На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Пропозиція


План.

1. Що стоїть за кривою пропозиції?

При дослідженні сил, що діють на пропозицію, фундаментальною основою, яка дає змогу зрозуміти поведінку виробників щодо пропозиції, є те, що фірми виготовляють товари для прибутку, але не для власного задоволення чи з доброчинності. Наприк­лад, фермер поставлятиме більше кукурудзи за вищими цінами, бо одержить більші прибутки; навпаки, коли ціни на кукурудзу впадуть нижче від витрат виробництва, як сталося в середині 80-х років, фермери вирощуватимуть інші культури чи навіть продадуть ферми.

Ключовим елементом, що лежить в основі прийняття рішень з пропозиції, є витрати виробництва. Якщо затрати на виготовлення окремого товару нижчі рин­кових цін, то виробникові буде вигідно поставляти на ринок такий товар у великих кількостях. Коли ж витрати виробництва високі порівняно з ціною, то виробники виготовлятимуть незначну кількість цього товару або просто припинять його вироб­ництво.

До сил, що впливають на витрати виробництва, належать технологія та ціни факторів виробництва. Технічний прогрес, звичайно, впливає на витрати. Краща комп'ютерна програма для сівозмін, генетичне підібране насіння та нові крапельні зрошувальні системи — все це зменшить витрати виробництва фермера і збільшить його пропозицію.

Водночас, якщо технологія не змінилась, а змінились ціни на фактори виробництва, то витрати виробництва можуть змінитися, так само і пропозиція. Наприклад, коли в 1990 р. зросли ціни на нафту, то збільшилися витрати виробництва і зменшилася пропозиція бензину і дизельного палива.

Інший важливий фактор, що впливає на пропозицію, — це ціни споріднених товарів, зокрема товарів, які можуть легко замінити один одного у виробничому процесі. Коли підвищується ціна на один товар-замінник, то пропозиція іншого замінника зменшується. Наприклад, фермери можуть вирощувати пшеницю так само, як і кукурудзу; рафінуванням нафти можна виробляти дизельне пальне так само, як і бензин. Для кожної з цих пар товарів, коли ціна на один з них (наприклад, на дизельне паливо) зросте, пропозиція іншого (наприклад, бензину) зменшиться.

Наступним визначником пропозиції є організація ринку. Зменшення мит і квот на імпортні товари відкриє ринок іноземним виробникам і сприятиме збільшенню про­позиції. Якщо ринок стає монополізованим, ціни за будь-якого обсягу виробництва зростатимуть. У цілому ринок з досконалою конкуренцією вироблятиме максимально можливий обсяг виробництва за кожного рівня цін.

Нарешті, на пропозицію впливають і специфічні фактори. Погода чинить значний вплив на сільськогосподарське виробництво і виробництво лиж. Комп'ютерна промисловість відзначається сильними інноваціями, що веде до постійної появи нових товарів. У таких галузях, як залізничний транспорт та телеко­мунікації, прийняття рішень щодо пропозиції виведено з-під дії сил конкуренції. А сподівання щодо майбутніх цін часто суттєво позначається на рішеннях щодо пропо­зиції.

Фактори,що визначають пропозицію визначають пропозицію

Як приклад взято автомобіль

1. Власна ціна товару

Вища власна ціна товару збільшує обсяг виробництва товару, а величина пропозиції зростає

2. Технологія

У комп'ютеризованому виробництві зменшуються витрати виробницт­ва і пропозиція зростає

3.Ціни на фактори виробництва

Зниження заробітної плати робітників автомобільної промисловості зменшує витрати виробництва і збільшує пропозицію

4. Ціни споріднених товарів

Якщо ціни на автобуси та вантажні автомобілі падають, пропозиція легкових автомобілів зростає

5. Організація ринку

Скасування квот на ввезення японських автомобілів збільшує пропо­зицію

6. Спеціальні фактори

Якщо уряд знижує нормативи по контролю за забрудненням навко­лишнього середовища, пропозиція автомобілів може збільшитися

Таблиця. Пропозиція визначається ціною, витратами виробництва та іншими факторами.

Зміни в пропозиції. Кожен дослідник ринків знає, що фірми постійно змінюють свої товари і послуги. Що лежить в основі змін поведінки в пропозиції? Пропозиція змінюється, коли змінюється будь-який фактор, крім власної ціни товару. Щодо кривої пропозиції говорять, що пропозиція зростає чи зменшується, коли величина пропозиції збільшується (чи зменшується) за кожної ринкової ціни.

Коли ціна на автомобілі змінюється, то виробники змінюють обсяг виробництва і величину пропозиції, але крива пропозиції не переміщується. Навпаки, коли інші фактори впливають на зміну пропозиції, то змінюється пропозиція, а крива пропо­зиції переміщується.

Переміщення пропозиції

Графік 1. Збільшення пропозиції автомобілів.

Коли витрати виробництва падають або зростає іноземна конкуренція, пропозиція автомобілів зростає. За кожної ціни ви­робники постачатимуть більше автомобілів і крива пропозиції, отже, переміститься праворуч. (Що станеться з кривою пропо­зиції, коли заробітна плата в автомобільній промисловості різко зросте?)

Зміни у пропозиції можна показати на прикладі ринку автомобілів. Пропозиція збільшиться, якщо запроваджене фондозберігаюче комп'ютерне устаткування змен­шить затрати праці на виробництво автомобілів, якщо робітникам автомобільної галузі урізано заробітну плату, якщо японським виробникам автомобілів дозволили експортувати більше машин в США або якщо уряд зменшує регулятивні вимоги щодо даної галузі. Кожен з цих факторів призведе до зростання пропозиції авто­мобілів в США за кожної ціни. Графік 1показує збільшення пропозиції авто­мобілів.

Щоб перевірити своє розуміння переміщення пропозиції, подумайте над такими запитаннями. Що станеться з кривою пропозиції кукурудзи на графіку 1, коли сприятлива погода забезпечить небувалий врожай? Як вплинуть морози у Флориді на пропозицію мандаринового соку? Що сталося зі світовою пропозицією нафти, коли внаслідок розвалу СРСР зменшилося виробництво нафти?

2. Вплив на рівновагу змін у пропозиції та попиті

Аналіз апарату попиту і пропозиції може сказати більше, ніж просто повідомити про рівноважні ціну та кількість. Його також можна застосувати, щоб прогнозувати впливи змін в економічних умовах на ціну і кількість.

Грегорі Кінг, англійський письменник XVII ст., звернув увагу на те, що ціни на продукти харчування зростали, коли урожай був поганий. Коли цих продуктів було достатньо, то фермерам пропонували нижчі ціни за урожай. Пояснімо цю ситуацію, використовуючи пропозицію і попит на кукурудзу.

Через несприятливу для врожаю погоду зменшилась кількість кукурудзи, яку фермери поставляли за кожної ринкової ціни; таким чином, це перемістило криву пропозиції ліворуч. Це показано на графіку 1, де крива пропозиції на куку­рудзу перемістилась з SS до S'S'. Навпаки, крива попиту не перемістилася; люди мають однаковий попит на продовольчі товари і за хорошого, і за поганого врожаю.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат