На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

Реферати > Економіка підприємства > Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

Проведення переговорів — спроби узгодження цін та інших умов для подальшого акту передачі власності.

Організація товароруху — транспортування і складування товарів.

Фінансування — пошук та використання кошт для покриття витрат діяльності з доставки товарів до споживачів.

Пийняття ризику — прийняття на себе відповідальності за доведення товарів до кінцевих споживачів.

Виконання перших п’яти функцій сприяє заключенню угод, а наступних трьох — виконанню уже заключених угод.

Питання не в тому, чи потрібно ці функції виконувати—потрібно і обов’язково,-- а скоріше у тому, хто повинен їх виконувати. Всім цим функціям властиві три загальні властивості: вони поглинають дефіцитні ресурси; нерідко можуть бути виконані краще завдяки спеціалізації; можуть виконуватися і посередниками, і виробником. Якщо частину їх виконує виробник, його витрати відповідно зростають, а, значить ціни на товар повинні бути вищими. При передачі частини функцій посередникам витрати, а внаслідок, і ціни виробника нижчі. Посередники у цьому випадку повинні вилучати плату, щоб покрити свої витрати по організації робіт.

2.4. Посередницькі операції, об’єкти і суб’єкти посередницьких операцій.

Найбільш характерними посередницькими операціями в рамках перелікованих функцій являються операції по перепродажу товарів, комісійні, обмінні, консигнаційні, брокерські, агенські, лізингові, біржові, аукціонні.

Посередники здійснюють операції на ринках засобів виробництва, сировини, нерухомості, товарів, послуг, цінних паперів, інтелектуальної власності. Відповідно і об’єкти посередницької діяльності відповідають виду ринку і його особливостям. Інакше кажучи, об’єктами посередницьких операцій виступають продукція промислового призначення, товари широкого вжитку, послуги, цінні папери тощо.

Суб’єктами торговельно-посередницької діяльності являються фізичні та юридичні особи:торговці по договору, торгові агенти, комісійні фірми, консигнаційні склади, лізингові компанії, аукціонні центри, біржі та ін. Суб’єкти посередницької діяльності діляться на незалежні, частково залежні і залежні. Залежність настає в силу територіального цінового та інших обмежень посередника з боку замовника.

Основні елементи торговельного посередництва представлені в таблиці.що подана нижче. На практиці їх значно більше,причому коло посередницьких операцій розширюється. Одночасно зростає і кількість посередників — оптових і дрібнооптових фірм, консигнаційних складів брокерських контор, дистриб’юторів,

ділерів. Уже тепер вони контролюють значні території і сегменти внутрішнього ринку України.

По мірі посилення позицій торгових посередників, товаровироб-

ники,експортери ,крупні споживачі продукції все більше віддають їм перевагу в забезпеченні процесу купівлі-продажу. Але розвиток торговельно-посередницької діяльності пов’заний зі значними труднощами і складними проблемами.

Зміст торговельного посередництва

Вид операції

Об'єкт

Ступінь залежності

Характер

посередництва

посередника

взаємовідносин

Перепродаж товарів

Засоби праці, товари,сировина

Незалежний,частково незалеж-ний

Діє від свого імені і за свій рахунок

Консигнування

Товари,сировина на

Частково залежний

Від свого імені за

міжнародних ринках

рахунок консигнанта

Обмін

Продукція,сировина,

Частково залежний

Від імені і за раху-

товари

нок третьої особи

Агентськ

і

Всі види товарів та

Частково залежний

Від імені і за раху-

операції

послуг

нок третьої особи

Брокерські

Здійснює фактичні

Залежний

Від імені і за раху-

операції

дії з товаром

нок третьої особи

Лізингові операції

Обладнання,тран-

Незалежний

Від свого імені і за

спортні засоби,ма-

свій рахунок

шини,складські при-

міщення та ін.

Біржові операції

Біржові товари (біля

Незалежний

Від свого імені за

70 найменувань)

рахунок учасника

торгів

Аукціонні операції

Аукціонні товари

Незалежний

Від свого імені за

(6-7 груп)

рахунок третьої

особи

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат