На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

Реферати > Банківська справа > Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

Установами комерційних банків, упроваджені виконувати операції по касовому виконанню бюджету, складають щомісячні та річні звіти по доходах Державного бюджету України за підрозділами бюджетної класифікації і подають їх регіональним управлінням Національного банку України другого робочого дня наступного місяця.

Національний банк щомісячні звіти про доходи Державного бюджету за підрозділами бюджетної класифікації подає МІністерству фінансів 8 числа наступного місяця, а річний звіт – за домовленістю з ним.

У щомісячних звітах про касове виконання Державного бюджету відображаються залишки пасивних рахунків за доходами, відкритих у комерційних банках і управлінні Національного банку.

Загальна сума доходів у щомісячному звіті повинна дорівнювати залишкові балансового рахунку № 2510 у зведеному балансі Національного банку.

У додатках 1,2 додається щоденна форма № 412Д-К (щоденна), затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 1997 р. № 436 та інструкція до форм №№ 412Д-К, 412-К "“Доходи Державного бюджету України. Форма надається електронною поштою: філіями комерційних банків – регіональним управлінням НБУ до 10 години наступного дня; регіональними управліннями НБУ – Управлінню платіжних систем та касового виконання Держбюджету НБУ через Центральну розрахункову палату до 16 години наступного дня.

У формі відображається виконання Державного бюджету України наростаючим підсумком, починаючи з початку року, за підрозділами класифікації доходів і видатків Державного бюджету України ( розділами, параграфами, символами) і за групами за балансовими рахунками № 2510 “ Кошти Державного бюджету України” та № 2500 “ Кошти бюджетів України до розподілу”.

У першій групі звітності відображаються доходи Державного бюджету за балансовим рахунком № 2510, до яких відносяться:

Податок на додану вартість – розділ 3, параграфи 2-3, символи – 3, 85, 86;

Акцизний збір – розділ 4, символи 1, 08, 14, 15, 2;

Надходження дивідендів від суб’єктів підприємницької діяльності, які створені за участю державних підприємств і організацій – розділ 6, параграфи 1-2, символи20, 5;

Доходи від зовнішньоекономічної діяльності – розділ 8, параграфи 1-5, 9, 11-14, символи 42, 43, 11, 60, 96, 28, 80, 10;

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів – розділ 10, символ 27;

Державне мито – розділ 11, параграфи 1-3, символи 57,55,46;

Збори і різні неподаткові доходи – розділ 12, параграфи 1-13, 15-20, 22-27, 30-33, 47, 51, 54-57, 60-63, 65, символи 39, 16, 66, 69, 07, 6, 25, 21, 64, 62, 67, 65, 63, 4, 49, 29, 81, 77, 50, 84, 34, 97, 72, 73, 74, 79, 78;

Плата за спеціальне використання водних ресурсів – розділ 13, параграфи 1-2,4 символи 58, 32, 76;

Надходження амортизаційних відрахувань для мобілізації коштів по фінансуванню структурної перебудови економіки – розділ 15, символ 22;

Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин – розділ 16, параграф 1, символ 53;

Рентна плата – розділ 17, символ 47;

Надходження від переоцінки залишків товарів – розділ 19, параграфи 1-2, символи 38, 31;

Надходження сум від перевищення Фонду споживання – розділ 20, символ 71;

Плата за транзит природного газу через територію України – розділ 21, символ 48;

Надходження сум різниці в ціні на газ – розділ 22, символ 13;

Надходження коштів від приватизації державного майна – розділ 23, символ 23;

Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками – розділ 25, символ 24;

Відрахування на геологорозвідувальні роботи – розділ 27, символ 30;

Надходження від реалізації грошово – речових лотерей – розділ 31, символ 75;

Надходження від реалізації облігацій внутрішньої державної позики – розділ 33, параграфи 1-3, 5-6, символи 33, 45, 82;

Плата за землю – розділ 37, параграфи 1-4, символ 37;

повернення бюджетних позичок – розділ 38, параграфи 1-3, 5-8, 9, символи 17, 18, 19, 12, 88, 94, 98, 99;

залучені кредити банку – розділ 40, символ 26;

збори до Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення – розділ 51, символ 56;

надходження до:

Фонду розвитку паливно – енергетичного комплексу – розділ 45, параграфи 1-3, символи 35, 36, 87;

Державного цільового фонду розвитку промисловості – розділ 49, символ 89;

Державного інноваційного фонду України – розділ 52, параграфи 1-2, символи 52, 93;

Державного фонду сприяння зайнятості населення – розділ 53, символ 40;

Інших позабюджетних фондів – розділ 58, параграфи 1-7, символи 41, 44, 51, 52, 54, 68, 62, 70;

Залишки бюджетних коштів на початок року, спрямовані на покриття видатків – розділ 59, символ 92;

Надходження цільових коштів – розділ 60, символ 83;

Надходження лишків доходів з нижче стоячих бюджетів – розділ 61, символ 95;

Невиявлені надходження – розділ 65, символ 91.

У другій групі відображаються доходи за балансовим рахунком № 2500, до яких відносяться:

Податок на прибуток підприємств і організацій – розділ 2, параграфи 1-4, 8, 10-13, 15-16, 20, символи 2, 4, 15, 5, 48, 6, 7, 8, 9, 10;

Податок на додану вартість – розділ 3, символ 27;

Акцизний збір – розділ 4, параграфи 1-9, 11-13, 15, символи 29, 32, 33, 34, 40, 41, 44, 51, 52, 54, 18, 19, 35;

Прибутковий податок з громадян – розділ 7, символ 56.

У третій і четвертій групах подається розшифровка надходжень до галузевих інноваційних фондів та галузевих фондів охорони праці у розрізі міністерств і відомств.

Анологічно підсумок даних по цих групах дорівнює основним надходженням до галузевих інноваційних фондів ( група 1, символ 93) та галузевих фондів охорони праці ( група 1, символ 68).

У додатках 3 , 4, 5 додається :

місячний звіт по касовому виконанню Державного бюджету області на 1 квітня 1999 р.

щоденний звіт по касовому виконанню Державного бюджету області на 1 квітня 1999 р.

дані про надходження коштів до Державного бюджету на 1 квітня 1999 р.


3. Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету

Однією з дуже складних сфер в галузі виконання бюджету є касове його виконання. Розвиток касового виконання Державного бюджету України з 1992 року по 1999 р.р. пройшов кілька етапів:

Перший етап – це перехід до фінансування в межах наявних коштів на рахунках Державного бюджету ( з 1 липня 1993 р.).

Другий етап – це поступовий перехід від банківської системи касового виконання Державного бюджету до казначейської ( з листопада 1995 р. – моменту утворення органів Державного казначейства – до 1 квітня 1997 р.).

Третій етап – це запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету по видатках ( з 1 квітня 1997 р.).

Перехід до казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні здійснений з метою посилення контролю за виконанням Державного бюджету та вдосконалення управління наявними коштами бюджету.

В процесі дослідження становлення казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні були розроблені схеми документообороту і руху бюджетних потоків, які дозволили визначити вузькі місця і сформулювати рекомендації щодо їх усунення. При фінансуванні через теріторіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою вузьким місцем є встановлення доцільності та ефективності витрат шляхом перевірки первинних документів. Введення в штат працівників органівказначейства спеціальних експериментів і забезпечення спеціальною апаратурою дозволить чітко і швидко встановлювати достовірність представлених документів з метою здійснення дійового попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів.

На сьогоднішній день в Україні фінансування з Державного бюджету здійснюється через територіальні органи Державного казначейства, як шляхом оплати рахунків та видачі готівкою, так і за відомчою структурою. Це свідчить про те, шо в Україні діє змішана система касового виконання Державного бюджету. До елементів банківської системи відносимо: відкриті рахунки органам Державного казначейства та розпорядникам коштів в банківських установах, до елементів казначейської системи – наявність органів Державного казначейства та відкриття в них реєстраційних рахунків розпорядникам коштів.

Щодо виконання доходної частини Державного бюджету, то хоч інформація про доходи, що надійшли на рахунок органів казначейства і надходить органам казначейства трьох ступенів, де ведеться їх облік, розподілення доходів здійснює тільки Головне управління Державного казначейства. Перехід від фінансування за відомчою підпорядкованістю до фінансування через територіальні органи Державного казначейства, а також розподілення одержаних доходів на рівні територіальних управлінь і відділів органів казначейства позитивно вплине на організацію бюджетного фінансування та здійснення контролю за цим.

3.1. Функції установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за видатками

Установи банків здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів згідно з чинними актами законодавства України і нормативними документами Національного банку України.

При казначейській формі виконання державного бюджету розпорядники бюджетних коштів закривають рахунки, відкриті за балансовими рахунками № 120 “ Поточні бюджетні рахунки установ і організацій, що утримаються з Державного бюджету України” та № 181 “ Фінансування капітальних вкладень за рахунок Державного бюджету “.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат