вносить безладдя.

Надлишок грошей може ускладнити небезпечні інфляційні проблеми; недолік грошей може загальмувати ріст економіки, перешкоджаючи виробництву й обміну 6лаг і послуг. Сполучені Штати і дуже багато закордонних країн на гіркому досвіді переконалися, що децентралізація, нерегульована банківська система навряд чи здатні забезпечити пропозицію грошей, найбільшою мірою сприятливе добробуту економіки в цілому.

Небувала паніка 1907 р. стала останньою краплею, що переповнила чашу терпіння конгресу. Для вивчення грошових і банківських проблем і вироблення напрямку дії конгресу була утворена Національна комісія з грошей.

Рада управляючих і ФРС

Стрижнем нашої грошової і банківської системи є Рад керуючих Федеральної резервної системи. Сім членів Ради призначаються президентом зі схвалення конгресу. Їм установлюються тривалі терміни повноважень 14 років, але разом з тим кожні два роки заміняється один член Ради. Це робиться для того, щоб дати можливість Раді діяти послідовно, мати компетентних членів, бути незалежними і користатися автономією. Призначення, а не обрання складу Ради має на меті відокремити кредитно-грошову політику від політики партій.

Рада керуючих відповідає за загальний посібник і контроль за роботою грошової і банківської системи країни. Широко визнано, що голова Ради - самий впливовий керівник центрального банку у світі. Ефективність заходів Ради, що повинні відповідати суспільним інтересам і сприяти загальному економічному добробуту, досягається за допомогою определенн0й техніки керування грошовою пропозицією.

У формуванні основ банківської політики Раді керуючих допомагають два важливих органи. Один - Комітет відкритого ринку, що складає із семи членів Ради і п'яти президентів федеральних резервних банків, визначає політику Федеральної резервної системи в області закупівель і продажу державних облігацій на відкритому ринку. Ці операції являють собою найбільш важливий спосіб впливу керівних кредитно-грошових заснувань на пропозицію грошей. Іншої - Федеральна консультативна рада складається з 12 видних керівників комерційних банків, що обираються щорічно по одному від кожного з 12 федеральних резервних банків. Періодично Рад проводить зустрічі з Радою керуючих і висловлює свої розуміння про банківську політику. Однак Рада, як говорить сама його назва, чисто консультативний орган, вона не має повноважень для формування політики.

Політична незалежність ФРС

Важливо ще раз підкреслити, що Федеральна резервна система власне кажучи своєму незалежна організація. Вона не може бути скасована чи визнана недоцільної по примсі президента: конгрес теж не може змінити її роль і функції.

Тривалі терміни повноважень членів Ради мають на меті захистити й ізолювати їх від політичного тиску.

Незалежність Федеральної резервної системи продовжує бути причиною споровши. Прихильники не залежності думають, що Федеральна резервна система повинна бути обгороджена від політичного тиску, оскільки на неї покладена складна і переважно технічна задача ефективного керування пропозицією грошей. Вони затверджують, що конгресу й органам виконавчої влади політично вигідно призивати до фіскальної політики, що розширюється, (зниження податків і витрати на дотації приносять голосу виборців), а крім того, для захисту від викликаної нею інфляції необхідно мати незалежний кредитно-грошовий орган.

Супротивники незалежної Федеральної резервної системи вважають, що наявність могутнього заснування, члени якого не підкоряються безпосередньо волі народу, абсолютно недемократично. Вони затверджують, що коли незабаром відповідальність 3а економічний добробут нації в кінцевому рахунку лягає на державні органи законодавчої і виконавчої влади, те ці органи повинні мати в руках усі політичні інструменти, за допомогою яких можна впливати на економіку. Чому конгрес і адміністрація повинні відповідати за наслідки політики, що вони не контролюють цілком? Критики приводять приклади проведення Федеральною резервною системою кредитно-грошових заходів, що йшли врозріз з цілями фіскальної політики.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат