На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні фази промислового нововедення і їх характеристика

Реферати > Економіка підприємства > Основні фази промислового нововедення і їх характеристика

План

1. Поняття «нового продукту»

2.Фази виведення нового продукту на ринок

2.1. Етап генерації ідей
2.2. Добір ідей

2.3. Розробка задуму і його перевірка
2.4. Етап економічного аналізу
2.5. Розробка товару
2.6. Спробний маркетинг
2.7. Комерційна реалізація товару

1. Поняття «нового продукту»
Товар з новими властивостями, виробництво і збут якого додаються
до існуючого асортименту, звичайно називають новим продуктом. Прості
удосконалення існуючих виробів сюди не входять. Нові вироби можуть чи бути принципово новим чи продуктом комбінацією нових пристосувань, механізмів, без зміни самого продукту.

Мету процесу нововведення (іновацій) можна звести до наступного:
1) перебування нового технічного рішення задачі - створення
винаходу;
2) проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських
розробок (НІОКР);
3) налагодження серійного виробництва продукції;
4) рівнобіжна підготовка й організація збуту;
5) упровадження нового товару на ринок;
6) закріплення на нових ринках шляхом постійного удосконалювання технології, підвищення конкурентноздатності продукту.

Інноваційна діяльність складає органічну частину маркетингової діяльності фірми. Особливо це відноситься до фірм, зайнятим виробництвом наукомісткої продукції. У них спостерігається особливо тісна взаємодія служби НІОКР зі службою маркетингу.

Підрозділу НІОКР стають трансформаторами ідей і розробок, що
виходять від споживачів. Вони беруть активну участь у розробці
програм маркетингу по продукті. Між вивченням потреб і НІОКР
існує зворотний зв'язок, що дозволяє в процесі НІОКР максимально
враховувати вимоги споживачів і коректувати відповідно до них
техніко-економічні показники нового виробу з метою їхньої оптимізації.

2. Фази виведення нового продукту на ринок
У ході інноваційного процесу підприємство створює нові потенційні можливості, оцінює їх, усуває найменш привабливі, вивчає представлення споживачів про їх, розробляє продукцію, випробує її і впроваджує на ринок.

Цей тривалий процес можна розглядати, що складається з цілком
визначених етапів, на кожнім з який потрібно приймати відповідні обґрунтовані рішення. Назвемо основні етапи інноваційного процесу: — генерація ідей; — добір ідеї; — розробка задуму і його перевірка; — економічний аналіз; — розробка товару; — спробний маркетинг; — комерційна реалізація.

Розробка нового товару повинна бути чітко спланований і кожен
етап створення новинки ретельно пророблений.

Такий підхід, здавалося б, веде до збільшення термінів розробки
нововведень і до їх подорожчання. Згадаємо, однак, що самими дорогими
є завершальні етапи інноваційного процесу. При ретельному і
систематичному плануванні відсів менш перспективних ідей відбувається
раніш, більшість причин, що ведуть до невдачі на ринку, вчасно
усувається, значно заощаджуються час і засоби.
Так, за результатами спеціально виконаних досліджень,
американські промислові компанії в 1969 р. повинні були починати
працювати в середньому з 58 ідеями нових товарів, щоб одержати одну вдалу
новинку. А в 1981 р. цим же фірмам для одержання одного вдалого товару
треба було тільки 7 ідей. Таке поліпшення (і значна економія
засобів) з'явилося результатом більш ретельної розробки новинки на кожнім
етапі цієї роботи.

З усього вищесказаних не випливає, однак, що кожен етап повинний
хронологічно випливати один за іншим. Часто користаються паралельно-
послідовною організацією інноваційного процесу , що дозволяє
скоротити рівень витрат і терміни проведення робіт на 15-20 відсотків у
порівнянні з послідовною організацією. Крім того, паралельно
послідовна організація робіт повинна значно зменшити обсяг
доробок на етапі виготовлення досвідченого зразка.

Разом з тим у результаті сполучення етапів з метою скорочення
часу часто виникають, так називані, витрати помилково, що ведуть
до збільшення витрат у порівнянні з вихідним параметром реалізації
нововведень. Звідси ясно, що інноваційний менеджмент призначений також
для вибору і забезпечення оптимального сполучення часу і витрат.

2.1. Фаза генерації ідей

Розробка будь-якої інновації починається з генерації ідей —
постійного і систематичного пошуку можливостей створення нових товарів.

Цей етап — задающий в інноваційному процесі. Для успішної
діяльності на ринку підприємство повинне мати управлінський механізм,
здатний використовувати будь-як ідеї, з якого би джерела вони не
з'являлися.

Аналізуючи інформаційні потоки, що стимулювали виникнення
нововведення, і виділяючи ті з них, характер яких мав найбільше
значення для зародження ідеї нововведення, дослідники висувають гіпотези
"технологічного підштовхування" і "підтягування попитом". Відповідно до
цих гіпотез звичайно виділяють науково-технічну (технологічну) і
економічну (комерційну) інформацію: перша містить зведення про
існуючі технологічних можливостях рішення тієї чи іншої
проблеми, друга — про нестатки споживача. Переважним фактором
є "підтягування попитом". Так, за рубежем у середньому в 75 відсотках
випадків джерелом нововведень є ринкові фактори. Джерела,
орієнтовані на ринок, виявляють можливості, засновані на
обумовлених у ході спеціальних досліджень (опитування клієнтури,
групові обговорення, аналіз листів, що надходять, і скарг) бажаннях
і нестатках споживачів. Потім на задоволення цих бажань орієнтуються
наукові дослідження і конструкторські розробки, і результаті з'являються
такі товари як кулькові дезодоранти, світле пиво,
банки, що легко відкриваються, з газованими напоями.

Існуючі в даний момент науково технічні плівок і
можливості (гіпотеза "технологічного підштовхування") також
являють собою поле для "збору" ідей нововведень. Не менш важливим
джерелом ідей є фундаментальні наукові дослідження, що
спрямовані на одержання нових знань і побічно принадять до виникнення
інновацій. Найчастіше, таким чином, виникають зовсім нові товари і
технології (телевізори, відеомагнітофони, антибіотики, синтетичні
волокна, лазерна обробка металів), що породжують потім лавиноподібний
процес удосконалень і модифікацій.

Важливим джерелом інновацій може бути діяльність конкурентів.
Поява новинки на ринку найчастіше стає відправною крапкою пошуку
конкуруючого нововведення. Відзначимо також, що імітація інновацій, а
іноді і пряме запозичення ідей і розробок є хоч і неетичної,
але реальною практикою ринкового поводження підприємств.
Ще одним джерелом ідей є власні проблеми техніки і
технології підприємства. Іноді, вирішуючи незначну інженерну задачу, що
стосується нестатків підприємства, приходять до чи відкриттів винаходам, що
роблять дійсний переворот у цілій галузі.
В останні десятиліття усе більш важливими джерелами ідей стали
проблеми екології, зокрема утилізації відходів. Необхідність якось
використовувати сміття принадить до виникнення потрібних людям нововведень.

Дуже великий інтерес представляють методи пошуку ідей. В даний
час таких методів існує понад 100 і їхня кількість постійна
збільшується.

2.2. Добір ідей

Метою вихідного етапу розробки нових товарів є прагнення
виробити як можна більшу кількість ідей. Ціль наступних етапів —
скоротити ця кількість, не втративши при цьому ні одній з коштовних ідей.
Першим кроком на цьому шляху є добір ідей.

Ціль добору — якомога раніше виявити і відсіяти непридатні ідеї.
У більшості фірм США розроблені і використовуються конкретні
процедури оцінки ідей: фахівці викладають ідеї новинок на стандартних
бланках, де міститься опис товару, цільового ринку і конкурентів,
робляться грубі прикидки щодо розмірів ринку, ціни товару,
тривалості і вартості робіт зі створення новинки, вартість її
виробництва і норми прибутку. Потім ці бланки передаються на розгляд
комісії з нових товарів, ціль якої — відібрати не просто товари
гарні ринкові перспективи, що мають, а тільки ті, що підходять
даній фірмі, погодяться з її цілями, стратегічними установками і ресурсами.

Під час етапу добору необхідно визначити можливість
патентування нової продукції, а так само вирішити всі зв'язані з цим питання.
Наприклад, у процедурі розробки нової продукції, як правило, виникають
наступні питання:

чи Може пропозиція бути запатентованим? Чи запатентовані
конкуруючі товари? Коли закінчується термін дії патентів?
Чи доступні патенти конкуруючих виробів на ліцензійній основі?
Задачею інноваційного менеджменту на цьому етапі є інновація
пророблення уцілілих після добору ідей до стадій ряду альтернативних
товарних задумів (варіант ідеї, виражений значимими для споживання
поняттями), оцінки їхньої порівняльної привабливості для споживачів і
вибору кращого з задумів.

Однак, як показує світовий досвід, перевірка задуму — недорогий
інструмент визначення ентузіазму потенційних споживачів і їхнього
наміру зробити покупку, якщо зіставити його вартість з можливими
втратами.

Коли фірма "НІМСЛО" розробила в 1982 р. свою тривимірну
фотокамеру, вона думала, що споживачі захопляться тривимірними
фотознімками. Не проведена як випливає перевірка задуму тривимірної
фотокамери з'явилася причиною того, що покупці не прийняли конкретне
втілення цієї ідеї. Спочатку установлена висока ціна
фотоапарата була знижена з 265 до 100 доларів, а до 1984 р. цей товар
узагалі був знятий з ринку.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат