На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

Реферати > Банківська справа > Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

Для узагальнення даних бухгалтерського обліку і визначення стану виконання бюджету фінансові органи на основі одержаних місячних, квартальних, піврічних, річних звітів розпорядників коштів та даних податкових адміністрацій і інших фінорганів складають звіти про виконання бюджету: місячні, квартальні, піврічні, річні.

Фінансування видатків із бюджету провадиться по річному з щоквартальною і помісячною ( з 1997 року) розбивкою розпису бюджету по доходах та видатках у рамках бюджетних призначень в міру виконання кошторисів видатків.

Суми коштів, затверджені в бюджеті по окремих заходах, - це бюджетні асигнування . Вони визначають граничну суму коштів, яка може бути використана на проведення заходів, передбачених бюджетом чи кошторисом видатків.

2. Касове виконання Державного бюджету установами банку.

Касове виконання Державного бюджету , державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного) , згідно Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку від 21 січня 1998 року №68 “ Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України”, провадиться через установи Національного банку, Державного експортно- імпортного банку, Акціонерно-комерційного агропромислового банку “Україна”, Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк”, Українського акціонерного промислово-інвестиційного банку “Промінвестбанк”, Державного спецілізованого комерційного ощадного банку, Акціонерного поштово-пенсійного банку “Аваль” відповідно до угод, укладених Головним управлінням Державного Казначейства з банками.

Ці установи банків виконують увесь комплекс операцій за доходами і видатками Державного бюджету.

Звернення про доповнення переліку банків, через які здійснюється касове виконання Державного бюджету України , розглядаються Кабінетом міністрів України і Національним банком України лише протягом грудня кожного року. Згідно Постанови “ Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України”, Міністерство фінансів за погодженням з Національним банком для виконання окремих державних програм та проектів може залучати інші комерційні банки на тендерних умовах.

Установи названих комерційних банків відкривають відповідним органам Державного Казначейства рахунки для обліку доходів Державного бюджету на балансовому рахунку № 2510 “ Кошти Державного бюджету “ за кодами бюджетної кваліфікації і символами щомісячного звіту, схеми звіту по виконанню Державного бюджету України (додаток 6). Виписки із зазначених реєстрів подаються Державному Казначейству з додатком копій платіжних документів, завірених банком.

Для забезпечення правильності зарахування надходжень бюджету згідно з бюджетною класифікацією органи державного Казначейства разом з податковими адміністраціями за місяць до настання нового року подають відповідним установам комерційеих банків списки платників по кожному районові, місті із зазначенням виду платежу, а також списки підрозділів бюджетної класифікації доходів, символів звітності Національного банку та номерів рахунків, на які повинні зараховуватися платежі.

Платники платежів, зборів та інших обов’язкових платежів незалежно від форм власності здійснюють розрахунки безпосередньо з державним та місцевими бюджетами.

При прийомі розрахункових документів на сплату податків та інших платежів до бюджету установи банків перевіряють наявність у платіжних документах підрозділів бюджетної класифікації та номерів банківських рахунків. При їх відсутності такі документи до виконання банками не приймаються, а відповідальність лягає на платника.

Для забезпечення контролю за надходженнями доходів Державного бюджету, за своєчасним їх перерахуванням Міністерству фінансів України та за достовірністю звітів щодо касового виконання Державного бюджету, на рахунок № 3510 “ Кошти Державного бюджету”, відкритому в ОПЕРУ НБУ в установах комерційних банків відкриваються окремі, особливі активно-пасивні рахунки на балансовому рахунку №2511 – “ Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету”, на якому відображається сума щоденних перерахувань. Установи банків щоденно, до 10 години ранку повинні перерахувати по електронній пошті до регіональних управлінь НБУ всю суму доходів що надійшли на доходні рахунки.

Суми доходів, що надійшли на рахунки № 2510, перераховуються комерційними банками з рахунку № 2511 регіональним управлінням НБУ на транзитні балансові рахунки № 3510.

Регіональні управління НБУ також щоденно, до 16 годин, перераховують отриманні від комерційних банків кошти по доходах бюджету, які надійшли на рахунки № 3510, перераховують з рахунків № 3511 операційному управлінню НБУ на рахунки № 3510.

Перерахування надходжень до бюджету провадиться у цілих гривнях.

У звітних балансах установи комерційних банків показують дані по рахунку № 2510 в розгорнутому вигляді.

Для обліку коштів Державного бюджету, які надходять від комерційних банків, в управліннях НБУ відкриваються транзитні рахунки на балансовому рахунку № 3510 “ Кошти Державного бюджету України “ в кількості 4 рахунків .Рахунки відкриваються для кожного комерційного банку з виведенням наростаючих підсумків кредитних оборотів, що використовуються для звірки повноти перерахування доходів із щомісячними балансами комерційних банків із звітністю за бюджетом.

Види рахунків:

рахунок для зарахування надходжень по символах: 56 “ Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення”, 159 “ Надходження коштів від приватизації (продажу) об’єктів незавершеного будівництва”, 256 “ Реструктурована сума заборгованості збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соцзахисту населення”.

Рахунок для зарахування надходжень в рахунок повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю сільпгоспродукції за держзамовленням 1994-1997 років, яка обліковується за символами банку 17, 18, 19, 88, 94, 98.

Рахунок для зарахування надходжень державних і галузевих позабюджетних фондів та інших цільових коштів, які обліковуються за символами 030, 040, 041, 052, 068, 093, 300, 301, 401, 520, 521.

Рахунок для зарахування інших надходжень до Державного бюджету ( без символів 56, 159, 256, 17, 18, 19, 88, 94, 98, 030, 040, 041, 052, 054, 068, 093, 300, 301, 401, 520, 521).

На доходних рахунках обліковуються всі суми, що надійшли протягом року наростаючим підсумком для звірки повноти перерахування доходів з балансами комерційних банків і звітністю по доходам Державного бюджету.

Операційне управління НБУ щоденно видає Головному управлінню Державного казначейства виписки із Централізованого рахунку № 3510 “ Кошти Державного бюджету України” з доданням копій меморальних ордерів, одержаних від регіональних управлінь. Регіональні управління НБУ забезпечують повне зарахування коштів в день їх надходження. Неперерахування доходів на централізований рахунок Головного управління Державного казначейства України не допускається.

З метою забезпечення контролю за своєчасним і повним перерахуванням доходів державного бюджету в управлінні Національного банку реєструється дати і номери повідомлень (авізо), що надійшли з комерційних банків, у зведених картках ф. 0407807, які ведуться в розрізі філій комерційних банків. У разі неодержання повідомлення з номером філії комерційного банку, в день надходження наступного повідомлення надсилається телеграфний запит.

За розсудом головного бухгалтера Управління Національного банку може встановлюватись інший порядок контролю за своєчасним і правильним перерахуванням доходів, в тому числі з використанням комп’ютерної техніки.

Управління Національного банку щоденно телеграфно перераховують залишки транзитних рахунків на рахунок Міністерству фінансів України № 3510 в Операційне управління Національного банку. Перерахування цих залишків рахунків здійснюється на підставі зведених меморальних ордерів або програмним шляхом на комп’ютерах.

Операційне управлення Національного банку щоденно видає

Міністерству фінансів України виписки із Централізованого рахунку № 3510 “ Кошти Державного бюджету України “ з доданням меморальних ордерів або копій телеграфних повідомлень, одержаних від регіональних управлінь Національного банку.

Регіональні управління Національного банку забезпечують повне зарахування коштів по телеграфних авізо в день їх надходження і перерахування залишків транзитних рахунків в Операційне управління Національного банку. Залишки транзитних рахунків та непроведені за відповідними рахунками авізо на перерахування доходів на централізований рахунок Міністерства фінансів України на завітні дати в управліннях НБУ не допускається.

У зведеному балансі НБУ рахунок № 2510 показується у розгорнутому вигляді. Там відображаються суми фактичних доходів Державного бюджету, зараховані на централізований рахунок Міністерства фінансів України № 3510 та не перераховані залишки коштів, що надійшли в останній день звітного періоду на балансовий рахунок № 3510 в комерційних банках.

Міністерство фінансів України здійснює фінансування видатків з Державного бюджету через Державне Казначейство, яке перебуває у його підпорядкуванні ( далі – Міністерство фінансів ), в межах асигнувань, передбачених у бюджеті відповідним міністерствам, відомствам, організаціям та установам, і залишку невикористаних коштів за централізованим рахунком Мінфіну, для чого відкривається в Операційному управлінні Національного банку України на балансовому рахунку № 3513 “Кошти Державного казначейства України” централізований рахунок за видатками Державного бюджету.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат