На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування роздрібної ціни на ПММ

Реферати > Економічна теорія > Формування роздрібної ціни на ПММ

База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів.

Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі.

з/п

Показники

Сума, грн.

1

Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ

1,00

2

Торгова націнка

0,20

3

7 %-вий збір від продажу ПММ (1,00 + 0,20) х 7 : 100

0,08

4

ПДВ (1,00 + 0,20 + 0,081_х 20 : 100

0,26

5

Роздрібна ціна одиниці палива

1,54

Порядок приймання - передачі зміни на АЗС і складання змінного звіту

В процесі господарської діяльності на АЗС здійснюється оперативний кількісний контроль, результати якого використовуються для ведення обліку, звірки кількості отриманих і відпущених нафтопродуктів. Матеріально відповідальні особи АЗС ведуть кількісно-сумовий облік руху нафтопродуктів за видами і марками нафтопродуктів в змінному звіті. Один примірник змінного звіту з доданими до нього товарно-транспортними накладними, готівкою, що надійшла за зміну, здається до бухгалтерії, а другий залишається на АЗС. У випадку роботи у вихідні та святкові дні дозволена передача змінних звітів до бухгалтерії в перший робочий день після вихідних і святкових днів. При прийманні-передачі зміни оператори АЗС разом:

• визначають залишки нафтопродуктів на кінець зміни: на підставі залишків на початок зміни, надходжень нафтопродуктів за зміну і кількості відпущених за зміну нафтопродуктів відповідно свідченням накопичувальних лічильників всіх паливороздавальних колонок (фактичний залишок);

• вимірюють загальний рівень нафтопродуктів і рівень підтоварної води в кожному резервуарі;

• визначають за результатами вимірів об'єм нафтопродуктів в резервуарах АЗС (книжний залишок);

• роздруковують на ЕККА фіскальний звітний чек і визначають суму виручки за зміну;

• передають по зміні залишок готівки;

• перевіряють за допомогою контрольних вимірників фактичного відхилення роботи кожної паливороздавальної колонки.

При розбіжностях фактичної кількості нафтопродуктів в резервуарі в межах відносного відхилення виміру ± 0,8 % по ДЕВ 266976 зміна передається і приймається. У випадку перевищення відносного відхилення величини ± 0,8 % керівництво АЗС повинно прийняти заходи до проведення позачергової перевірки засобів вимірювання АЗС територіальним органом Держстандарту.

Після закінчення кожної зміни оператором АЗС складається в двох примірниках змінний звіт, з яких один примірник з доданими ТТН і готівкою, що надійшли за зміну, здається в бухгалтерію, а другий - залишається на АЗС.

Бухгалтерія підприємства, при прийманні змінних звітів з доданими до них первинними документами, перевіряє правильність перенесення показників лічильників паливороздавальних колонок, звіти ЕККА і надходження готівки. На підставі вже перевірених змінних звітів і первинних документів складаються місячні накопичувальні відомості, в якій відображаються наступні показники:

• кількість завезених на АЗС нафтопродуктів за видами, марками, сортами і цінами;

• покупна і продажна вартість завезених нафтопродуктів, в т.ч. від загальної вартості завезених нафтопродуктів, їх кількістю за продажною вартістю, окремим рядком сума дорожнього збору;

• кількість і вартість реалізованих споживачам нафтопродуктів за наявністю, в т. ч. окремим рядком сума ПДВ і дорожній збір;

• результати інвентаризації нафтопродуктів і наявність.

Бухгалтерський облік нафтопродуктів

Облік паливо-мастильних матеріалів на підприємствах нафтопродуктозабезпечення ведеться по в натурі (за. кількістю, вагою, мірою) здійснюється безпосередньо МВО, а бухгалтерія підприємства веде їх кількісно-сумовий облік.

При цьому методі МВО АЗС ведуть кількісно-сумовий облік руху нафтопродуктів за видами і марками нафтопродуктів в змінному звіті.

Синтетичний облік руху нафтопродуктів на АЗС відображається на рахунку 28 "Товари".

Підприємства, що здійснюють торгівлю нафтопродуктами, для їх обліку використовують рахунки 281 "Товари на складі" (при здійсненні оптової торгівлі) і 282 "Товари в торгівлі" (при здійсненні роздрібної торгівлі). По дебету цих рахунків відображаються збільшення в результаті покупки нафтопродуктів, оприбуткування їх лишків, виявлених за результатами інвентаризації, безкоштовно отриманих нафтопродуктів в результаті здійснення бартерних операцій, вартості списаних в результаті природного убутку і вартості втрат нафтопродуктів понад встановлених норм природного убутку.

Аналітичний облік ведеться за кожним найменуванням, маркою і сортом палива. Розрахунки з покупцями відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", окремо по кожному клієнту.

Бухгалтерський облік руху нафтопродуктів здійснюється у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси". Склад первісної вартості нафтопродуктів залежить від способу їх придбання (отримання).

Розглянемо на прикладі схему бухгалтерських проводок, пов'язаних з реалізацією АЗС нафтопродуктів.

Приклад 20

Підприємством роздрібної торгівлі "Марія" закуплено бензин для подальшої реалізації вартістю - 12000 грн., в т.ч. ПДВ - 2000 грн.

Нараховано торгову надбавку (ПДВ і торгова націнка) на суму 2600 грн. Бензин реалізовано на суму 12600 грн., в т.ч. ПДВ - 2100 грн. Форма розрахунку:

- за готівку - 8820 грн., в т.ч. ПДВ - 1470 грн.;

-' за безготівковий рахунок - 3780 грн., в т.ч. ПДВ - 630 грн.

on.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки Дт Km

Сума, грн.

1

Проведено попередню оплату за бензин

631

311

12000

2

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

644

2000

3

Оприбутковано раніше оплачений бензин

282

631

10000

4

Нараховано ПДВ, який відноситься до вартості бензину, що надійшов

644

631

2000

5

Нараховано торгову надбавку (з врахуванням ПДВ)

282

285

2600

6

Реалізовано бензин за готівку

301

702

8820

7

Відображено податкові зобов'язання, які відносяться до вартості оплаченого бензину

702 702

641 791

1470 7350

8

Списано облікову вартість реалізованого бензину

902

282

7000

9

Списано за розрахунком суму торгової надбавки

285

282

1820

10

Списано собівартість реалізованого бензину

791

902

7000

11

Реалізовано бензин за безготівковий розрахунок

311

361

3780

12

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

643

641

630

13

Передано бензин покупцю за заправочною відомістю

361

702

3780

14

Відображено ПДВ, який відноситься До вартості переданого бензину

702

643

630

15

Списано облікову вартість реалізованого бензину

902

282

3000

16

Списано по розрахунку суму торгової надбавки

285

282

780

17:

Списано собівартість реалізованого бензину

791

902

3000

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат