На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

Реферати > Економіка підприємства > Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

Підготовка продажу підприємства як цілосного майнового комплексу. Альтернативою розпродажу майна підприємства окремо є продаж підприємства як цілосного майнового комплексу. Використання цього антикризового інструмента може мати місце як в процесі санації, що проводиться з іціативи власника підприємства, так і в ході санації за ухвалою суду, яка здійснюється під контролем кредиторів, керуючого санацією та суду з урахуванням обмежень, передбачених статтею 19 Закону.

У будь-якому випадку необхідним етапом підготовчої роботи є оцінка вартості підприємства, яке є об'єктом купівлі-продажу.

На відміну від раніше розглянутих випадків оцінки у цьому разі об'єктом оціночної діяльності є вартість діючого підприємства, тобто вартість цілосного майнового комплексу як системи взаємопов'язаних майнових цінностей. Під час оцінки враховують вартість нематеріальних активів, яка не відображена в бухгалтерському обліку (бізнес-технологія, комерційні зв'язки тощо), а також перспективи подальшого розвитку підприємства, зокрема майбутні доходи та прибутки, які потенційно можуть бути отримані. При цьому беруть до уваги, що вартість підприємства в цілому більша від суми вартості окремих видів активів.

Проведення оцінки цілісного майнового комплексу підприємства в процесі санації має за мету визначення інвестиційної вартості підприємства. На відміну від ринкової вартості її розрахунок здійснюють виходячи з інтересів конкретного інвестора (або потенційно можливого інвестора) на базі індивідуальних вимог та оцінок ризику, дохідності й ліквідності об'єкта інвестування, можливостей покупців в організаціі бізнесу та ін. Має бути врахований також поточний стан підприємства - об'єкта оцінки (збитковість, від'ємний власний капітал, загроза виникнення банкрутства, необхідність термінового розрахунку з кредиторами тощо).

Підготовка реорганізаційних процедур. Програма антикризових заходів може передбачити використання специфічного інструмента - реорганізації підприємства. Як відомо, в ході санації можуть використовуватися різноманітні форми та види реорганізаційних процедур - зовнішні (злиття та приєднання) і внутрішні (поділ, виділення). У разі проведення зовнішньої реорганізації оцінка вартості підприємства необхідна для обгрунтування умов обміну акцій підприємства на акції інших суб'єктів господарювання: діючих (у випадку приєднання) та новостворених (у разі злиття). Під час проведення внутрішньої реорганізації виникає потреба в оцінці вартості окремих структурних підрозділів (або інших складових, що можуть бути виділені), яка є підставою для визначення умов трансформації акцій діючого підприємства в якції новостворених.

У ході підготовки реорганізаційних процедур, як і в попередньому випадку, об'єктом оцінки є інвестиційна вартість цілісного майнового комплексу підприємства або його частини. Проте оцінка має певну специфіку:

об'єктом оцінки є вартість не одного, а декількох підприємств - учасників реорганізаційних процедур;

оцінюється вартість ак реально діючих підприємств, так і тих, що будуть створені в ході реорганізації. Підставою для оцінки їх вартості є не фактично досягнуті результати діяльносьі, а розроблений бізнес-план, тобто оцінка носить перспективний характер;

проводячи оцінку, враховують, що її результати будуть використовуватися не для здійснення взаєморозрахунків у грошовій формі, а для обґрунтування умов обміну акцій між учасниками реорганізації. У цих умовах оцінка носить порівняльний характер.

Отже, як свідчить вищезазначене, оціночна діяльність у ході здійснення антикризового управління характеризується багатоаспектністю та специфічністю, що зумовлює потребу в розроблені методологічних засад та адекватного практичного інструментарію. Не викликає сумнівів потреба вивчення фахівцями з антикризового управління теоретико-методологічних засад оціночної діяльності шляхом обов'язкового включення курсу "оцінка бізнесу та майна" в програми їх підготовки та атестації. Підвищенню ефективності антикризового управління підприємствами сприятиме і більш активна співпраця з експертами-оцінювачами. Їх досвід дасть змогу підвищити обгрунтованість антикризових заходів та результативність їх реалізації.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат