На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сутність вартості робочої сили

Реферати > Економіка підприємства > Сутність вартості робочої сили

Витрати на оплату житлово-комунальних послуг визначаються на основі норм загальної площі житла і нормативів споживання основних видів комунальних послуг (вода, тепло, газ, каналізація, електроенергія, радіо, телефон, телеантена) на одну людину.

Визначення частки витрат прожиткового мінімуму,які використовують на придбання непродовольчих товарів,послуг (без урахування житлово-комунальних),виплату податків та інших обов'язкових платежів,ґрунтується на використанні фактичного співвідношення між цими витратами на харчування,яке складалося в базовому періоді (за матеріалами бюджетних обстежень).

Більш правомірною та науково обґрунтованою категорією є мінімальний споживчий бюджет,що забезпечує нормальне відтворення робочої сили працездатних і нормальну життєдіяльність непрацездатних громадян.

МСБ-це законодавчо встановлена в державі середньодушова місячна вартість набору продуктів харчування,непродовольчих товарів,оплати необхідних послуг,ліків,предметів побуту,в тому числі й довготривалого користування,задоволення в установлених межах культурних потреб,розрахованих на підставі науково обґрунтованих норм і нормативів з урахуванням національних особливостей. Для України розрахунок вартості такого бюджету вперше здійснювався в 1991 р. для 13 статево-вікових груп. Цей показник відображає нижню межу ціни робочої сили,що дає змогу підтримувати здоров'я і працездатність людини на нормальному рівні,котрий відповідає вимогам фізіології.

Розрахунки прожиткового мінімуму доцільно здійснювати не тільки в середньому на душу населення або на сім'ю,а й окремо для працездатних громадян, дітей до 6 років, підлітків 7-15 років, пенсіонерів. Це дає змогу диференційовано оцінювати вартість відтворення,а відтак визначити мінімально необхідні рівні доходів для різних за складом типів сімей:подружньої пари з дітьми і без дітей,одиноких працівників,неповних сімей,пенсіонерів.

В умовах кризового стану економіки та спаду виробництва в Україні введено соціальний норматив-межа малозабезпеченості,структура і розмір якої визначається законодавством. Згідно із Законом України "Про межу малозабезпеченості" межею малозабезпеченості є величина середньодушового сукупного доходу,який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні,встановленому законодавством.

Межа малозабезпеченості формується на основі норматино-статистичного методу. Цим методом визначається набір продовольчих товарів.

Вартість непродовольчих товарів і послуг та вартість утримання житла визначаються відповідно до фактичних витрат сімей з низькими доходами. Вартість непродовольчих товарів не може ставити менше п'ятнадцяти відсотків вартості продуктового набору.

Набір продовольчих товарів і послуг для визначення величини вартості межі малозабезпеченості розробляється з участю профспілок Кабінетом Міністрів України.

На життєвий рівень населення негативно впливає інфляція. Тому в умовах інфляційних процесів розбалансованості ринку товарів і послуг,порушення народногосподарських пропорцій в економіці важлива роль належить державі щодо регулювання доходів населення,тобто індексація всіх видів доходів з метою компенсації збитків населення від зростання споживчих цін.

В Україні у квітні 1997 р. було прийнято закон ,який припускає індексацію доходів населення за інфляції понад 5%. При цьому передбачається, що індексуватися будуть тільки ті суми, що не перевищують трьох величин межі малозабезпеченості.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке вартість і ціна робочої сили?

2. Які чинники впливають на зміну вартості робочої сили?

3. Що входить до вартості робочої сили?

4. У чому полягає сутність поняття "доходи населення". Із яких джерел вони формуються?

5. Що таке прожитковий мінімум. Який механізм визначення прожиткового мінімуму?

6. Охарактеризуйте мінімальний споживчий бюджет, його сутність і відмінність від бюджету прожиткового мінімуму.

Попередня глава Зміст Наступна глава

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат