На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Грошові системи

Реферати > Економічна теорія > Грошові системи

обіг металічних грошових знаків (монет)

Text Box: Система паперово-грошового обігу

характерна бюджетна емісія, яка може виступати у двох формах:

1) випуск казначейських білетів;

Text Box: Система кредитного обігу 2) покриття бюджетного дефіциту за рахунок кредитної емі­сії. Регулювання грошового обігу проводиться здійсненням заходів, спрямованих на оздоровлення фінансів та збалансування бюджету.

це випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту, органом регулювання грошового обігу є банківська система.

У другій половині ХІХ століття утвердилася система золотого монометалізму, при якій лише золото служить загальним еквівалентом.

Цей вид грошей було введено у 1816 році в Англії, у 1871-1873 роках – в Німеччині, у 1873 році – в Данії, у 1895-1897 роках – в Росії та Японії, в 1900 році – у США. Якщо на початку ХІХ століття цінове співвідношення між золотом і сріблом становило 1:16, то наприкінці століття – 1:33.

Сучасна грошова система ґрунтується на кредитно-паперових грошах. У ній має місце поєднання паперових грошей з кредитними.


3. Сучасна грошова система України.

Сучасна грошова система є результатом безготівкового процесу розвитку товарного виробництва.

Сучасна грошова система України – це грошова система ринкового зразка.

Необхідність створення грошової системи України:

розпад СРСР наприкінці 1991 року;

вихід України з “рубльової зони”;

запровадження власної грошової одинці.

Етапи процесу запровадження національної валюти в Україні.

10 січня 1992 р. введено в готівковий обіг тимчасову валюту – український карбованець (купон)4

у листопаді 1991 р. було завершено впровадження українського карбованця у безготівковий обіг;

у вересні 1996 р. в результаті проведення грошової реформи в Україні було запроваджено національну валюту – гривню.

У статті 99 Конституції України зазначено, що грошовою одиницею України є гривня. Основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності гривні.

Одне з найважливіших сьогоднішніх і перспективних завдань розбудови грошової системи України - зростання довіри до національної валюти – гривні.

Види грошових знаків, що мають законну платіжну силу в Україні.

У сучасних умовах у сфері грошового обігу України використовуються банківські білети (банкноти-гривні) і розмінна монета (копійка).

Банкноти випускають в обіг Національним банком України. Для зручності обслуговування роздрібного товаро-обороту в обіг випускаються розмінні монети, які є незамінними в торгівельних операціях, коли необхідно розплачуватися за товар дрібними частинами грошової одиниці.

Офіційний валютний курс гривні, використовуваний суб’єктами господарських операцій, встановлюється Національним банком України на підставі торгів валютними цінностями на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) за валютами, за якими здійснюються торги, за іншими – на підставі кра-курсів.

Порядок готівкового та безготівкового обігу, їх регламентацію, в тому числі організацію міжнародних розрахунків в Україні здійснює Національний банк України. НБУ суворо контролює грошовий обіг, сприяє забезпеченню стабільності національної валюти, регламентує емісію готівки, розробляє правила здійснення форм безготівкових розрахунків, способів і порядку платежів, контролює касові операції.

НБУ є установою, що здійснює грошово-кредитне і валютне регулювання. НБУ – незалежний фінансово-економічний орган, який проводить самостійну грошово-кредитну політику. Правління НБУ приймає і затверджує постанови, положення та інші нормативні акти, що регулюють грошовий обіг. НБУ координує діяльність комерційних банків України.

Грошові реформи: поняття, цілі та види.

Грошові реформи – це повна або часткова структурна перебудова державою наявної в країні грошової системи.

Головною функцією грошової реформи є стабілізація грошового обігу.


Грошові реформи у вузькому розумінні.

Грошові реформи формального типу зводяться до впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням функціональної.

Грошові реформи з деномінацією грошового обігу. Головною метою є заміна через обмін грошових купюр дійсного масштабу цін.

Грошові реформи конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу або без нього). Під час її проведення використовують диференційовану шкалу обліку старих грошей на нові.

Грошові реформи в широкому розумінні.

Вони передбачають не лише впровадження в обіг нової грошової одиниці, а й структурну перебудову діючої системи грошово-валютних і кредитних відносин. Такі реформи були характерними при здійсненні в окремих країнах переходу від біметалізму до монометалізму і далі до паперово-грошового обігу. Проведення структурної грошової реформи у широкому розумінні цього поняття передбачає також перехід від грошей адміністративно-командної економіки до грошей ринкової економіки.

Грошові реформи в широкому розумінні у зв’язку з масштабністю й різноплановістю структурних змін та інституційних перетворень є тривалими у часовому вимірі. вони проводяться, як правило, декілька років.

Особливості проведення грошової реформи в Україні.

З 2 по 16 вересня 1996 року в Україні було проведено грошову реформу з домінацією грошової одиниці. В результаті проведення грошової реформи наша держава отримала нову грошову одиницю – гривню. Внаслідок обміну українських карбованців (купонів) на гривні замінено діючий масштаб цін. У ході проведення реформи діяв єдиний порядок обміну грошових купюр. Упродовж двох тижнів старі грошові знаки було вилучено з обігу та обміняно без будь-яких обмежень у пропорції 1 000 000 : 1. Відповідно до цього було змінено ціни всіх товарів і послуг, розміри тарифів, заробітної плати, пенсій, платних зобов’язань тощо. Всі операції з перерахування у гривню залишків коштів, які знаходилися у безготівковому обігу було проведено в перший же день реформи.

Грошова реформа в Україні базувалася на принципах повної прозорості і неконфіскаційності.

У майбутньому внаслідок зростання рівня інфляції і збільшення обсягів грошової емісії важливо не допустити падіння купівельної спроможності та дестабілізації гривні. У кризовій економіці виконання цього складного завдання невіддільне від одночасного здійснення дійових стабілізаційних заходів: збалансування державного бюджету, приватизація, ліберизація цін, перехід до повноцінної дворівневої банківської системи тощо.


Контрольні питання

У чому суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі?

Які основні типи грошових систем Ви знаєте?

Які особливості процесу запровадження національної валюти України?

Які типи класифікації грошових систем Ви знаєте?

Розкрийте та дайте характеристику основних елементів грошової системи України.

У чому полягає зміст і функції грошових реформ?

На яких принципах базувалась грошова реформа в Україні?

Особливості проведення грошової реформи в Україні у 1996 року.

Які існують різновиди грошових реформ у вузькому розумінні?

Які недоліки і переваги реформ паралельного типу?

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат