На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

Реферати > Економічні теми > Економічна статистика для студентів всіх спеціальностей

Завдання контрольної роботи складається із 5 практичних завдань, які охоплюють теоретичний матеріал по таких темах: “Статистика населення”, “Статистика робочої сили”, “Статистика робочого часу”, “Статистика валового суспільного продукту”, “Статистика собівартості”, “Статистика оплати праці”, “Статистика продуктивності праці”, “Статистика основних фондів”, “Статистика оборотних фондів”.

При написанні контрольної роботи студент повинен дотримуватись таких правил:

роботу виконати в повному обсязі;

повинні бути написані формули та пояснення до них;

в роботі повинна бути вкладені література;

роботу необхідно здати у вказаний термін;

зараховуються роботи, якщо виконана вірно не менше як на 50 %;

якщо робота виконана менше як на 50 %, то повертається на доопрацювання;

якщо робота невиконана, або недопрацьована вчасно, студент до іспиту не допускається.

Завдання розроблені в кількості 100 варіантів.

Варіанти вибираються по двох останніх цифрах згідно даної таблиці, в якій і вказані номера практичних занять.

Основні формули розрахунку.

Тема: Статистика населення.

Коефіцієнт народжуваності.

N – кількість народжених;

S – середньооблікова чисельність населення.

Коефіцієнт смертності

М – кількість померлих.

Коефіцієнт природного приросту

Тема: статистика робочої сили.

Середньооблікова чисельність за місяць визначається сумою чисельності працюючих за кожен день місяця, враховуючи святкові і вихідні дні, (за святкові і вихідні береться та чисельність, що і в день перед святковим і вихідним), поділеної на кількість календарних днів місяця.

Якщо підприємство працювало неповний місяць, то середньооблікова чисельність визначається сумою середньооблікової чисельності за кожен відпрацьований день, враховуючи святкові і вихідні, поділеною на повну календарну кількість днів.

Оборот по звільненню визначається відношенням кількості звільнених у підприємства за даний період до середньооблікової чисельності працюючих за цей період.

Оборот по звільненню це відношення кількості звільнених до середньооблікової чисельності за той самий період.

Коефіцієнт плинності – це відношення кількості звільнених за прогули, по власному бажанню та інші порушення трудової дисципліни, до середньооблікової чисельності за той самий період.

Коефіцієнт постійності кадрів – це відношення кількості працюючих, які є в списку підприємства цілий рік до середньооблікової чисельності за рік.

Середньооблікова чисельність за рік – це відношення суми середньооблікової чисельності за кожен місяць року до кількості місяців в році.

Абсолютна економія робочої сили - це різниця між фактичною чисельністю працюючих і встановленим лімітом (при умові, що план по обсягу продукції виконано).

Відносна економія – розраховується з врахуванням виконанням плану по обсягу випущеної продукції, для чого спочатку перераховується ліміт, а потім перерахований ліміт не порівнюють із фактичною чисельністю.

Тема: Статистика робочого часу.

Календарний фонд робочого часу – враховує всі явки і неявки на роботу.

Табельний фонд робочого часу – це є різниця між календарним фондом та святковими і вихідними днями.

Максимально можливий фонд робочого часу – це є табельний фонд за мінусом днів чергових відпусток.

Тема: Статистика основних фондів.

Фондовіддача.

Q – випуск продукції.

ОФ – середньорічна вартість основних фондів.

Фондомісткість

Фондоозброєність

Т – чисельність працюючих.

Факторний аналіз зміни обсягу продукції за рахунок зміни фондовіддачі і вартості основних фондів.

Q = h*ОФ

Тема: “Статистика оборотних фондів”.

Коефіцієнт оборотності

Коефіцієнт закріплення

Тривалість одного обороту

Сума вивільнених оборотних засобів

Тема: Статистика продуктивності праці

Індивідуальний індекс продуктивності праці

Загальний індекс продуктивності праці

V1, V0 – продуктивність праці відповідно звітного і бізисного періоду

Т1 – чисельність працюючих звітного періоду

Середня продуктивність праці

Тема: “Статистика собівартості продукції”

Індивідуальні індекси собівартості

Z1, Z0 – собівартість продукції звітного і базичного періоду

Загальний індекс собівартості

q1 – випуск продукції звітного періоду

Індекс постійного складу

Індекс змінного складу

Індекс структурних зрушень

Абсолютну величину (економії чи перевитрат:

Тема: Статистика заробітної плати

Індивідуальний індекс заробітної плати

Загальний індекс заробітної плати

Загальний індекс заробітної плати

Факторний аналіз фонду заробітної плати