На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Структура та інфраструктура ринку

Реферати > Економічна теорія > Структура та інфраструктура ринку

2.Ринкова інфраструктура.

Надзвичайно важливим і складним структурним утворенням рин­кової економіки є ринкова інфраструктура. Вона містить такі еле­менти: аукціони, торгово-промислові палати, торгові доми, ярмарки, маркетинг, біржі, брокерські, страхові, аудиторські фірми, холдин­гові компанії та ін.(Табл 1)

Аукціони — форма продажу у визначений час і у визначеному місці товарів, попередньо виставлених для ознайомлення. На аук­ціонах реалізують певні види товарів, які, як правило, користують­ся підвищеним попитом. Наприклад, головними центрами аукціон­ної торгівлі хутром є Нью-Йорк, Монреаль, Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Санкт-Петербург, Москва. Особливістю аукціонів є обмежена відповідальність продавця за якість пропонованих то­варів.

Отже, аукціон — це продаж реальних товарів на основі конкур­су покупців. Міжнародні аукціони — переважно комерційні орга­нізації, які мають приміщення, необхідне обладнання та кваліфіковані кадри. Аукціони організують також спеціалізовані брокерські фірми, які перепродують товари своїх клієнтів за комісійну вина­городу.

Торгово-промислові палати — це комерційні організації, голов­ним завданням яких є сприяння розвитку економічних і торговель­них зв'язків з партнерами зарубіжних країн. Вони є юридичними особами, які діють на

Таблиця 1

Основні елементи інфраструктури ринку

[ “Основи ринкової економіки”,Бобров В.Я,ст. 41 ]

Ринок капіталів

Ринок засобів виробни-

цтва і предметів споживання

Ринок робочої сили

Фондова біржа

Товарна біржа

Біржа праці (служба зай-

нятості)

Валютна біржа

Торговельні дома

Центри підготовки кадрів

Страхові компанії

Торговельно-посере-

дницькі фірми

Фонд зайнятості

Аудиторські компанії

Комерційні центри і ком-

панії

Комерційні центри підго-

товки,перепідготовки і

працевлаштування

Брокерські компанії

Лізингові компанії

Державний фонд сприян-

ня підприємництву

Комерційні банки

Державні резервні і стра-

хові фонди

Пенсійний фонд

Державний страховий

нагляд

Державна інспекція по

контролю за цінами і

стандартами

Фонди милосердя

Державна податкова

інспекція

Антимонопольний комі-

тет

Державна інспекція по

контролю за цінними

паперами

Фонд державного майна

Інвестиційний фонд регіо-

нального регулювання

Фонд науково-технічних

програм

Стабілізаційний фонд

Інноваційні фонди

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат